Kniha 36 najvyšších radcov svetla, zväzok 4 – Zjavenia o prebiehajúcej zmene veku

Duchovný svet nikdy neunaví prinášať ľuďom svoje posolstvá naplnené láskou a liečením. Čitateľ je stále hlbšie zasväcovaný do mystérií života a do energií skutočnosti, čím božia sila v ňom postupne narastá.

Zväzok IV sa vyznačuje mnohými praktickými radami a silnými energetickými prenosmi. Na rozdiel od prvých troch zväzkov sme viac zapojení do energetickej práce, či už ide o prenos energie pre matku Zem alebo pri našich osobných zasväteniach do našich vlastných schopností.

Neznamená to však, že prúd informácií z duchovného sveta je menší – práve naopak. Pretože ak sme dobre energeticky pripravení, môžu nám byť odhalené jedinečné zjavenia. Patria sem posolstvá o blížiacom sa vrchole planetárneho vzostupu, úlohe prebudených ľudí ako avatarov na Zemi, o dedičstve božom, o energiách grálov, nebeských javoch, o dychu božom, o úrovniach hologramu v duchovných sférach a oveľa viac.

Svet sa mení a závoje zabudnutia sú stále tenšie. Na planéte aj v ľuďoch prebieha proces, ktorý v ľudskom vedomí zmení mnohé k lepšiemu – a čitateľ je pozvaný aktívne sa zúčastniť na tejto udalosti.

Link na knihu: Shimaa shop, Die 36 Hohen Räte

Obsah knihy:

Kryon: Boží plameň horí v každom človeku

Kryon: Aktivácia tretej úrovne svetelného tela (verejný channeling 06/2009)

Lady Nada: Oáza mieru a bezpečia

Kryon: Prenos magnetickej energie lásky

Kryon: Stabilizácia tvojho fyzického aspektu

Kryon: Zladenie tvojej merkaby s dychom božím (verejný channeling 11/2009)

Kryon: Výlet na Venušu – An’Arina

Kryon: Prenos energie pre Lady Shyennu

Melek Metatron: Kvapky požehnania všemohúcnosti

Merlin: Magické posilnenie tvojho aspektu všemohúcnosti

Seth: Nekompromisná božia moc

Ježiš: Si pevný ako skala

Zurak: Každá bytosť svetla cíti božiu lásku rovnako

Kryon: Ďalšia úroveň vedomia

Chamuel: Nová pomoc k uzemneniu

El Morya: Oslobodenie od kolektívnych energií (verejný channeling 08/2010)

Lady Faith: Zasvätenie do tvojho aspektu schopností

Maha Cohan: Ochranný štít ohraničenia

Kryon: Pravda si hľadá svoju cestu

Melek Metatron: Skutočnosť sa blíži

Ashtar Sheran: Cesta na Ashtarovu loď

Kryon: Zámer a dôvera sú kľúčové

Lady Amethyst: Pozeraj sa na svoje rozhodnutia ako na slnko

Lady Amethyst: Cez tvoju tvorivú silu vzniká nová Zem

Anjel milosrdenstva: Ži ako dieťa a s radosťou

Seraphis Bey: Žiadaj o absolútnu hojnosť a nechaj sa ňou obsypať

Anjel lásky: Láska – jasná ako hviezda

Ježiš: Ty si láska môjho života

Lumina: Pracujeme pre teba – milujúco, podporne a liečivo

Adamea: Magnetická energia lásky – dar prípravy

Ježiš: Kalich zázraku v tebe

Kryon: Si maják

Kryon: O roku 2012 a novom veku zázrakov (verejný channeling 01/201, časť 1)

Ježiš: Mona’Oha – čas dôvery (verejný channeling 01/201, časť 2)

Anjel milosrdenstva Shija‘Ta: Si zázrak Mona’Oha

Lady Nada: El’Achai – som pri tebe

Ježiš: Spomienky duše

Buddha: Vytváraj stopy nového veku

Anjel Essesees: Vyživuj svätý grál – božie dedičstvo

Tara: Svätý grál života leží v oceáne dôvery

Kryon: Veľká transformácia

Buddha: Radosť tu a teraz

Buddha: Dar boží

Kryon: Ty byduješ novú Zeme

Matka Mária: S dôverou sa na mňa obráť (verejný channeling 08/2014)

Anjel lásky: Sme s tebou vo dne i v noci (verejný channeling 09/2014)

Kryon: Závoj sa dvíha a masky padajú

Kryon: Vstúp cez bránu zmeny

Melek Metatron: Nech je svetlo všade na zemi

Maha Cohan: Pravda začína láskou

Ježiš: Chrám mieru