Anjelský aspekt

Od: Myriel

Anjelský aspekt je ďalším z veľmi osobných aspektov. Neslúži na to, aby sme mohli využívať kontakt s anjelmi a inými duchovnými bytosťami, je oveľa osobnejší, hoci mnohý o ňom ani len netušia. Cez tento aspekt sme spojení s našou vlastnou „anjelskou rodinou“ – s osobnou anjelskou družinou.​

Každý človek má od svojej prvej inkarnácie v sebe spojenie so svojou osobnou anjelskou družinou siedmymi anjelmi, ktorí ho cez všetky inkarnácie sprevádzajú. Nie sú to hocijakí anjeli, vybrali ich naši kozmickí rodičia tak, aby sme cez nich dostali všetko, čo potrebujeme na život v dualite, aby sme tu mohli pôsobiť v bezpodmienečnej láske a plnej sile.

Anjelská družina však nie je automaticky aktívna. Anjeli „spia“ a našou úlohou je ich prebudiť, aby nás mohli podporovať. Potrebujú naše povolenie, aby mohli pre nás pracovať – nemôžu zasahovať do našej slobodnej vôle a konať bez nášho súhlasu. (Jedinou výnimkou je Anjel strážny, ktorý je aktívny vždy a môže pre nás pracovať aj keď ho nevoláme.)

Prebudenie anjelov z osobnej družiny môžeme podporiť tým, že vedome uznáme, že sú tu a sú našou súčasťou, je potrebný náš hlboký zámer. Keď sa prebudia, náš život sa zmení. Ak im budeme venovať dostatok pozornosti, budeme ich môcť cítiť pri sebe, vnímať, že sú stále s nami a podporujú nás. Môžeme ich v každej situácii požiadať o pomoc. Prinesú nám pocit hlbokého pokoja, bezpečia, ochrany, budeme zaplavení ich láskou a starostlivosťou. S radosťou budú plniť každé naše želanie, ak bude v súlade s našou dušou. Prinesú nám oveľa väčšiu vnútornú istotu a harmóniu.

Anjelská družina má však aj iné úlohy. Nenahraditeľná je vtedy, keď sa vydávame na cestu do skutočnosti. Zatiaľ sa nevieme do skutočnosti preniesť „celí“, teda so všetkými aspektami, napríklad fyzický aspekt zostáva zatiaľ v dualite. Anjeli z našej osobnej družiny však vedia vybrať niektoré z aspektov – a presne vedia, koľko ich treba, ktoré sú v danej chvíli tie správne – prepojiť ich a preniesť do skutočnosti. Pri návrate zo skutočnosti opäť vrátia aspekty na svoje miesto. Anjeli z osobnej anjelskej družiny sú napríklad aj prví, ktorí sprevádzajú človeka pri procese umierania a sprevádzajú dušu domov.

Na to, aby sme prebudili našu anjelskú družinu zo spánku a udržali anjelov aktívnych, je potrebný náš hlboký zámer. Kto chce spojenie s nimi zažívať ešte hlbšie, kto chce poznať, kto títo anjeli sú, môže si dať svoju družinu channelovať u Sabine Sangitar. A kto má ešte hlbší zámer a chce zažiť najhlbšie spojenie s bytosťami z duchovného sveta, ktoré sú nám po kozmických rodičoch najbližšie, môže tak urobiť počas zasvätenia, ktoré robí Natalia Shira. Dozvie sa o svojich anjeloch a o tom, ako sa cez neho prejavujú, oveľa viac. Aj bez channelovanej družiny a zasvätenia však môžeme podporiť, aby bol tento náš aspekt aktívny a prepojený s ostatnými: keď sa budeme s družinou vedome spájať, pracovať s ňou a prosiť o podporu v rôznych situáciách nášho života.

Pozri aj: Čo sú aspekty?