Aspekt pôvodu

fyzickým aspektom, ženským, mužskýmaspektom duše sa stretáva každý z nás. Vieme o nich, aj keď si ich nemusíme uvedomovať. Zvyknú byť prebudené – alebo sa dajú jednoducho prebudiť – a aj vieme vytušiť, čo robiť, aby boli prepojené: jednoducho povedané, musíme sa cítiť dobre. Pri aspekte pôvodu sa už dostávame k aspektom, ktoré zvyknú byť spiace a musíme ich prebudiť – počas cesty rastu vedomia, cesty prebudenia.

Prvým krokom je uvedomiť si, že nie sme len človek. Že sme aj duchovnou bytosťou, ktorá bola stvorená niekde v univerze. Že celé univerzum je plné podobných bytostí a my sme s nimi spojení. Ak veríme, že celá naša existencia je obmedzená na jeden jediný život, na jedno telo, že sme vo svojom konaní a vo svojich schopnostiach obmedzení len na to ľudské, potom zostáva náš aspekt pôvodu stále spiaci. Ak sa nám podarí prekonať túto mentálnu bariéru a je pre nás úplne samozrejmé, že nie sme len človek, ale vyspelá duchovná bytosť, ktorá je súčasťou obrovského kozmického celku, prebudí sa náš aspekt pôvodu k životu a začne cirkulovať. [čítaj ďalej]