Sewaja aspekt

Všetky doposiaľ spomínané aspekty boli veľmi osobné a mnohí si ich viac či menej uvedomujú (fyzický, ženský a mužský, duše, pôvodu, Kristov, anjelský). Sewaja aspekt pôsobí už viac „navonok“ ako „dovnútra“ a mnohí o ňom vôbec netušia. Je bránou, ktorou prechádzajú všetky energie z duchovného sveta: všetko, čo z duchovného sveta prijímame, prúdi k nám cez tento aspekt, vrátane energií kryštálov. Sewaja aspekt je tak mostom medzi skutočnosťou a našou dušou. Má dokonca pridelenú svoju anjelskú družinu – Sewaja anjelov, ktorý ho strážia. [čítaj ďalej]

Anjelský aspekt

Anjelský aspekt je ďalším z veľmi osobných aspektov. Neslúži na to, aby sme mohli využívať kontakt s anjelmi a inými duchovnými bytosťami, je oveľa osobnejší, hoci mnohý o ňom ani len netušia. Cez tento aspekt sme spojení s našou vlastnou „anjelskou rodinou“ – s osobnou anjelskou družinou.​

Každý človek má od svojej prvej inkarnácie v sebe spojenie so svojou osobnou anjelskou družinou siedmymi anjelmi, ktorí ho cez všetky inkarnácie sprevádzajú. Nie sú to hocijakí anjeli, vybrali ich naši kozmickí rodičia tak, aby sme cez nich dostali všetko, čo potrebujeme na život v dualite, aby sme tu mohli pôsobiť v bezpodmienečnej láske a plnej sile. [čítaj ďalej]

Kristov aspekt

Kristov aspekt je po aspekte duše náš najosobnejší aspekt. Cez neho sme v spojení s Ježišom Kristom a vnímame jeho lásku, blízkosť, útechu, jeho hrejivú, milujúcu energiu. Pre mnohých je preto práve tým aspektom, ktorý najviac cítia – pretože sú s Ježišom úzko spojení.

Neprúdi tu žiadna dualita, nie sú tu žiadne kryštalické štruktúry, žiadne bloky. Preto ak máme tento aspekt aktívny a vedome s ním pracujeme, prináša nám nádherné pocity. Energie Kristovho aspektu sú naplnené bezpodmienečnou láskou, pokorou, vykúpením, pocitom bezpečia. [čítaj ďalej]

Aspekt pôvodu

fyzickým aspektom, ženským, mužskýmaspektom duše sa stretáva každý z nás. Vieme o nich, aj keď si ich nemusíme uvedomovať. Zvyknú byť prebudené – alebo sa dajú jednoducho prebudiť – a aj vieme vytušiť, čo robiť, aby boli prepojené: jednoducho povedané, musíme sa cítiť dobre. Pri aspekte pôvodu sa už dostávame k aspektom, ktoré zvyknú byť spiace a musíme ich prebudiť – počas cesty rastu vedomia, cesty prebudenia.

Prvým krokom je uvedomiť si, že nie sme len človek. Že sme aj duchovnou bytosťou, ktorá bola stvorená niekde v univerze. Že celé univerzum je plné podobných bytostí a my sme s nimi spojení. Ak veríme, že celá naša existencia je obmedzená na jeden jediný život, na jedno telo, že sme vo svojom konaní a vo svojich schopnostiach obmedzení len na to ľudské, potom zostáva náš aspekt pôvodu stále spiaci. Ak sa nám podarí prekonať túto mentálnu bariéru a je pre nás úplne samozrejmé, že nie sme len človek, ale vyspelá duchovná bytosť, ktorá je súčasťou obrovského kozmického celku, prebudí sa náš aspekt pôvodu k životu a začne cirkulovať. [čítaj ďalej]

Aspekt duše

Aspekt duše je druhý z aspektov (po fyzickom), v ktorom prúdi okrem energie skutočnosti aj energia duality. Tu je však duality oveľa menej ako vo fyzickom aspekte. A cítime ho najviac zo všetkých aspektov.

Aspekt duše sa skladá z povrchovej vrstvy duše a z jadra duše. Jadro duše je čistá skutočnosť. Tu je uložené všetko, čo sme od prvého momentu nášho stvorenia zažili, celé naše svetlo. Je nedotknuteľné, nemanipulovateľné, ani druhými ľuďmi, ani nami samotnými, je to boh v nás. Je v ňom uložená naša životná úloha. A čo je zaujímavé – jadro duše vôbec necítime, hoci tvorí 99 % aspektu duše.

To, čo tak silno cítime, všetko, čo zažívame – všetky naše trápenia, starosti, hnevy, ale aj radosti, lásky, harmóniu, pocit bezpečia – to všetko sa odohráva na vrstve, ktorá obaľuje nedotknuteľné jadro duše a chráni ju pred energiami duality – na jej povrchovej vrstve. Povrchová vrstva duše tvorí iba 1 %, no my máme často pocit, že je to náš celý svet. Aj ona má v sebe čistú energiu skutočnosti, ale dokáže prijímať aj energie duality. A vďaka tomu tu môže prebiehať veľmi zaujímavý proces: transformácia dualitných energií. [čítaj ďalej]

Fyzický aspekt

Keď sme prišli na Zem a vstúpili do duality, boli sme čisté svetlo. Dualita sa však na našom svetle podpísala: jej pôsobením svetlo postupne hustlo, prijímalo stále viac energií duality a menilo sa na hmotu, z ktorej vznikol náš fyzický aspekt, naše telo.

Čudujte sa či nie, fyzický aspekt je z našich 18 inkarnovaných aspektov najdôležitejší. Preto, lebo nás tu drží pri živote. Bez tela by sme jednoducho v dualite nič nezmohli. Je prebudený a plný energie, preto sa vieme hýbať.

Fyzický aspekt je jeden z dvoch aspektov, v ktorom cirkulujú energie skutočnosti aj energie duality (ten druhý je aspekt duše). V ostatných aspektoch sú len energie skutočnosti. A práve v tomto aspekte prevažuje energia duality. Práve preto bunky starnú a človek umiera. Práve preto cítime bolesť, starneme, zomierame, potrebujeme jesť a spať. [čítaj ďalej]

Prepojenie aspektov, dokonalý tón a pochybnosti

Každý z nás má v sebe 21 aspektov, ktoré predstavujú určité energetické línie, ktoré nás spájajú s tým, čo sme a zabezpečujú aj spojenie s univerzom. Inkarnovali sme sa s 18 aspektami, zvyšné 3 tvoria kotvu v univerze a zabezpečujú, že zostaneme spojení so všetkým, čo je, aj keď duša zabudne, kto je a má na sebe závoj duality a zásobujú ostatné aspekty energiami skutočnosti. Aspekty však treba jeden za druhým prebudiť, aby energie v nich začali vibrovať a prúdiť a aby sme ich mohli využívať. To sa deje postupne na ceste prebudenia. Viac o tom, čo sú aspekty a aké vlastne sú, sa dočítaš tu.

Všetky aspekty majú veľký význam, sú rovnako dôležité. No pre nás je najdôležitejšie, aby sme cítili prvých 9 z nich, pretože len vtedy, keď je 9 aspektov natrvalo spojených s aspektom duše, človek sa dokáže vnímať ako to, čo je – vtedy je človek prebudený.

Keď sa nám teda podarí niektoré aspekty prebudiť, naša práca pokračuje ďalej. Čaká nás úloha spojiť aspekty navzájom a napojiť ich na aspekt duše. Len potom môžeme naplno žiť svoje schopnosti a svoje poslanie, a to v radosti. [čítaj ďalej]

Čo sú aspekty?

V channelingoch často počúvame, že máme poprosiť anjelskú družinu, aby pripravila naše vybrané aspekty na cestu do skutočnosti. Čo ale aspekty vlastne sú?

Aspekty nie sú záležitosťou len nás ľudí. Aspekty má každá bytosť stvorená v univerze, aj božský zdroj, aj Melek Metatron, aj Ježiš, aj každý anjel. Božský zdroj nesie v sebe 27 aspektov – energetických línií – pričom navonok sa prejavuje 21 aspektami. Tie tvoria jeho merkabu. Cez túto merkabu – teda cez tieto aspekty, energetické línie – bolo možné, aby vznikol život a začal sa rozvíjať. [čítaj ďalej]

Sangitar: Prečo sú ľudia na mňa agresívni, aj keď mám v sebe veľa lásky?

Človek, ktorý na sebe pracuje a jeho vedomie rastie, sa môže stretávať s tým, že priatelia a ľudia sa od neho odvracajú sú a  naňho agresívni. Čím viac lásky v sebe má, tým ťažšie to je a tým nepríjemnejšie ľudia môžu reagovať. Čím to je?

Sangitar vysvetľuje:  Toto je normálny proces. Uvediem jeden príklad niečoho celkom pozemského, čo vôbec nie je spirituálne, ale veľa vypovedá: Jedna moja kanadská priateľka mi rozprávala, ako bola v podzemnej garáži – a tie sú v Kanade veľmi široké. Potom prišla akási žena, ktorá mohla okolo jej auta prejsť, ale nechcela. Pretože Kanaďania sú veľmi priateľskí, moja priateľka sa veľmi prekvapila, keď žena začala veľmi nadávať. Po chvíľke priateľka vystúpila z auta, podišla k okienku auta tej ženy a povedala jej: „Aj ja vás mám veľmi rada,“ a žena sa s ňou takmer začala biť.

Ľudia, ktorí sú spojení so sebou a prejavujú lásku, sú spravidla neobľúbení, pretože ostatní to nedokážu prijať. Pre väčšinu je to príliš veľa. Jednoducho je to tak. Príde čas, keď to bude presne naopak. Ale teraz je to tak – a v prechodnej fáze ešte viac –, že ľudia nedokážu lásku skutočne zniesť. Je to vidieť aj vo vzťahoch: keď je v ňom jeden, čo priveľa ľúbi, zvyčajne ho druhý opustí. Je to hlúpe, ale bohužiaľ je to stále tak.

Zdroj: Quin’Taas Bibliothek