Meditácia s kryštálmi – Zjednotená čakra

Od: Myriel

Vďaka tomu, že kryštály v sebe majú iba energie skutočnosti, že nie sú poznačené ani štipkou duality, sú fantastickými pomocníkmi pri meditácii, kedy sa snažíme vystúpiť z vonkajšieho vedomia a vstúpiť do iného vedomia – inými slovami vystúpiť z duality okolo nás a ponoriť sa do skutočnosti v nás. Kryštály môžete pri meditácii používať podľa vlastnej intuície a potreby, môžete ich vdychovať, nechať v sebe cirkulovať či vložiť na srdcový lúč a cielene poslať napríklad do mentálnej roviny.

Nasledujúca meditácia, ktorú nám priniesol anjel Chamuel, je príkladom, ako si môžete sami vyčistiť a posilniť čakry a vstúpiť do zjednotenej čakry. Keď sme v zjednotenej čakre, prúdia cez nás energie skutočnosti, sme oslobodení od energií duality, preto je dôležité znova a znova zjednocovať svoje čakry. Ak nie sme v zjednotenej čakre, jednáme v energiách našich spodných troch čakier. V zjednotenej čakre jednáme v energii srdcovej čakry, ktorá je stredom zjednotenej čakry, jednáme v energii lásky a skutočnosti.

Pri meditácii nenapredujeme postupne od prvej po poslednú čakru, ale štvrtú čakru v postupnosti vynecháme a až keď si naladíme všetky čakry, potom ich zjednotíme a vytvoríme veľkú zjednotenú čakru srdca, do ktorej vložíme kryštál Elexier, aby sme sa my sami mohli stať Eliexier.

Pri meditácii si môžete zavolať na pomoc obľúbeného pomocníka, napríklad anjela Chamuela, ktorý vám pomôže lepšie energie precítiť. Keďže ide o meditáciu, je dobré nikam sa neponáhľať a každý jeden krok robiť s hlbokým uvedomením si energie, s ktorou pracujeme. Čím hlbšie sa vám podarí ponoriť, tým silnejšia a žiarivejšia bude vaša zjednotená čakra, tým viac budete spojení so skutočnosťou.

Súčasťou meditácie sú okrem základných siedmych čakier aj Omega čakra (pod koreňovou čakrou), čo nás spája s vedomím planéty a Alfa čakra (nad korunnou), ktorá nás spája so skutočnosťou, s naším Vysokým Ja. Viac o Alfa a Omega čakre tu.

S každým nádychom sa ponáram hlbšie a hlbšie. Kryštál AVATARA ma vedie do stredu môjho ja. 

Vnímam svoje svetlo, božskosť v sebe. S každým nádychom moje svetlo rastie a rastie.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS začína cirkulovať vo vedomí mojich buniek.

ANA’LOTUS mi dáva PRADNA.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS cirkuluje v smere Omega čakry.

Vkladám kryštál ARIS do mojej omega čakry. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS cirkuluje v smere mojej koreňovej čakry.

Vkladám kryštál PRADNA do mojej koreňovej čakry. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Vkladám kryštál EL’GOTSHA do koreňovej čakry. Aj on sa tam sám od seba ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS sa premiestňuje do mojej druhej čakry.

Vkladám kryštál ATRANA do mojej druhej čakry. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Vkladám kryštál TAN’ATARA do druhej čakry. Aj on sa tam sám od seba ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS sa premiestňuje do mojej tretej čakry.

Aj sem vkladám kryštál ATRANA. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Vkladám kryštál MONASH do mojej tretej čakry. Aj on sa tam sám od seba ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS sa premiestňuje do mojej piatej čakry.

Vkladám kryštál PRADNA do mojej piatej čakry. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Vkladám kryštál ELOO do piatej čakry. Aj on sa tam sám od seba ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS sa premiestňuje do mojej šiestej čakry.

Vkladám kryštál AVATARA do mojej šiestej čakry. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS sa premiestňuje do mojej siedmej čakry.

Vkladám kryštál LOTUS do mojej siedmej čakry. Sám od seba sa tam ukotvuje.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, kryštál ANA’LOTUS sa premiestňuje do mojej Alfa čakry.

Vkladám kryštál ANA do mojej Alfa čakry. Napĺňam ho zlatým svetlom a nechám ho cirkulovať v mojej Alfa čakre.

Stredom svojho srdca vdychujem ANA. Kým vdychujem ANA, zvolávam všetky svoje čakry, aby sa zjednotili. ANA’LOTUS cirkuluje v mojej zjednotenej srdcovej čakre.

Vkladám kryštál AN’ANASHA do mojej zjednotenej čakry srdca.

S kryštálom AN’ANASHA vytvárajú moje čakry jednu veľkú čakru, ktorá žiari ako Slnko.

Do zjednotenej čakry vkladám kryštál ESCHA’TA. Kryštál sa sám od seba hlboko ukotvuje v mojej zjednotenej čakre srdca a vo vedomí mojich buniek.

V zjednotení mojich čakier a ESCHA’TA začína  žiariť v mojom svetelnom tele ELEXIER. Všetky moje bunky sa stávajú ELEXIER.

Ja som ELEXIER.

Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh  Asher Ehyeh, So’Ham