Noah: Uzemnenie s kryštálmi (Sol’A’Vana Fest 2018)

Od: Myriel

Energie na Zemi narástli. Najdôležitejším pre ďalšie obdobie sa stal mystický liečivý duch. Ten však príde len vtedy, keď máme mentálnu rovinu úplne vyčistenú od dualitných myšlienok. Duchovný svet nám v tom pomáha tak, že nám priniesol nový spôsob uzemnenia na všetkých úrovniach pomocou kryštálov, kde sa začín práve v mentálnej rovine. Stalo sa tak na Sol’A’Vana Feste v decembri 2018 a urobil tak Noah. 

Pred uzemnením sa s kryštálom Avatara spoj so svojním božským jadrom a zjednoť svoje čakry. Srdcový lúč aktivuješ zámerom, zo svojho srdca, sinusový z tretieho oka.

Ja som Noah a zdravím ťa s mojou energiou, čo harmonizuje, upokojuje a uzemňuje. S tónmi Omar Ta Satt vás všetkých vítam. Všetkých vás pozývam, aby ste nasledovali moje energetické prúdy a počúvali posolstvá Noaha.

Všetky energie vedomia planéty sa zmenili. Už nie sme diváci, sme presne tak ako vy zapojení do hlbokého spirituálneho procesu, čo sa deje na tejto planéte. Aj keď niekedy pochybuješ, energetické zmeny aj Quin’Taas prídu. Udeje sa to. Dôveruj slovám Noaha, dôveruj týmto slovám.

Preciťuj v sebe, keď ti Noah prináša posolstvo, že uzemnenie je dôležitý pomocný intenzívny spirituálny proces. To všetko je a s týmto spirituálnym procesom uzemnenia dokážeš dosiahnuť mnohé.

Keď ťa niečo blokuje a ani nevieš, prečo sa to tak deje, rozmýšľaš, máš plnú hlavu myšlienok, si príliš prísny voči sebe, niekedy potom stratíš uzemnenie. Uzemnenie na všetkých úrovniach je proces. Je to energia a energie sa menia. Tak sme sa rozhodli, že ti odovzdáme nový typ uzemnenia s kryštálmi.

Kryštály zo skutočnosti každým nádychom, čo boh robí, vyživujú energie. Pochádzajú zo skutočnosti a zrkadlia lásku, svetlo nového veku. Žiadny človek na tejto planéte nemôže kryštály posudzovať z ľudského uhla pohľadu. Majú totiž v sebe energiu, čo sa vôbec nedá hodnotiť, ona totiž je len to, čo je.

Dôležité, veľmi intenzívne, je uzemnenie mentálnej sféry, a preto s uzemnením na všetkých úrovniach začneš v mentálnej sfére.

Začneš tromi hlbokými nádychmi. Aktivuješ lúč srdca. Udeje sa to len jedným nádychom toho najhlbšieho zámeru, aby sa svetlo v tebe spojilo a bolo pripravené prijímať kryštály zo skutočnosti. Keď teraz otvoríš svoje vnútorné oko, uvidíš prúdy energií, ako sa spájajú.

Na konček lúča srdca dáš kryštály MOHA’RA a ANSHA. Teraz vojdi s lúčom srdca do mentálnej roviny, do mystického liečivého ducha. Prúdy energií sú inteligentné. Dobre poznajú energetické polia. Ty len dovoľ, nech sa to deje samé od seba. Potom kryštály vypusti. Cirkulujú v tvojej mentálnej sfére, bez akýchkoľvek hodnotení, sú vyživované, silne. Už toto samo o sebe je hlboké, hlboké uzemnenie.

Aj emocionálna sféra je veľmi dôležitá. Aby táto sféra bola uzemnená a ty aby si bol slobodný, na konček lúča srdca daj kryštály ATRANA a ANSHA. A opäť nech tok energií hlboko pôsobí v tvojom emocionálnom poli, nech tam cirkuluje. Preciťuj mier, pocit bezpečia. Toto všetko je uzemnenie.

Teraz aktivuj s hlbokým zámerom lúč srdca. Spojené energie silnejú. Na konček lúča daj kryštály ARIS a ANSHA a preciťuj cirkuláciu vo svojom tele.

Teraz daj na konček lúča srdca kryštály ANA’LOTUS a ANSHA a nechaj tieto energie cirkulovať v tvojom spirituálnom poli.

Každá jedna rovina je uzemnená najvyššími energiami kryštálov zo skutočnosti. Ale to nestačí. Potrebujeme vytvoriť spojenie, aby sa všetky energie prepojili.

Aktivuj si sinusový lúč, s jedným nádychom hlbokého, hlbokého zámeru. Daj na konček sinusového lúča kryštál SOL’A’VANA a povedz svoje pôvodné meno. Nech sa dych boží, kryštál SOL’A’VANA, rozvibruje v každej rovine. Vojdi do hlbokého zámeru, aby sa cez dych boží všetky úrovne navzájom poprepájali. Dopraj si na to chvíľočku času a len vnímaj zmeny.

Toto je uzemnenie do vyššieho vedomia. Máš v sebe toto vedomie, ty si toto vedomie. A medzitým ako prijímaš energie do seba, ja Noah ťa ešte raz dobre uzemním na všetkých úrovniach.

Prinášam ti zlaté AN’ANASHA. Si nesmierne milovaný.

AN’ANASHA