Čo znamená prebudenie?

Od: Myriel

„Si viac ako len človek“ je jedno z najčastejších posolstiev, ktoré dostávame od duchovného sveta a je aj hlavným posolstvom týchto stránok. Skrýva sa za ním odkaz, že nie sme len telo, ale duch, ktorý pochádza z univerza, inkarnuje sa na Zemi v ľudskom tele a prináša si so sebou neobmedzené možnosti.

Máme v sebe uložený obrovský potenciál, ktorý však nevyužívame, pretože veríme na limity a obmedzenia. Cesta prebudenia je cestou odstraňovania týchto limitov. Cesta, na ktorej sa zbavujeme strachu, objavujeme v sebe lásku a odkrývame to, čo znamená byť duch v ľudskom tele. Je to proces vnútornej premeny spojený s rastom nášho vedomia, uvoľňovaním vnútorných blokov, preprogramovaním našich buniek a dekódovaním našej DNA, pri ktorom presmerovávame svoj pohľad zo sveta okolo nás na svet v nás a začíname využívať potenciál, ktorý máme.

Odjakživa sme od iných ľudí počúvali, že existujú hranice a obmedzenia, že aj my máme svoje limity, že nie sme dosť dobrí, nie sme hodní… Všetko to však boli pravidlá duality. Ak urobíme jeden krok za tieto limity, začne sa nemožné stávať možným a my s každým takýmto krokom začneme viac a viac využívať svoj potenciál. Ako hovorí Kryon, ľudia, ktorí dosiahnu svoje limity, využívajú len 10 % svojho potenciálu. Aké by to bolo, keby sme využívali 100 %?

Sami sebe však najčastejšie bývame najväčším kritikom, sami sebe staviame hranice, vyčítame si rôzne maličkosti a neveríme si. No ak sa vám podarilo niekedy aspoň na malú chvíľku zažiť pocit, keď ste sami seba úplne prijali takých, akí ste, bez akejkoľvek výčitky, bez pochybnosti, určite to bol nádherný pocit dokonalého prijatia samého seba, ktorý vám priniesol pocit slobody. To je sloboda, ktorá vedie k hlbokej láske k sebe samému. To je závan prebudenia.

Prebudenie je proces, ktorý potrebuje svoj čas a priestor. Každý sám sa rozhoduje, kedy je pre neho ten správny čas nastúpiť na túto cestu. Ak tak urobí, začne v jeho duši narastať energia prebudenia a jeho život sa začne meniť.

Kedysi sme boli dokonale prebudení. V niektorých inkarnáciách sme si boli plne vedomí svojho potenciálu a žili sme ho. Postupne však dualita hustla a závoj zabudnutia, ktorý sa začal nad nami rozprestierať, bol hrubší a hrubší, až sme úplne zabudli, kým sme, odkiaľ pochádzame a čo dokážeme. Teraz sa k tomuto stavu postupne vraciame. Postupne sa jednotlivé kúsky v nás začínajú prebúdzať, vždy, keď je určitá vrstva duše na to pripravená. Duša rozhoduje o tom, kedy je ten správny čas, aby sa určitá úroveň v nás prebudila. Prebúdza sa naša duša, nie rozum. Ona si musí spomenúť, že je božská.

Proces prebudenia je prácou na sebe, ktorá vedie k hlbokej vnútornej slobode. Môže priniesť aj ťažké situácie spojené s odporom, alebo s tým, že nechceme nejakú situáciu, pocit či myšlienky prijať. Kryon to prirovnáva k narodeniu dieťaťa. Keď v žene rastie nový život a blíži sa pôrod, môže zažívať rôzne bolesti, z ktorých sa jej chce kričať. Zároveň však vie, že sú to dobré bolesti, lebo vie, že prináša nový život, na ktorý sa veľmi teší. Aj my niekedy počas prebúdzania cítime bolesť, z ktorej by sme sa najradšej vykričali, a zároveň vieme, že prinesie nový život – zrodí sa božský človek.

Prvým krokom k tomuto novému životu je dôvera: dôverovať každej situácii, ktorú zažívame, nech sa javí akokoľvek. Dôverovať, že všetko je dobré tak, ako to je, že všetko sa deje pre naše vlastné dobro a v správnom čase. Druhým veľmi dôležitým predpokladom je zámer. Bez nich žiadne prebudenie nepríde, pretože bez nich nie je možné, aby sme v sebe cítili božskú silu.

Je pravdou, že veľa ľudí sa nechce prebudiť. Ich strachy sú také veľké, že urobia všetko pre to, aby zabránili ľuďom okolo nich prebudiť sa. Ak máte okolo seba takých ľudí a chcete sa prebudiť, treba sa od  ich myšlienkových vzorov oslobodiť.

Prebudenie do božského človeka v nás prebudí hlbokú ľudskosť, neoddelí nás od ostatných ľudí, naopak, priblíži nás k nim. Prebudí v nás poznanie, že všetci sme jedna rodina, že každý jeden je božským človekom. Prebudený človek prijíma všetko, čo život prináša, s ničím nemá potrebu bojovať, vie sa pozrieť na veci z iného uhla pohľadu. Cíti hlboké vnútorné šťastie a požehnanie a jednoducho žije šťastný a spokojný život.

No aj prebudený človek môže niekedy jednať „neprebudene“. Je to preto, že kým žijeme v dualite, prijímame aj energie duality a tie niekedy prevezmú nad nami kontrolu, ak sa od nich nečistíme. Dôležité však je, že prebudený človek vie, že on sám sa v každom momente rozhoduje, ako bude reagovať, ako sa bude pozerať na situáciu, ktorou prechádza a že sa vždy môže na ňu pozrieť z iného uhla pohľadu. Ak sa nám darí pozerať sa na veci inak, reagovať inak, potom vieme, že sme prebudení.

Dosiahnuť prebudenie je možné rôznymi cestami. Jednou z nich je cesta 36 krokov k prebudeniu, ktoré pre nás od duchovného sveta channelovala Sabine Sangitar. Sú nádherným darom, ktorý nás sprevádza celým procesom, počas ktorého sa pri každom kroku dejú zázraky. Kroky sú dostupné v nemčine.