Čo sú aspekty?

V channelingoch často počúvame, že máme poprosiť anjelskú družinu, aby pripravila naše vybrané aspekty na cestu do skutočnosti. Čo ale aspekty vlastne sú?

Aspekty nie sú záležitosťou len nás ľudí. Aspekty má každá bytosť stvorená v univerze, aj božský zdroj, aj Melek Metatron, aj Ježiš, aj každý anjel. Božský zdroj nesie v sebe 27 aspektov – energetických línií – pričom navonok sa prejavuje 21 aspektami. Tie tvoria jeho merkabu. Cez túto merkabu – teda cez tieto aspekty, energetické línie – bolo možné, aby vznikol život a začal sa rozvíjať. [čítaj ďalej]