Majster Lao Tse: Prebudenie

Od: Myriel

Toto je chanelling, ktorý je uverejnený na hlavnej stránke anglickej verzie Kryonschool, ako úvod k 48 krokom k prebudeniu. Majster Lao Tse v ňom krásne vysvetľuje, čo to znamená, keď je človek prebudený do svojej božskosti – či Kroky k prebudeniu robí alebo nie. Pôvodných 48 krokov dnes nahradilo 36, v ktorých sú zakódované všeky energie ako v 48 krokoch, takže je možné procesom prejsť rýchlejšie.

Volám sa Majster Lao Tse. Som nositeľom múdrosti a sily. Som nositeľom pokoja a som jedným z 36 radcov svetla. Majster Lao Tse je plný múdrosti a záujmom ľudstva rozumie veľmi dobre. Majster Lao Tse bol požiadaný, aby k vám dnes prehovoril. Vo vibrácii radosti hovorím cez médium priamo k vám.

Keď ste na seba dali závoj zabudnutia, bol veľmi hrubý. Po prvýkrát tento závoj môžete úplne odstrániť. To nie je pre vás nič nové, ale Majster Lao Tse  by vám rád povedal, že závoj zabudnutia si často dávate späť. Nezabúdajte na posolstvo, ktoré vám Radcovia svetla posielajú. Znova a znova  vám hovoríme: Vonku nenájdete nič, čo vám pomôže k božskému prebudeniu. Nepočúvajte ľudí, ale hľadajte vlastnú božskosť. Znova a znova vám odovzdávame odkaz: Potrebujeme váš zámer a vašu silu. Znova a znova vám odovzdávame odkaz: Nemyslite ako človek, prekročte svoje hranice.

Majster Lao Tse  by sa ťa chcel úplne jasne spýtať: Ako často na to zabúdaš? Ako často si nájdeš výhovorku, že si len človek? Uvedom si: Si viac ako len človek. Vždy keď povieš, že si človek, dávaš si hranice. Si božská bytosť! Si veľký duch v ľudskej schránke. Nech to bude pre teba akokoľvek ťažké: Začni chápať, že tieto myšlienkové vzory ti neslúžia. Prečo myslíš, že ti  znova a znova posielame odkaz: Nepočúvaj ľudí. Začni už chápať, že všetko čo potrebuješ, je v tvojom vnútri. Vo vnútri si božská bytosť. Keď sa prebúdzaš, uvedomuješ si stále viac a viac, že si božská bytosť, božská ľudská bytosť na Zemi. Veľký duch, ktorý zbiera ľudské skúsenosti.

Ak chceš prebudiť svoje božské jadro, rob Kroky k prebudeniu [36 krokov k prebudeniu] zo svojou plnou silou a celou svojou láskou. Čas prebudenia prišiel. Majster Lao Tse by ti rád dnes objasnil, ako sa v tebe môže udiať božské prebudenie, pretože medzi vami sú stále takí, ktorí si myslia, že sa musí udiať niečo vonku, aby sa prebudili do božskej ľudskej bytosti.

Čo sa stane, ak niečo krehké hodíš na zem?  Rozbije sa to na časti. Niečo podobné sa stalo s tvojím vedomím, keď sa ocitlo v dualite. Našťastie sú všetky kúsky pozbierané v tebe a znova sa kúsok za kúskom spájajú. Dostávaš k tomu inštrukcie. Všetky kúsky, akokoľvek sú porozbíjané, sú v tebe. A nie vonku. Nie v tvojom susedovi, nie v tvojom partnerovi, nie v tvojej mame, nie v tvojom otcovi. Sú v tebe a žiadny učiteľ, nech je akokoľvek vysoko rozvinutý, ich nemôže spojiť za teba. Lao Tse  ti znova hovorí: Dáme ti inštrukcie ako môžeš spojiť svoje časti, rýchlo a s láskou.

Ako vieš – a ani toto nie je nové posolstvo – tvoja DNA bola zakódovaná. Bolo dôležité, a aj cenné, aby si mohol zažívať sám seba ako človek. Prvýkrát v lineárnom čase je možné dekódovať DNA. Rád by som ti k tomu povedal metaforu. Keď si sa duchovne rozvíjal, mohol si tak robiť len po určitú úroveň. Bolo to, akoby si stál pred zatvorenými dverami. Nech si sa akokoľvek snažil, dvere zostávali zatvorené. Žiadny kľúč, ktorý si dostal, nepasoval do zámky. Zo 48 krokmi k prebudeniu si dostal ten správny kľúč. Dvere sa otvoria a dostaneš pozvanie prejsť cez ne.

Duchovný svet často dostáva otázky, aké je prebudenie a čo sa po ňom zmení. Majster Lao Tse by sa tomu rád dnes venoval.

Matku Zem čaká planetárny vzostup. Ty si vyjadril zámer zažiť božské prebudenie v 48 krokoch. A tak niektorí z vás pionierov dosiahnu božské prebudenie.

Pretože Matka Zem bude potrebovať trochu viac času na planetárny vzostup, budeš v prebudenom stave medzi spiacimi ľuďmi. Do úvahy treba vziať aj váš lineárny čas. Keď budeš prebudený, keď plne a kompletne akceptuješ, že si božská bytosť, keď sa všetky kódovania dekódujú, keď dostaneš kľúč a dvere sa otvoria a ty budeš pripravený vstúpiť do skutočnosti, potom sa všetko v tebe zmení.

Avšak nestane sa to tak, ako by si mohol očakávať, z minúty na minútu. Bude sa to diať po kúsku každý deň, v tvojej božskej sile. Keď v sebe prebudíš božskosť a stretneš ľudí, ktorí ešte stále spia, budeš s tvojou božskou silou reagovať v láske na všetko čo stretneš. Pretože už nebudeš môcť reagovať inak ako z láskou, lebo pochopíš, že existuje iba láska.

Situácie, ktoré ťa budú stretávať, sa zmenia. Pochopíš, že len ty sám vytváraš každú situáciu v každom momente tvojho života. Keďže budeš mať božiu silu, budeš vytvárať situácie, ktoré sú plné hojnosti, ľudskej lásky a radosti zo života. Už nebudeš zažívať pochybnosti a strach. Budeš v súzvuku so všetkým, čo je, v absolútnej božskej sile a božskej moci. Už si nebudeš dávať žiadne  limity. Budeš vedieť, že limity už nemajú zmysel. Preto prestaneš posudzovať. Budeš vedieť, že každá ľudská bytosť, nezávisle na tom ako hlboko spí, je vo svojom vnútri božskou bytosťou. Naplní ťa veľký súcit a láska. Nebudeš mať v sebe už pocity zúrivosti alebo  agresivity. Už sa ťa viac nebudú dotýkať. Budeš prebudená bytosť, Pionier rodiny, ktorý bol povolaný.

Dary iniciácií, ktoré ste prijali, umožňujú, aby sa kódovania rozpustili. Viackrát sme vám posielali odkazy, že je to ako pravidlo výmeny: my vám dáme svoj diel a vy dáte váš. Prvýkrát je možné, aby sa všetky vzory smrti, choroby a starnutia vymazali. Tiež sme vám povedali, čo pre to máte urobiť. Vaše myšlienky zohrávajú dôležitú rolu, preto odteraz pri narodeninách vždy jeden rok odpočítaj. Nariaď svojim bunkám, aby sa zmenili. Prijímaj magnetizmus, pretože magnetizmus je energia novej doby.

Majster Lao Tse ti adresoval tieto slová preto, aby ťa utvrdil v tvojom zámere a povedal ti, aké dôležité to je. Ver mi: Majster Lao Tse je plný lásky k tebe.

AN’ANASHA