Prepojenie aspektov, dokonalý tón a pochybnosti

Od: Myriel

Každý z nás má v sebe 21 aspektov, ktoré predstavujú určité energetické línie, ktoré nás spájajú s tým, čo sme a zabezpečujú aj spojenie s univerzom. Inkarnovali sme sa s 18 aspektami, zvyšné 3 tvoria kotvu v univerze a zabezpečujú, že zostaneme spojení so všetkým, čo je, aj keď duša zabudne, kto je a má na sebe závoj duality a zásobujú ostatné aspekty energiami skutočnosti. Aspekty však treba jeden za druhým prebudiť, aby energie v nich začali vibrovať a prúdiť a aby sme ich mohli využívať. To sa deje postupne na ceste prebudenia. Viac o tom, čo sú aspekty a aké vlastne sú, sa dočítaš tu.

Všetky aspekty majú veľký význam, sú rovnako dôležité. No pre nás je najdôležitejšie, aby sme cítili prvých 9 z nich, pretože len vtedy, keď je 9 aspektov natrvalo spojených s aspektom duše, človek sa dokáže vnímať ako to, čo je – vtedy je človek prebudený.

Keď sa nám teda podarí niektoré aspekty prebudiť, naša práca pokračuje ďalej. Čaká nás úloha spojiť aspekty navzájom a napojiť ich na aspekt duše. Len potom môžeme naplno žiť svoje schopnosti a svoje poslanie, a to v radosti.

Ak aspekty nie sú poprepájané, nespolupracujú navzájom. Napríklad kto sa venuje len telu, nemá fyzický aspekt prepojený s vyššími, kto sa venuje len spiritualite, nemá vyššie aspekty prepojené s fyzickým, alebo ani ženským či mužským aspektom. Alebo ak je aspekt schopností plný energie, no nie je prepojený s fyzickým aspektom a aspektom duše, prejaví sa to na tele ako rôzne bolesti a aj v tom, že máme pochybnosti o svojich schopnostiach, pretože naša duša ich nevníma. Často práve fyzickému aspektu a aspektu duše venujeme málo pozornosti. Mnoho ľudí sa zameriava na 1 až 3 aspekty a potom sú tieto aspekty príliš zaťažované energiou. To vedie k nerovnováhe v systéme a vznikajú zmätky v emocionálnej sfére.

Ako presne máme svoje aspekty prepojiť a udržať ich prepojené, na to musí prísť každý sám – je to súčasť práce s naším vedomím, nášho rastu. Tá by v prvom rade mala byť plná zábavy a radosti. Čím viac radosti zažívame, tým jednoduchšie sa naše aspekty prepoja. Jedna z ciest je cesta Majstra Aspektov – Hiam’Anastra, pod vedením Arkturiánca Ma’Ha’Liasa, doktora aspektov, kedy postupne prechádzame cez deväť aspektov a oni sa nám pod vedením Ma’Ha’Liasa spájajú s dušou a s ostatnými aspektami. Je to krásna cesta. Niekedy sa však človek do stavu, keď má prepojených 9 aspektov, dostane aj vďaka nejakému nečakanému zážitku, alebo keď získa nejaké poznanie. Niekedy sa nám podarí stav prepojenia všetkých 9 aspektov dosiahnuť pri spirituálnej práci – napríklad, keď počúvame nejaký krok (k prebudeniu, Sa’Maa’Tah…) alebo channeling.

Keď sa nám raz podarí prebudiť a natrvalo spojiť všetkých 18 aspektov, začnú sa prepájať aj tieto tóny a potom zaznie náš dokonalý tón. Aspekty začnú vibrovať v rytme božieho dychu, to jest naša merkaba bude vibrovať v rytme božej merkaby. Všetko poznanie a každý jeden energetický vzor, ktorý nám bol kedy odovzdaný, sa uvoľní. Rovnako ako pre nás to platí aj pre Lady Shyennu – tej sa to dokonca už podarilo: spojila svoje aspekty a vydala svoj dokonalý tón.

V ceste, aby sa nám to podarilo, nám však stojí jeden problém: naše pochybnosti. Ako hovorí Ma’Ha’Lias: Pochybnosti nás oberajú o slobodu byť takým, ako je pre nás najlepšie a o hojnosť, na ktorú máme právo, unavujú naše aspekty, paralyzujú naše schopnosti. S pochybnosťami cítime dualitu ešte silnejšie a prístup k nášmu pôvodu je ťažký. Avšak v dôvere zažívame najväčšiu slobodu, hojnosť vo všetkých oblastiach a múdrosť, aspekty sa nám prepoja, schopnosti zosilnejú, cítime, kto sme a cítime našu dokonalosť.