36 krokov k prebudeniu

Od: Myriel

Duchovný svet nám mnoho rokov neúnavne opakuje, že nie sme len človek, že sme božský človek a nabáda nás k tomu, aby sme sa prebudili a našli v sebe svoju božskosť. Čo je to teda prebudenie a načo sú nám kroky k prebudeniu?

Prebudenie je proces. Nie je to žiadny skok, ktorý sa z ničoho nič udeje a my zrazu budeme žiť v úplne inom kontexte. Nedá sa ohraničiť nejakým okamihom, kedy povieme: „Tak, a teraz som už úplne prebudený.“ Je to proces, ktorý sa deje na mnohých úrovniach, postupne sa prebúdzajú ďalšie a ďalšie časti v nás. Je to ako keď rozkvitá ružový krík alebo levanduľa – postupne sa otvárajú – prebúdzajú – jednotlivé kvietky.

Prvým krokom v procese prebudenia je uvedomenie si, že áno, nie som len človek, je vo mne kus boha. Od toho sa odvíja celý ďalší proces. Čím viac si uvedomujeme a žijeme svoju božskosť, tým viac sme prebudení. Mení sa nám vedomie, narastá a silnie naše svetlo a svetelné telo. Otvárajú sa nám naše schopnosti. Aktivujú sa aspekty. Roztáča sa merkaba. Otvára sa a prejasňuje sa nám tretie oko. Napájame sa na univerzálny prúd poznania. Zjednocujeme sa s naším najvyšším Ja.

Aby sa to mohlo udiať, je mnohé potrebné. Naše bunky sa musia preladiť na nové energie. Musíme zmeniť ich vedomie, preprogramovať ich. Musíme rozpustiť svoje podvedomie a oslobodiť sa od kolektívnych myšlienkových vzorcov. Musia sa v nás aktivovať rôzne energetické kanály. Musia sa postupne rozpúšťať kryštalické štruktúry a dekódovať naša DNA. A mnohé ďalšie.

Sú rôzne cesty, ako dosiahnuť prebudenie. Mojou cestou je cesta zlato-modrej frekvencie a Kryonovej školy nového vedomia. Jej súčasťou sú kroky k prebudeniu, ktoré od duchového sveta channelovala Sabine Sangitar. Je to súbor channelingov, ktoré nás vedú k prebudeniu a postupne menia naše vedomie, našu štruktúru a naše svetelné telo. My dávame svoj zámer, dôveru a vďačnosť, duchovný svet nás odmení tým, že postupne zámok za zámkom odomyká všetky dvere, ktoré nás oddeľujú od toho, kým skutočne sme. A ako duchovný svet hovorí: my urobíme jeden krok, oni za nás tisíc.

Na začiatku Kryonovej školy nového vedomia bolo krokov 48. Sú fantastické. Sú to kroky, ktorými prešiel (v malých obmenách) aj Ježiš, keď bol na Zemi a prechádzal svojím procesom prebudenia. Dnes máme už novú sadu 36 krokov. Neznamená to však, že pôvodné už neplatia, lebo by boli staré a neaktuálne.

Pôvodných 48 krokov k prebudeniu vzniklo v čase, keď situácia na Zemi bola úplne iná – energeticky aj úrovňou vedomia ľudí. Kroky k prebudeniu boli určené širokej verejnosti (oslovujú zlato-modrú frekvenciu), no zamerané boli najmä na pionierov svetla. Otvárali cestu pre ostatných, pre rast energie na Zemi, rast vedomia planéty – Lady Shyenny aj rast vedomia ľudí. Ich súčasťou bol aj „informačný channelling“, okrem samotného „živého kroku“ – nahrávky (druhého) channelingu. Po skončení týchto krokov bolo možné pokračovať ďalej s takzvanými pionierskymi krokmi. Pionierske kroky channelovala Sangitar na stretnutiach pionierov, vždy tam teda bola sústredená silná energia pionierov, vďaka ktorej mohol duchovný svet spúšťať na planéte zmeny a posúvať vývoj vpred.

V dnešnej dobe je stále možné a úplne vhodné prechádzať týmito 48 krokmi. Keďže ale vývoj na Zemi veľmi výrazne pokročil, vedomie ľudí je oveľa vyššie, energie oveľa jednoduchšie prúdia a pracujú, bolo možné priniesť niečo nové, čo je z pohľadu nás „používateľov“ jednoduchšie: 36 krokov. Už nie je potrebné dostávať toľko informácií ako keď sme boli na začiatku cesty, už nie je potrebné všetky energie rozdeliť do toľkých krokov – cesta už je prerúbaná. Všetky energetické vzory uložené v pôvodných krokoch, všetka práca, ktorú na nás duchovný svet počas pôvodných krokov vykonáva, je uložená aj v 36 krokoch, hoci vyzerajú byť úplne iné. Milujem 48 krokov a milujem aj 36 krokov, nesmierne si ich užívam! Sú v nich uložené nádherné energie!

Sabine Sangitar k 36 krokom na stránke Shimaa hovorí:

„Veľa tisíc ľudí na celom svete prešlo 48 krokov k prebudeniu a často to bol začiatok hlbokej spirituality spojený s pocitom, že prišli sami k sebe. Aj dnes veľa ľudí prechádza týmito krokmi a pociťujú príliv energií, rozširovanie svetelného tela a hlboké prebudenie.

Energie 48 krokov sa v dnešnej dobe prispôsobujú najnovším energetickým štruktúram, preto by nebolo potrebné, aby sa znova channelovali.  No v priebehu rokov prišlo veľa nových posolstiev a zároveň vzrástlo porozumenia energiám takmer u všetkých ľudí, ktorí sú si čohosi vedomí. Nárast svetelného tela na 88 percent sa dnes dá oveľa ľahšie dosiahnuť ako pred desiatimi rokmi. Tento 88-percentný nárast potrebuje každý človek, ktorý sa chce naladiť na novú energiu so všetkým, čo k tomu patrí. Celkovo existujú štyri úrovne, ktoré potrebujú tento nárast a predovšetkým to, aby boli navzájom prepojené: spirituálna úroveň, mentálna úroveň, emocionálna úroveň a fyzická úroveň.

Pretože energie v tomto čase pracujú veľmi intenzívne a ľudia sú zároveň oveľa vnímavejší, mohli sa energie 48 krokov skomprimovať do 36 krokov. V týchto 36 krokoch sú dostupné všetky energie, ktoré obsahuje 48 krokov. Duchovný svet požiadal, aby 36 krokov bolo rozdelených do troch cyklov, každý s 12 krokmi. Každý cyklus nesie spolu s energetickými vzormi, ktoré pritekajú s každým channelingom a sú ukladané, aj základnú energiu.“

V 48 krokoch človek postupuje po jednotlivých krokoch (= zakupuje si postupne krok za krokom). 36 krokov funguje ako tri cykly – vždy 12 krokov tvorí jeden ucelený samostatný cyklus.

Obsah prvého cyklu: Dôvera – Mona’Oha

1 – Dôvera
2 – Uzemnenie na všetkých úrovniach
3 – Zjednotená čakra
4 – Tvoji vnútorní pomocníci
5 – Zasvätenie do pôvodného mena
6 – 18 aspektov
7 – Tvoje schopnosti
8 – Sebaláska
9 – Cesta do rôznych inkarnácií
10 – Cesta za hviezdnu bránu
11 – Postavenie svetelného stĺpu
12 – Tvoja osobná modlitba

Ak by ste radi na sebe pracovali, no neviete sa rozhodnúť ako, odporúčam vám začať s krokmi k prebudeniu. Oba cykly sú v nemčine, pôvodných 48 aj v angličtine, španielčine a ruštine. A ak sa neviete rozhodnúť či 48 alebo 36, odporúčam nových 36 krokov. Sú fantastické. Hlavne – počúvajte svoju dušu.

Ak sa rozhodnete pre akékoľvek kroky k prebudeniu, pripravte sa na silné energetické procesy. Je potrebné, aby váš zámer bol hlboký a dôvera veľká. Na tejto ceste vás budú sprevádzať vaše osobné ľudské procesy, ktoré môžu byť pre vás náročné na spracovanie – prebudenie je predsa len cesta transformácie. Je to prirodzené, a najmä – vždy po nich prichádza sloboda. Bude sa postupne meniť váš život, krôčik za krôčikom, vždy, keď zvládnete nejaký svoj osobný proces. Bezpodmienečná láska z duchovného sveta otvára zámky a hranice vo vašom vnútri a niekedy sa to navonok prejavuje tým, že sa vo vás prebudí odpor a odmietanie – netreba sa zľaknúť a zaseknúť, je to znak, že vaša duša reaguje, že ste len vypustili z vašej osobnej Pandorinej skrinky niečo, čo je pripravené na transformáciu.

Prebudenie je veľmi individuálny proces a u každého prebieha inak. Po celý čas však pri vás bude stáť 36 radcov svetla, Melek Metatron, Shakti aj Ježiš Kristus, vaša anjelská družina, aj váš strážny anjel a budú vás podporovať a niesť celým procesom – stačí vaša dôvera. Počúvajte svoju dušu, ona vás povedie. Nie ste to vy, kto sa prebudí svojím rozumom, je to vaša duša, ktorá si spomenie, že je božská.

Sabine Sangitar v úvode k prvému cyklu 36 krokov píše, že príprava týchto krokov bolo pre ňu tou najlepšou a najkrajšou vecou, čo jej prišli do života. Pre mňa sú tie kroky zdrojom nesmiernej radosti, šťastia a vďačnosti.

Na Shimaa stránke je voľne prístupný prvý krok z prvého cyklu: Dôvera. Nahrávku channeling v nemčine nájdete tu, preklad do slovenčiny tu.

A pre porovnanie prvý voľne prístupný krok zo 48 krokov: Kompletný krok v angličtine, Prepis Kryonovho channelingu, Prepis druhého channelingu Meleka Metatrona