Kryon: Symptómy svetelného tela – Aktivácia tretej úrovne svetelného tela

Od: Myriel

Symptómy svetelného tela sú reakciou nás ľudí na nové, silné energie, ktoré prúdia na Zem. Prejavujú sa nielen na fyzickom tele rôznymi nevoľnosťami a doposiaľ pre nás neznámymi bolesťami, ale aj v našich emóciách, myšlienkach a presvedčeniach. Kryon v tomto channelingu vysvetľuje, ako sa tieto symptómy prejavujú a dodáva nám silu zvládať ich. Navyše, vykoná s nami rituál nášho zasvätenia do tretej úrovne svetelného tela, aby sme ľahšie zvládali zmeny a transformácie, ktoré táto doba prináša. Pozri aj channeling Ashtara Sherana o dôsledkoch aktivácie tretej úrovne svetelného tela v energii Zeme. Channeling je z júna 2009, zverejnený je aj vo štvrtom zväzku kníh 36 radcov svetla.

Ja som Kryon z magnetickej služby. Zdravím ťa slovami so OMAR TA SATT. Stretli ste sa, aby ste prijímali Kryonove posolstvá. Stretli ste sa ako pracovníci svetla, aby ste ľuďom ďalej odovzdávali tieto posolstvá, svetlo a liečenie.

V súčasnosti ty, môj drahý priateľ, ty, pracovník svetla a maják, ty, kto si sa otvoril, slúžiš novým energiám a veľkým energetickým výzvam. Ako sme ti už povedali, tretia úroveň svetelného tela je aktivovaná v energii Zeme a v mnohých ľuďoch.

Nárastom novej energie, ktorá sa šíri na Zemi, mnoho ľudí cíti – vedome či nevedome – fyzické príznaky. Najmä ľudia, ktorí majú vysoké vedomie, to obzvlášť cítia. Možno sa jednému či druhému zdá nespravodlivé, že najmä tí, ktorí sú takí otvorení, cítia symptómy svetelného tela. No predtým, ako Kryon prinesie posolstvá, dovoľ povedať, môj drahý priateľ: aj keď sa ti to zdá inak, je to pre teba veľkým darom, že sa nachádzaš  vo veku zmien.

Veľkými krokmi, veľkou rýchlosťou sa mení energia na vašej planéte. Symptómy svetelného tela, ktoré sa prejavujú, ukazujú aj to, aký pokročilý si vo svojom vedomí. Ľudia, ktorí to nevnímajú a ktorí sa tejto zmene bránia, cítia symptómy svetelného tela menej. Ale príde čas, keď ich aj oni budú silne a často s trápením prežívať.

Nemôžeme ťa úplne zbaviť symptómov svetelného tela. Potvrdzujú odvahu uskutočniť zmenu v tebe – pretože prebieha veľký transformačný proces. Nová energia sa v dualite šíri ďalej a ďalej. Nezostáva to bez následkov. Hovoríme vám o tom prostredníctvom média už roky.

Ale teraz ste uprostred toho všetkého. Je takmer nemožné to zniesť, pretože symptómy sa prejavujú na všetkých úrovniach. Ich účinok preniká hlboko do buniek. Aj keď tieto symptómy svetelného tela liečia tvoje bunky, prinášajú im rast a pripravujú ich, vieme, aké ťažké je tieto situácie znášať v každodennom živote a v dualite.

Pretože sú to rôzne príznaky, je pre teba obzvlášť ťažké zvládať ich. Pretože nielenže mávaš pocit, že ťa trápia bolesti hlavy, závraty, zvonenie v ušiach, poruchy rovnováhy, únava a niekedy dokonca úzkosť na srdci, ale určité orgány v tele cítiš tak, ako si ich nikdy predtým nevnímal. Niekedy ako bolesť, keď sa energia rozširuje v tvojich bunkách. Je to veľmi nepríjemné. Je pravda, že nová energia sa zdá ako energetická operácia v tvojom mozgu, pretože niektoré energetické dráhy a synapsie sa skutočne spájajú.

Nová energia znamená to, že by si mal viac a viac využívať celý potenciál, ktorý máš v dualite k dispozícii. Takto sa vykonajú veľké zmeny v celom tvojom fyzickom systéme.

Ale aj na emocionálnej úrovni prichádza k veľkým symptómom, ktoré nazývame tiež symptómami svetelného tela. Pretože na jednej strane cítiš, aký si citlivý. Niekedy ti ubližujú zjavné malichernosti, ktoré sa ti dejú, cítiš, ako ti oči plnia slzami a si plný smútku. Cítiš však aj hlbokú lásku, niekedy aj doposiaľ nezažívanú eufória a radosť. No aj druhá strana silno pôsobí. Môžeš pociťovať veľa agresivity. Niekedy sa nedokážeš zdržať. Tieto emócie už nedokážeš viac prehĺtať ani pochovávať.

Aj na mentálnej úrovni dochádza k symptómom svetelného tela. Pretože mnohí z vás, najmä pracovníci svetla, sa v tomto čase cítia veľmi rozorvane. Na jednej strane v jednom okamihu vieš všetko a máš úplne jasno v tom, čo to znamená. Potom ťa opäť tvoj duch zavedie do hlbokých pochybností, či je všetko v poriadku. Ale ver mi, toto všetko patrí k novým zmenám. Lebo len tam, kde staré odchádza, môže nové vzniknúť. Aj to patrí k tomu, čo nazývame symptómami svetelného tela.

Mnohí z vás sú zvyknutí pracovať intelektom. S tým už viac nebudeš mať úspech. Určite si si všimol, že koncentrácia klesá, že ti príde nemožné sústrediť sa na niečo dlhší čas. Unavíš sa oveľa, oveľa rýchlejšie a cítiš sa byť energeticky prázdny. Ale je to presne naopak: Si energicky nabitý novou energiou.

Výmena medzi systémami, ktorá prebieha, ti dáva nový život. Môže to byť pre teba nepríjemné, no napriek tomu ťa to obohatí. Pretože sa zotavuješ na všetkých úrovniach. Vieme, že je ťažké to pochopiť, najmä v dualite a v každodennom živote.

Mnohí pracovníci svetla dosiahli tretiu úroveň svetelného tela už dávno. No aj tak aj oni sami môžu vnímať, ako sa táto nová energia šíri. V tejto dobe veľkej energetickej výzvy je oveľa ťažšie ako za starých čias cítiť sa v dualite a v každodennom živote šťastný. Určite si si všimol, že staré vzory, staré cesty, po ktorých kráčaš, už nefungujú, keď chcete vykonať niečo nové. Tvoj duch musí zmeniť spôsob myslenia. Tvoj duch by mal premýšľať v duchu nového veku.

My, veľké svetlá, veľmi pozorne v súčasnosti pozorujeme udalosti a uvedomujeme si, aké ťažké je pre niekoho v tejto dobe zvládať svoj život, pretože vieme tiež, že práve fyzické symptómy ti sťažujú koncentráciu na to, čo práve robíš.

A tak s tvojím povolením aktivujeme v tebe tretiu úroveň svetelného tela na všetkých úrovniach – ak nám na to dáš povolenie. Pretože táto energia – aj keď si už tretiu úroveň svetelného tela dosiahol – má stabilizujúci a posilňujúci účinok.

Kryon ti po tomto rituáli prinesie ďalšie posolstvá Nového veku. Ale teraz my, svetlá lásky, aktivujeme spoločne tretiu úroveň svetelného tela na všetkých úrovniach.

Ale na to potrebujeme tvoj súhlas a tvoje povolenie. Preto dýchaj hlboko do svojej duše. Zjednoť všetky svoje čakry tým, že sa rozšíriš do všetkých strán ako slnko.

Keď budeš pripravený, daj nám povolenie tým, že povieš svoje v duchu pôvodné meno a privolaj Pána zástupov slovami: Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai’Tsebayoth.

A tak budeš cítiť, keď sa aktivuje tretia úroveň svetelného tela na všetkých úrovniach. Ale predtým ťa uzemníme na všetkých úrovniach a očistíme a prejasníme tvoje systémy.

A tak ťa Kryon žiada, polož si ruky na nohy dlaňami nahor. Kým do seba prijímaš zvuky božskej skutočnosti, Najvyšší radcovia svetla aktivujú tretiu úroveň svetelného tela – a počuj posolstvo Kryona – na všetkých úrovniach.

(Pusti si silnú hudbu.)

Mnoho pomocníkov dimenzie svetla sa pripravilo, aby rozšírilo, vyvážilo, prispôsobilo túto energiu a spojilo ju s tvojou merkabou. Deje sa to v tomto okamihu presne tak, ako je to správne.

Priateľ svetla, cítime k tebe súcit, ale aj hlbokú radosť, pretože toto je posledná fáza vzostupu. Možno cítiš, ako veľké svetlá pracujú v tvojom svetelnom tele? Uži si na pár okamihov tento dokonalý pokoj a bezpečie.

V dualite – teraz, na vašej planéte – zúri v súčasnosti energetická búrka. Ale ty máš možnosť, teraz a tu, v tejto chvíli, v úplnom pokoji a tichu, zotaviť sa z tejto búrky. No počúvaj slová Kryona: Táto energetická búrka je mimoriadne dôležitá. Aj Lady Shyenna stojí pred veľkými výzvami. Je to zmena časov.

Tu v tomto okamihu nájdeš príležitosť na hlboké uvoľnenie – v tomto kolektíve bezpodmienečnej, ale aj osobnej lásky k pomocníkom, k anjelom a ku Kryonovi, ktorý ťa tak nesmierne miluje.

Môžeš si byť istý, že robíme všetko preto, aby sme ťa previedli touto búrkou. Môžeš si byť istý, že bez ohľadu na to, ako v dualite búrka zúri, prevedieme ťa ňou! Keď búrka prejde, objavíš raj na Zemi. Stále na to mysli. Zakotvi to hlboko vo svojom vedomí. Pretože tak to bude.

Pretože sa všemožne snažíme stáť pri tebe so skutkami, s láskou a energiou, aby sme ťa  mohli previesť touto búrkou, rozhodla sa Najvyššia rada, že dnes, tu a teraz, bude k dispozícii zlatý anjel, ktorý sa ukotví v tvojom systéme a prinesie ti úľavu.

A tak ťa Kryon ešte raz žiada, aby si si položil ruky na nohy. Ľavú ruku vlož do pravej. Toto je veľmi špeciálny okamih. Je to dar anjelov milosti. Trikrát sa zhlboka nadýchni. Možno vnútorným okom vidíš, ako sa ti zjavuje zlatý anjel. Viem, že tvoje dlane horia ako oheň. Je to okamih, keď si prisadá zlatý anjel. Využi túto príležitosť. Počúvaj, či ti anjel chce niečo povedať. Keď si teraz pripravený, pozvi anjela, aby dal tvojmu systému energiu. Urob to tým, že si položíš ruky na srdce.

A tak táto energia, tvoj osobný zlatý anjel, bude v tvojom systéme až do ďalšieho stretnutia, bude ťa posilňovať, dá ti bezpečie a uľaví tvojim symptómom svetelného tela ako najviac bude možné. Pretože vedz, toto je len začiatok. V súčasnosti začínajú Arkturiánci pripravovať zemskú energiu na piatu úroveň svetelného tela. A tak sme s vami. Teraz a navždy.

AN’ANASHA.