Ashtar Sheran: Dôsledky aktivácie tretej úrovne svetelného tela

Od: Myriel

Kedysi bolo možné, aby sme nepočúvali svoju dušu a robili to, čo nám kázal rozum. Dnes to už možné nie je. Ak dušu a jej želania naďalej potláčame, prejaví sa to silnými problémami – psychickými aj fyzickými. Túto zmenu priniesol Nový vek a spustila sa po tom, ako bola planéte aktivovaná tretia úroveň svetelného tela. Čo to vlastne znamená a aké ďalšie zmeny to prinieslo, o tom hovorí Ahstar Sheran v channelingu z mája 2009. Uverejnený je aj v prvej z kníh 36 najvyšších radcov svetla.

Ja som Ashtar Sheran, posol mieru. Ja som svetlo, láska. Som plný milosti a pozdravujem ťa, každého jedného z vás, so slovami OMAR TA SATT.

Pozorujeme dianie na planéte. Pozorujeme ľudí a pozorujeme teba. Vidíme a spoznávame ťa. Teraz, presne v tomto okamihu, začínajú pritekať prúdy energie a keď sa otvoríš a si pripravený, vlejú sa do teba energie mieru, ktoré sú pre tvoj systém veľmi harmonizujúce.

Na vašej planéte sa udiali veľké zmeny. Tretia úroveň svetelného tela bola aktivovaná v základnej vibrácii planéty a veľa sa vďaka tomu zmenilo a zmení. Už teraz to môžeš cítiť vo svojom vnútri, vo svojej duši, tam, kde tvoj intelekt nie je doma. Preto sa s hlbokým nádychom zjednoť. Odlož všetko bokom a odovzdaj sa energiám, ktoré v tomto okamihu mocne pracujú a ktoré sú pre teba osobne nesmierne dôležité. Pretože my to vidíme, môžeme nazrieť do tvojej duše. Zjednoť všetky svoje čakry, rozšír sa a vnímaj v sebe veľkoleposť, božstvo. Uvedom si sám seba, to, kým si a aký veľkolepý si vo svojom bytí.

Aktivácia tretej úrovne Svetelného tela má rôzne významy pre všetkých ľudí na planéte, ale predovšetkým – samozrejme – pre vedomie Lady Shyennu. Tretia úroveň svetelného tela, ktorej energia bola aktivovaná, neznamená automaticky, že každý človek je okamžite na tejto úrovni svetelného tela. Ale vďaka tomu má každý človek na Zemi možnosť aktivovať v sebe túto tretiu úroveň svetelného tela, a to sa môže stať veľmi rýchlo. Môže sa to stať prostredníctvom zámeru, s jedným nádychom. Môže sa to stať, keď má človek v sebe hlbokú lásku. Môže sa to stať za radosti, za túžby, a stane sa to veľmi rýchlo. Znamená to zmeny v sebe samom, pre každého jedného, ​​ktorý dosiahne túto úroveň svetlého tela, ale aj pre tých, ktorí dosiahli túto úroveň svetelného tela už pred časom, a ty to môžeš cítiť. Najmä ty – pretože si jasnozrivý a vnímavý – si si už určite všimol, že tvoje pocity sa menia a v každom smere, ktorý ti tvoj duch dáva, sa tieto pocity silne prejavujú.

V predchádzajúcej dobe bolo možné potláčať impulzy, ktoré duša dávala mysli. S treťou úrovňou svetelného tela to už nebude možné. Duša žiada svoju pravdu, prejavenie toho, čím si. Duša chce byť plne uznaná. Duša nebude schopná nič ukladať tak, ako to bolo kedysi. Duša to odovzdá ďalej a ty to budeš cítiť ako pocit, ako emóciu. To bude u mnohých ľudí, ktorí s tým budú bojovať, viesť k fyzickým príznakom. No v Novom veku to budú u ľudí skôr mentálne príznaky, pretože mnohí stále nechápu, že duša je prejavom ich božstva. Ty sám si svojou dušou a máš nielen právo plniť želania svojej duše, ale aj povinnosť.

Spomeň si na minulé časy. Ako často sa snažíš potešiť iných ľudí, ponížiť sa? Nejde o to, že by človek nemal pomáhať iným ľuďom alebo sa k nim priblížiť, ide skôr o to, že presne ty, vy mnohí tu, dávate tak veľa. Toto dávanie, keď si si myslel, že nesieš zodpovednosť za toľké, čo ti nepatrí, si robil mnoho rokov. Ale tvoja duša ti ukáže cestu, ako to zmeniť, pretože treba vytvoriť rovnováhu. Nestačí len dávať, treba aj prijímať. Táto rovnováha je pre tvoju dušu mimoriadne dôležitá a toto uvedomenie je tiež mimoriadne dôležité. Si božský človek a máš právo prijímať všetky dary, ktoré ti prinášame. Nastal tiež čas, keď ti vaša tvoja ukáže, že pravda si vždy bude hľadať svoju cestu. Takto sa môžeš rozhodnúť, pretože máš na výber, ako budeš zaobchádzať s Novým vekom a novou svetelnou energiou tretej úrovne svetelného tela. Rozhodni sa použiť ju na zjednotenie svojej mužskej a ženskej energie, aby si cítil rovnováhu a pokoj, aby si urobil krok späť a už viac nebol na seba taký prísny a aby si všetku múdrosť, ktorú máš pre druhých mal aj pre seba, aby si všetko, čo robíš pre druhých, robil aj pre seba a ako odpúšťaš druhým, aby si odpúšťal aj sebe.

Pre mnohých z vás je to spočiatku veľmi ťažké, pretože to prirodzene znamená, že keď prúdy božskej skutočnosti prídu do duality, znova sa prejavia symptómy svetelného tela. Ale rád by som znova zopakoval, čo sme už povedali: Znamená to život. Každý symptóm svetelného tela ťa nesie ďalej do božskej skutočnosti.

Vnímaj, ako sa na teba teraz vylieva energia mieru. Vonkajšie zmeny sú medzičasom viditeľné všade a ľudia ich vnímajú. Už nemôžu zatvárať oči, ale je treba vidieť aj vnútorné zmeny. Prijmi všetky zmeny, ktoré ti ukazuje tvoja duša. Tak budeš cítiť, že je veľkou úľavou vibrovať s týmito energiami a nebojovať proti nim. Pohybuješ sa smerom do energie Nového veku a táto fáza vzostupu, ako ju nazývame, sa uskutočňuje v troch vlnách. Ste v strede tretej vlny a táto prináša pohyb a je mocná. Ale na konci dňa to bude práve táto vlna, ktorá ťa privedie do novej energie.

Ponor sa do hlbokého zámeru a akoby samé od seba sa otvoria všetky tvoje kanály. Prinesieme ti teraz tieto harmonizujúce energie. Vdychuj ich spolu so svetlom lásky.

Keď sa magnetické energie Nového veku vylejú na planétu, musí prísť k zmenám. Už dávno sme ti hovorili znova a znova, že staré štruktúry už nemôžu fungovať. Mnoho štruktúr sa rozpadá a je možné cítiť nový začiatok. Patríš k tým, ktorí nezatvárajú oči pred tým, čo sa deje, a hovorím ti, že to, čo sa deje, je také nádherné, že to ďaleko presahuje tvoj rozum. Tieto zmeny vonku aj vo vnútri sú nevyhnutné. Napríklad duše, ktoré už dlho žijú v tele a sú poznačené biedou i chorobami, sa tak budú môcť jednoduchšie oddeliť. V súčasnosti mnoho ľudí, keď zavrie oči, cíti smútok a nevie prečo. My vieme, že je to hlboká túžba duše po uznaní samej seba a po vnímaní samej seba ako bytosti, ktorou v skutočnosti je, túžba objaviť božskú časť v tebe, prebudiť sa a uvedomiť si, že tvoja cesta môže byť jednoduchá. Ale napriek tomu mnoho ľudí zatvára oči. Nechcú vidieť a uvedomiť si, ale duša im nedáva na výber. V nejakej podobe duša hovorí jasne, a tak uvidíš, že veľa ľudí bude mať čoskoro mentálne problémy. Napriek tomu by bolo jednoduché. Ver mi, zatvárať očí stojí viac sily a energie ako otvoriť ich a uvedomiť  si.

Práve v tejto chvíli nastáva prenos. Energia, ktorá sa prenáša, vyrovnáva tvoju mužskú a ženskú stranu, upokojuje tvoju emocionálnu úroveň a zároveň má stabilizačný účinok na celý tvoj systém.

Keď Arkturiánci aktivovali tretiu úroveň svetelného tela, krátko potom nasledovalo vo vašej zemepisnej šírke zemetrasenie. Tak môžeš vidieť, ako Lady Shyenna reaguje a oslobodzuje sa od hustoty energie. Nemôžeme dostatočne často opakovať, aké dôležité je mať v tejto dobe čistú myseľ, vystúpiť z kolektívu strachu a nájsť slobodu. Slobodu od všetkých obmedzení, ktoré sú ti kladené, od obmedzení, ktoré ťa mohli sprevádzať už celým životom, od obmedzení, o ktorých si si myslel, že ich musíš prijať a niesť na svojich pleciach. Láska znamená slobodu, slobodu v sebe. Tieto nádherné energie stále do teba pritekajú a čím viac sa uvoľníš, tým hlbšie v tebe môžu pôsobiť.

Čo sa týka aktivácie tretej úrovne svetelného tela, príde tiež k veľkým zmenám vo vašom školskom systéme. Uvidíš, že tvoje deti sa už nebudú musieť podriadiť starému školskému systému, pretože tieto deti v sebe jedným nádychom aktivujú tretiu úroveň svetelného tela a rozpoznajú samé seba. Chcú sa oslobodiť od obmedzení a v prvom rade ich vôbec nebudú prijímať. Presne tieto deti sú veľmi dôležité pre novú energiu a pre Nový vek. Tieto deti sú vysoko inteligentné na emocionálnej úrovni a riadia sa volaním svojej duše, nie svojho intelektu. Nenechajú sa násilne zatlačiť do očakávaného vzorca chovania, a to možno môže byť pre niektorých rodičov náročné, no napriek tomu ti hovorím: sú to deti Nového veku.

Aj v technológiách dôjde k narušeniu kvôli pritekaniu energie svetla. Tvoj počítačový systém sa často z ničoho nič pokazí. Aj to sú zmeny. Ale nová energia nezastaviteľne priteká a stará energia ustupuje. Vyššia energia prináša lásku, pravdu a božskú skutočnosť. Rozbije všetky okovy a staneš sa tým, kým si. Táto planéta má v sebe tak veľa krásy a túto krásu tiež rozpoznáš.

Ak by ti symptómy svetelného tela spôsobovali ťažkosti, môžeš kedykoľvek zavolať Ashtara Sherana alebo Anjela Gabriela. Tieto energie zaisťujú úľavu, ale ber tieto symptómy svetelného tela také, aké sú: ako dar tebe a planéte. Sledujeme dianie a sme vždy pripravení, pretože aj toto sa mení. Každý človek, ktorý je pripravený hlbšie nás cítiť, to urobí. Myšlienky sa v tejto energii manifestujú veľmi rýchlo. Sila tvorenia začína pracovať stále hlbšie a tiež rýchlejšie. Mnohí z vás, čo máte vysoké vedomie, tí, ktorých nazývame pioniermi, zažijú mnoho rôznych stretnutí. Pretože viac ako kedykoľvek predtým bude možné každú bytosť svetla cítiť, keď ju o to požiadaš.

Vnímaj hojnosť, energiu, ktorá sa na teba vylieva. Zatiaľ čo z mysle si robil veľa rozhodnutí precízne, teraz budeš badať, že tvoja duša ti dáva veľmi hlboké impulzy a ty sa čoraz viac budeš rozhodovať z tvojej intuície a božskosti. Zatiaľ čo tvoj intelekt mal niekedy nad tebou veľkú moc, takže strach a obavy boli väčšie ako to, čo ti tvoje božstvo vysielalo ako signály, budeš – keď sa pre to rozhodneš – cítiť, že strach z tvojho intelektu už nebude dlho trvať, pretože vo vysokých energiách sa už dlho neudrží.

Taktiež sa zmení veľa medziľudských vzťahov, do ktorých sa vstúpilo, pretože aj tu tvoja duša bude dávať impulzy. Ak si bol tým, kto mal príliš malo dôvery v seba, zmení sa to. Tvoja duša ti ukáže, že aj ty máš právo byť takým, aký si. Mnoho masiek, ktoré ľudia nosia, energie svetla strhnú, ale to, čo sa objaví, bude plné krásy. Pretože pravda a božská bytosť sú vždy krásne.

Pre Ashtara Sherana je veľmi dôležité, aby si prijal tieto posolstvá do svojej duše. Počúvaj ešte raz slová: Deti v sebe tretiu úroveň svetelného tela aktivujú jedným dychom.

Prenos ukončíme veľmi jemne, a tak ťa Ashtar Sheran žiada, aby si sa veľmi hlboko spojil s matkou Zemou. Ste nositeľmi svetla a skrze vás teraz necháme prúdiť harmonizujúcu energiu aj k Lady Shyenne. Preto ťa používame ako kanál. Toto sa deje teraz.

(Prenos harmonizujúcich energií pre Lady Shyennu.)

Za to Ashtar Sheran hovorí AN’ANASHA a predtým, ako sa Ashtar Sheran stiahne, chcel by som zdôrazniť, aké dôležité je spájať sa so svojím pôvodom, pretože z tvojho pôvodu získavaš uzemnenie na spirituálnej úrovni, čo je obzvlášť v tomto veľmi dôležité.

AN’ANASHA.