Escha’Ta – Spojenie s tvojím Kristovým vedomím

Energia Kozmického Krista

SABINE SANGITAR: Vnímaj spojenie s tvojím Kristovým vedomím, ktoré má v tvojom srdci pevné miesto. Je to tvoje vyššie Ja, ktoré ťa privádza k tvojmu najvyššiemu Ja za hviezdnou bránou. Nech sa ESCHA’TA cez teba prejavuje, staň sa ESCHA’TA.

Kristovo vedomie nemá nič spoločné s kresťanským náboženstvom. Je to energia kozmického Krista, energia Syna, ktorá sa nachádza a je vysoko cenená v celom vesmíre. ESCHA’TA je vstupný portál do jednoty, cez ktorý musí prejsť každý, ak chce vnímať jednotu s Bohom.