Aspekt duše

Aspekt duše je druhý z aspektov (po fyzickom), v ktorom prúdi okrem energie skutočnosti aj energia duality. Tu je však duality oveľa menej ako vo fyzickom aspekte. A cítime ho najviac zo všetkých aspektov.

Aspekt duše sa skladá z povrchovej vrstvy duše a z jadra duše. Jadro duše je čistá skutočnosť. Tu je uložené všetko, čo sme od prvého momentu nášho stvorenia zažili, celé naše svetlo. Je nedotknuteľné, nemanipulovateľné, ani druhými ľuďmi, ani nami samotnými, je to boh v nás. Je v ňom uložená naša životná úloha. A čo je zaujímavé – jadro duše vôbec necítime, hoci tvorí 99 % aspektu duše.

To, čo tak silno cítime, všetko, čo zažívame – všetky naše trápenia, starosti, hnevy, ale aj radosti, lásky, harmóniu, pocit bezpečia – to všetko sa odohráva na vrstve, ktorá obaľuje nedotknuteľné jadro duše a chráni ju pred energiami duality – na jej povrchovej vrstve. Povrchová vrstva duše tvorí iba 1 %, no my máme často pocit, že je to náš celý svet. Aj ona má v sebe čistú energiu skutočnosti, ale dokáže prijímať aj energie duality. A vďaka tomu tu môže prebiehať veľmi zaujímavý proces: transformácia dualitných energií. [čítaj ďalej]