Sangitar: Prečo sú ľudia na mňa agresívni, aj keď mám v sebe veľa lásky?

Človek, ktorý na sebe pracuje a jeho vedomie rastie, sa môže stretávať s tým, že priatelia a ľudia sa od neho odvracajú sú a  naňho agresívni. Čím viac lásky v sebe má, tým ťažšie to je a tým nepríjemnejšie ľudia môžu reagovať. Čím to je?

Sangitar vysvetľuje:  Toto je normálny proces. Uvediem jeden príklad niečoho celkom pozemského, čo vôbec nie je spirituálne, ale veľa vypovedá: Jedna moja kanadská priateľka mi rozprávala, ako bola v podzemnej garáži – a tie sú v Kanade veľmi široké. Potom prišla akási žena, ktorá mohla okolo jej auta prejsť, ale nechcela. Pretože Kanaďania sú veľmi priateľskí, moja priateľka sa veľmi prekvapila, keď žena začala veľmi nadávať. Po chvíľke priateľka vystúpila z auta, podišla k okienku auta tej ženy a povedala jej: „Aj ja vás mám veľmi rada,“ a žena sa s ňou takmer začala biť.

Ľudia, ktorí sú spojení so sebou a prejavujú lásku, sú spravidla neobľúbení, pretože ostatní to nedokážu prijať. Pre väčšinu je to príliš veľa. Jednoducho je to tak. Príde čas, keď to bude presne naopak. Ale teraz je to tak – a v prechodnej fáze ešte viac –, že ľudia nedokážu lásku skutočne zniesť. Je to vidieť aj vo vzťahoch: keď je v ňom jeden, čo priveľa ľúbi, zvyčajne ho druhý opustí. Je to hlúpe, ale bohužiaľ je to stále tak.

Zdroj: Quin’Taas Bibliothek