Anjelská družina

Od: Myriel

Každá duša, keď prišla do duality, dostala na cestu mnohých pomocníkov. Jednou dôležitou časťou z nich je osobná anjelská družina. Tvorí ju sedem anjelov, ktorí spolu vytvárajú jedno energetické pole, ktoré je v nás uložené. Každý z nich má svoju úlohu a podporuje nás v určitej oblasti, zároveň ale družina pôsobí ako jedno energetické pole.

Sú to naši najdôležitejší pomocníci, ktorých tu v dualite máme. Vedia nám život nesmierne uľahčiť a skrášliť, pôsobia s nesmiernou láskou, okamžite, hlboko. Obdarúvajú nás svojimi energiami, ktoré nás formujú. Keď človek spozná, kto tvorí jeho osobnú anjelskú družinu, začne chápať, kým vlastne je, čo ho tvorí, prečo sa chová nejako a nie inak, kde sú korene jeho chovania a prejavu – pochopí, ako sa ktorý anjel cez neho prejavuje. Sú neustále s nami, neustále pripravení hneď vyštartovať, keď ich o niečo požiadame. Nikdy nezaháľajú. Vždy plnia naše želania a nesú nás na našej ceste.

Anjelská družina to všetko však môže robiť až vtedy, keď ju o to požiadame. Sú to anjeli, ktorí síce sú stále, po všetky inkarnácie s nami, no sú neaktívni, spiaci, až do okamihu, keď ich zobudíme. Vtedy začnú pôsobiť. Potrebujú náš zámer, potrebujú, aby sme mali s nimi kontakt, aby potom znova nezaspali. A vždy potrebujú naše povolenie, aby mohli niečo urobiť.

Anjeli tvoria tri páry – či dve trojice, nad nimi bdie ten najdôležitejší anjel – zlatý anjel, ktorý je „šéfom“, je rozhodujúci pre všetko.

Prvou trojicou sú anjeli troch našich aspektov: anjel aspektu duše, anjel aspektu schopností a anjel aspektu všemohúcnosti. Druhou trojicou sú anjeli úrovní našich svetelných tiel: anjel emocionálnej úrovne, anjel mentálnej úrovne a anjel spirituálnej úrovne.

Anjeli pracujú „vo dvojiciach“: anjel jedného z aspektov aktivuje daný aspekt a v ňom potom pôsobí anjel príslušnej úrovne. Dvojice sú:

anjel aspektu všemohúcnosti – anjel spirituálnej úrovne

anjel aspektu schopností – anjel mentálnej úrovne

anjel aspektu duše – anjel emocionálnej úrovne

Nad tým všetkým bdie zlatý anjel.

Viac o ich pôsobení a o tom, ako s nimi môžeme pracovať, sa dočítaš tu.

Vďaka Sabine Sangitar môžeme presne vedieť, kto sú títo naši verní a spoľahliví pomocníci. Kto má záujem, môže si dať channelovať svoju anjelskú družinu a potom ju prebudiť k životu. Dostanete papier, kde vľavo budú traja anjeli aspektov (dole duša), vpravo traja anjeli úrovní svetelného tela (dole emócie) a hore v strede nad nimi zlatý anjel.

Ak mená nepoznáte, je potrebný váš hlboký zámer. Z hĺbky srdca družinu zavolajte a požiadajte ju, aby pre vás urobila, čo chcete. Pozvite ju do svojho života. Dajte vašim anjelom svoju pozornosť a svoju lásku. Požiadajte ich, aby pre vás pracovali a dajte im na to povolenie. Budú sa z toho veľmi tešiť.

Po poznaní môjho pôvodného mena a frekvencie pôvodu bolo spoznanie mojej osobnej anjelskej družiny pre mňa druhou najdôležitejšou vecou. Akoby zo mňa opadol závoj, ktorý ma zahaľoval a neumožňoval mi vidieť. Teraz viem, ako ma jednotliví anjeli ovplyvnili a ako sa po celý môj život cezo mňa prejavovali. Je to nesmierne oslobodzujúci pocit, človek zrazu pochopí sám seba, prečo je taký, aký je a že je to tak dobre a správne.

Zistenie členov osobnej anjelskej družiny je však len prvým krokom na ceste fantastického nového života. Aby anjeli mohli intenzívne pracovať, treba ich prebudiť. Robí sa to zasvätením, ktoré je dostupné aj cez CD v nemčine tu. Nemusíte sa báť, ak neviete po nemecky – stačí váš hlboký zámer, že chcete družinu prebudiť, vaše povolenie, aby sa tak stalo a aby mohli za vás pracovať a duchovný svet sa už o všetko ostatné postará.

Sabine Sangitar uvádza na stránke Shimaa vysvetlenia k channelovaniu osobnej anjelskej družiny. Tu je preklad:

„Moja najmilovanejšia rodina,

vlastne je to všetko jednoduché a aj tu platí „porozumenie srdcom“. Vysvetlím to svojimi slovami a aj tu platí, že „sú to slová a niekedy slová nestačia“.

V každej inkarnácii nás sprevádzajú bytosti svetla, ktoré môžu len vtedy pôsobiť, keď sú prebudené a majú tvoje povolenie. Strážny anjel, na druhej strane, smie a musí vždy pôsobiť. Strážny anjel sa menej zaoberá tým, čo sa deje v dualite, má v sebe hlbokú ochrannú funkciu. Niektoré príklady sú:

 • pri cestách do rôznych časových epoch
 • kolektívne energetické vzory, ktoré ti neslúžia
 • pri narodení a pri procese telesnej smrti

Strážny anjel je nadriadený a spája sa automaticky s anjelom alebo bytosťou svetla, s ktorými práve pracuješ. Mená strážnych anjelov majú tóny, ktoré sa ťažko channelujú, podobne ako reč Elohimov alebo kňažská reč.

Mená v osobnej anjelskej družine sa môžu zmeniť, ale nie energia. Ja channelujem mená z tejto inkarnácie, tieto mená sú vám známe a poznáte ich z Krokov. Aj tu niekoľko príkladov:

 • Ježiš sa v niektorých časových epochách označoval ako Spasiteľ
 • Matka Mária ako Milosrdná
 • Toth ako Galaktický jazdec

Ak máš jednu bytosť v osobnej anjelskej družine viackrát, je to znamenie prepojenia a tvojho pôsobenia. Ak cítiš blízkosť k iným anjelom, je to úplne v poriadku. Také niečo sa stáva aj pri pôvodných menách. Niektorí ľudia cítia väčšiu blízkosť k menu duše, ale tóny pôvodného mena sú tvojím svetelným otlačkom pôvodu!

Máš v sebe troch anjelov zľava, tí všetci sú veľmi hlboko spojení s tvojou dušou a vždy zapájajú aj aspekt duše:

 • vľavo dole – aspekt duše
 • vľavo v strede – aspekt schopností
 • vľavo hore – aspekt všemohúcnosti

Máš v sebe troch anjelov sprava, ktorí sa ukazujú a pôsobia na úrovni tvojho svetelného tela a svetla aury:

 • vpravo dole – emocionálna úroveň
 • vpravo v strede – mentálna úroveň
 • vpravo hore – spirituálna úroveň

Zlatý anjel v strede si v prvom rade ty sám s tvojím svetelným otlačkom, zlúčeným s tvojím najvyšším ja. Toto spolu s bytosťou svetla, ktorá je s tebou najhlbšie prepojená, je ZLATÝ ANJEL  v tebe.

Niektorí ľudia nesú sedem rozdielnych anjelských bytostí, hodnotiť to je veľmi ľudské. Ak máte viacero anjelov rovnakých, aj tak pracujete s mnohými anjelskými bytosťami. Tešte sa z mien a energií, pôsobia s takou nesmiernou láskou.

Sabine – Sangitar“