Pradna – Sila

Energia Setha

SABINE SANGITAR: Prebuď v sebe PRADNA. Uznaj svoje kvality a vnímaj silu, ktorá prúdi zo skutočnosti. Dovedie ťa k tvojej Božej moci.