Uzemnenie s kryštálmi a anjelskou družinou

Od: Myriel

Energie neustále naberajú na sile, dych boží sa zrýchľuje a to má za následok, že naše dni sú čoraz rýchlejšie, množstvo úloh, ktoré musíme stihnúť vybaviť, stúpa, máme pocit, že sa toho deje veľmi veľa a my sa len snažíme s vyplazeným jazykom udržať krok.

Aby sme toto všetko zvládali, dal mám duchovný svet jednu úžasnú pomôcku: uzemnenie pomocou kryštálov na všetkých našich úrovniach, teda na mentálnej, emocionálnej, fyzickej i spirituálnej. Keď sa uzemňujeme, nalaďujeme sa na toky energií, ktoré sem prúdia, na rytmus božieho dychu a sme s nimi v súlade, nemusíme s nimi zápasiť, všetko ide ľahko, jednoducho, plynulo, bez zádrheľov, nie sme z toho všetkého vyčerpaní, udalosti s nami nezametajú, vieme si udržať odstup. Nároky na nás sa však stále stupňujú a niekedy sa nám môže zdať, že uzemnenie nestačí. Čo potom?

Tu je odpoveď jednoduchá: viac uzemnenia. Ak ste zvyknutí uzemniť sa každé ráno, uzemňujte sa aj počas dňa, dokonca viackrát, vždy keď ucítite, že strácate uzemnenie a udalosti dňa si vás začali pohadzovať, ako sa im chce. Treba sa na 5 minút zastaviť, stíšiť a znova každú jednu úroveň uzemniť. A ak treba, o pár hodín znova. A znova. Spôsob uzemnenia, aký sme dostali od duchovného sveta, je plne postačujúci, len ho musíme aplikovať častejšie.

Ak chcete uzemnenie posilniť, môžete pri ňom využiť aj vašu anjelskú družinu – je jedno, či ju poznáte alebo nie, napríklad takto:

Uzemňovať sa začíname na mentálnej úrovni. Pri tom požiadame anjela našej mentálnej úrovne o podporu. Po uzemnení mentálnej úrovne požiadame anjela prislúchajúceho aspektu – pre mentálnu rovinu je to anjel aspektu schopností, aby nás spojil s týmto aspektom, aby ho aktivoval. Urobí to samozrejme rád a otvorí nám pokladnicu našich schopností, ktoré môžeme pomocou anjela mentálnej úrovne využívať. Požiadame anjela mentálnej úrovne, aby pôsobil v tomto aspekte. Ako má pôsobiť, môžeme nechať pokojne na neho. Sám nájde najlepší spôsob, ako najlepšie naše schopnosti využiť. Čím viac to precítime, čím je väčší náš zámer, tým bude uzemnenie silnejšie.

Pokračujeme s emocionálnou úrovňou, kde to prebieha rovnako. Aspekt prislúchajúci emocionálnej úrovni je aspekt duše, takže keď sa hlboko spojíme s našou dušou, otvoria sa nám jej poklady a pomocou anjela emocionálnej úrovne ich môžeme využívať.

Pri fyzickom aspekte spolupracujeme s vedomím planéty, Lady Shyennou. Vnímame spojenie s ňou.

Pri poslednom, spirituálnom aspekte pracujeme po jeho uzemnení podobne s aspektom božej moci.

Na záver môžeme požiadať zlatého anjela, aby na to všetko dohliadol a celý proces uzemnenia podporil. Dostaví sa stav úžasného vnútorného pokoja a vnútornej sily. A keď sa začne vytrácať, treba sa uzemniť znova – či už „štandardnou“ rýchlou formou pomocou kryštálov, alebo „rozšírenou“, s podporou našej anjelskej družiny.