Ženský aspekt a mužský aspekt – pocity

Ženský aspekt a mužský aspekt sú dva samostatne cirkulujúce aspekty, no sú tak úzko prepojené, že ich môžeme brať ako jeden aspekt. Máme ich všetci, bez ohľadu na to, či sme muž alebo žena – ženská aj mužská energia cirkuluje v každom z nás. U žien viac cirkuluje ženský aspekt, u mužov mužský. [čítaj ďalej]