Vysoké Ja – čisté spojenie s bohom

Od: Myriel

Ľudia sú často toho názoru, že keď si položia otázku, správna odpoveď je tá, ktorá sa znenazdajky vynorí ako prvá. Nazývajú to intuíciou. Nie vždy je to však tak. Aby to bola pravda, musí byť splnená jedna podmienka: musíme byť v spojení so svojím Vyšším a Vysokým (Najvyšším) Ja. Často nám však toto spojenie chýba a namiesto toho, aby odpoveď prišla z duše, z Vyššieho či Vysokého Ja, prichádza z rozumu, z ega, z kolektívneho vedomia.

Keď sme v spojení so svojím Vysokým Ja, máme prístup k najvyššej pravde, múdrosti a poznaniu, a odpovede na naše otázky sa nám hľadajú ľahko. Vytvorenie tohto spojenia je súčasťou cesty prebudenia vedomia. Prebudený človek splynul so svojím Vysokým Ja a necháva sa ním viesť.

Stretnúť svoje Vysoké Ja môže aj človek, čo je ešte len na ceste prebudenia. Bránou k nemu je Vyššie Ja, božská iskra v nás. Keď sme s ním v spojení, povedie nás ďalej k nášmu Vysokému Ja – do absolútnej dôvery v boha, kde nie je žiadny priestor na pochybnosti, kde je len čistá božia sila a láska, kedy je možné úplne všetko.

Na nadviazanie spojenia s naším Vysokým Ja môžeme využiť napríklad túto krátku meditáciu:

Zatvor oči a ponor sa do stredu tvojho centra s kryštálom AVATARA. Vdychuj svetlo ANA.

Vnímaj vo svojom strede božskú iskru, tvoje Vyššie Ja. Vnímaj, ako táto iskra rastie, stáva sa z nej plameň a ten sa stále zväčšuje.

Zjednoť svoje čakry.  Otvor svoju alfa čakru a nechaj zo svojho stredu vystúpiť lúč svetla. Nechaj ho prúdiť cez tvoju alfa čakru až za hviezdnu bránu, k tvojmu Vysokému Ja.

Od tvojho Vysokého Ja prúdi k tebe tiež lúč svetla. Oba lúče sa spájajú.

Zvítaj sa so svojím Vysokým Ja. Môžeš mu položiť otázku. Vnímaj odpoveď.

Poďakuj sa tvoju Vysokému Ja a stiahni svoj lúč svetla.

Čím častejšie sa budeš vedome stretávať so svojím Vysokým Ja a hľadať u neho odpovede, tým viac sa bude meniť tvoj život, pretože tvoje Vysoké Ja vždy pracuje pre tvoje najvyššie dobro. Môžeš si svoje otázky a jeho odpovede zapisovať do zošita. Nech sa ti zdajú odpovede akokoľvek zvláštne, dôveruj im, dôveruj, že tvoje Vysoké Ja všetko vie a vždy ti dá riešenia pre tvoje najvyššie dobro.

Keď si zdokonalíš spojenie s Vysokým Ja a bude pre teba samozrejmé, nebudeš už musieť kontakt vytvárať, pretože už ho budeš vedome žiť. Stanete sa jedným. Dôveruj, že tvoje božské jadro, tvoje Vyššie Ja, ťa povedie k tvojmu Vysokému Ja.

Aby si posilnil spojenie s Vysokým Ja a odstránil všetky prekážky, ktoré ti bránia v splynutí s ním, potrebuješ sa zbaviť všetkého, čo ťa od neho oddeľuje, čo ťa oddeľuje od boha – všetkých strachov, obáv, pochybností, všetkých bremien, ktoré na sebe nosíš.

K tomu ti pomôže napríklad nasledovná meditácia. Neponáhľaj sa s ňou. Dopraj si čas, aby všetko mohlo naozaj odísť. Čím úprimnejší budeš k sebe, tým pevnejšie a silnejšie spojenie s bohom si vytvoríš a o to viac budeš môcť cítiť, čo to znamená, keď boh cez teba pracuje.

Zatvor oči. Zhlboka sa nadýchni a uvoľni sa. Otvor svoje vnútorné oko. Predstav si, že si na nádhernej lúke. Cítiš slnko na svojej koži, vôňu trávy a kvetov, vánok, počuješ spievať vtáky. Si uvoľnený. Prechádzaš sa po lúke. Vnímaš, ako ťa obklopuje láskyplná energia.

Pred tebou sa zjaví krásny palác v nádherných farbách. Vyžaruje z neho pokoj. Priťahuje ťa ako magnet. Ideš k nemu. Cítiš vlny absolútnej dôvery v boha, ktoré k tebe prúdia z paláca. 

Kým sa dostaneš do jeho vnútra, čaká ťa sedem schodov, po ktorých musíš vystúpiť. Na každom z nich sa vzdáš niečoho, čo ti bráni v tom, aby si v sebe cítil úplnú dôveru v boha.

Na prvom schode si uvedomíš všetky svoje strachy, vedomé aj nevedomé. Dovolíš im odísť. Uvoľnia sa  z tvojej hlavy, z celého tvojho tela. Oslobodíš sa od nich. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Na druhom schode si uvedomíš všetky svoje pochybnosti. Vidíš všetky oblasti tvojho života, v ktorých si cítil alebo cítiš pochybnosti, vedomé či nevedomé. Dovolíš si, aby všetky z teba opadli. Oslobodíš sa od nich. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Na treťom schode si uvedomíš všetky svoje obavy. Vnímaš, ako sa rozpúšťajú a odchádzajú. Zostane ti po nich len pocit ľahkosti. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Pokračuješ na štvrtý schod. Tu si uvedomíš bremená, ktoré ti ležia na srdci a ktoré nosíš na svojich pleciach. Pramenia z tvojho presvedčenia, že všetky rozhodnutia a činy v tvojom živote musíš robiť sám, že len ty si zodpovedný. Uvedomuješ si, že to tak nie je, že tvoje Vysoké Ja je vždy pripravené viesť ťa a pomáhať ti. Vnímaš, ako všetky tieto bremená z teba opadávajú. Vnímaš dôveru v seba aj vo svoje Vysoké Ja. Cítiš sa ako znovuzrodený, milovaný. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Vystúpiš na piaty schod. Tu stretávaš tvoju vnútornú nedôveru a tvoje vlastné námietky, ktoré v tebe stále driemu. Uvedomíš si, že už si sa mnohému otvoril. No časť v tebe má stále voči niečomu námietky. Niekedy nedôveruješ dobru, čo ti život prináša. Vďaka tvojej nadobudnutej vnútornej slobode a sile vyžarujúcej z tvojho vnútra, z tvojho Vyššieho a Vysokého Ja, môžeš teraz vedome rozpustiť všetku nedôveru a námietky, čo v sebe ešte máš a oslobodiť sa od nich. Opadáva z teba veľké bremeno a napĺňa ťa sladký pocit dôvery, ktorý rastie a rastie. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Na šiestom schode si uvedomíš, čoho všetkého sa vo svojom živote zanovito držíš, čo blokuje tvoju dôveru a čoho sa nedokážeš vzdať – či sú to tvoje názory, ľudia, spomienky alebo situácie. Dovolíš si zmeniť pohľad, akým sa na ne pozeráš. Dovolíš si byť v každej minúte pripravený nechať svoj starý postoj odísť. Prijímaš dokonalosť každej osoby a každej situácie. Uvedomuješ si, že každý, koho stretávaš, je schopný jednať zo svojej božskej podstaty a neposudzuješ ho viac podľa jeho minulého chovania. Uvedomuješ si, že rovnako to platí o situáciách, ktoré zažívaš. Vnímaš, ako všetok tento balast z teba opadáva a ako v tebe vzniká priestor, aby sa zažíval len to najlepšie. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Vystúpiš na posledný siedmy schod. Tu si uvedomíš, že na to, aby si úplne dôveroval bohu, je nevyhnutné dôverovať sebe, svojmu Vyššiemu Ja aj svojmu Vysokému Ja a v každej situácii očakávať len to najlepšie, to dokonalé. Uvedomíš si, že si milované dieťa boha a že vždy môžeš od neho očakávať len to najvyššie dobro. Odhoď všetko, čo s tým nie je v súlade, čo neladí s božskou dokonalosťou. Vnútorne sa nalaď na tvoje Vysoké Ja, akoby si ladil rozhlasovú stanicu na určitú frekvenciu. Nedovoľ už nikdy žiadnym rušivým signálom, aby zašumovali program božskej dokonalosti. Vnímaj, ako ťa zaplavuje dokonalé šťastie. Vo svojom srdci cítiš An’Anasha.

Zbavil si sa všetkého, čo ti bránilo stretnúť sa s tvojím Vysokým Ja. Si pred bránou do paláca. Postavíš sa pod klenutý priechod. Dopadá na teba svetlo, ktoré ťa dokonale očistí.

Môžeš prejsť cez bránu. Čaká ťa za ňou stretnutie s tvojím Vysokým Ja. Môžeš mu dať otázku, ktorá ti horí na duši.

Teraz poďakuj tvojmu Vysokému Ja a pomaly sa vracaj späť, s vedomím, že si pevne spojený s tvojím Vyšším a Vysokým Ja. Zopárkrát sa zhlboka nadýchni.