Anjel lásky: Sme s tebou vo dne i v noci

Od: Myriel

Niektoré channelingy sa dajú používať ako medikamenty. Je vám ťažko? Cítite sa na dne? Strácate silu ísť ďalej? Máte pocit, že ste nikto a vôbec na vás nezáleží? „Dajte“ si anjela lásky. Dostanete nesmiernu podporu, nádhernú, jemnú, no zároveň neochvejnú. 

Anjel lásky k nám nehovorí často, zato keď už jeho channeling príde, je to niečo veľmi krásne. Tento prišiel ako verejný channeling v septembri 2014 a dostal svoje miesto aj vo štvrtom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. A máme k nemu aj nahrávku v nemčine, takže v jeho nádhernej energii bezpodmienečnej lásky sa môžete kúpať kedykoľvek. Netreba rozumieť, stačí sa uvoľniť a nechať na seba energiu pôsobiť.

Ja som Anjel lásky. Zdravím ťa, teba, ktorý si prišiel plný lásky, aby si cítil energie, ktoré prúdia za slovami a rozumel si srdcom: Omar Ta Satt!

Anjel lásky, tóny, energia lásky, prúdia v kruhu, neprestajne, naveky. Láska, bezpodmienečná láska, ti umožní stať sa tým, čím si vždy bol. A my anjeli, my so žiarivou silou týchto tónov pracujeme pre teba – vo dne i v noci. Sprevádzame ťa – vo dne i v noci. Sme tu pre teba – vo dne i v noci. Milujeme ťa – vo dne i v noci. S radosťou smerujeme na teba naše svetlo – vždy keď si to zaželáš. Keď ľudia niekedy stratia dôveru, zastavíme sa a počkáme, počkáme na teba naveky, srdiečko moje, pretože ty si jeden z nás!

Keď nám dôveruješ – keď nám naozaj dôveruješ – a mimo všetky slová, všetky posolstvá si v plnej Mona’Oha, že naša prítomnosť začína pre teba s tlkotom lásky pracovať hneď, ako si to zaželáš, potom budeš pokojný a stíšený pre chvíle pokoja v tebe.

Pretože dualita je hlasná, plná slov, niekedy prázdnych slov, negatívnych slov a tiež slov plných lásky. No predsa je dualita veľmi hlasná. Práve to ťa veľmi často zaťažuje. Toľko sa toho na teba valí – slovami, rečami, myšlienkami – a niekedy potrebuje tvoja duša hodiny, kým pochopí, čo s ňou ten hluk robí. Preto je niekedy zastavenie sa, stíchnutie, celkom mimoriadnym okamihom.

Keď cítiš, ako sú s každým nádychom pri tebe energie anjelov, ako ťa obklopujú a ukladajú do svojej lásky, dopraj si čas na ticho. Uvoľni svoje myšlienky, nechaj hlučnosť odtiahnuť preč a precíť, že energia toho nesie v sebe viac ako akékoľvek slovo: lásku, ktorá je viac, než dokážeš vytušiť.

Pri anjeloch, pri nás, nepotrebuješ nikdy nosiť masku. Môžeš byť taký, aký si – pretože my vidíme tvoju božskosť! Aj v tvojej beznádeji alebo hneve vidíme tvoju lásku. Vidíme tvoju lásku, keď plačeš. Vidíme tvoje božské svetlo a sme tu pre teba – vo dne i v noci.

A tak ti v tejto chvíli prinesieme kvapky požehnania z božského zdroja. Je to prúd bezpodmienečnej lásky, ktorú ti prinesú anjeli – priamo do tvojej duše. Vychutnaj si tento prúd energie lásky!

(Pusti si hudbu.)

Možno sa niekedy sám seba pýtaš: „Keď ma anjeli tak veľmi milujú, prečo potom neplnia moje želania?“ Splníme ti každé želanie! Posielame energiu do každej myšlienky, ktorú nám vyšleš. Ale milujeme ťa natoľko, že posielame energiu len tam, kde tvoja duša v hĺbke súhlasí.

Pretože niekedy sa zdá, že rozum si niečo želá, ale tvoja duša – hlboko v duši, tam, kde rozumom nemôžeš nič ovládať – nesúhlasí s tým, o čom ťa chce tvoj rozum presvedčiť. A aj keď tomu niekedy nerozumieš, chápeme to. A naša láska je taká čistá a hlboká, že nasledujeme to, čo pramení v hĺbke tvojej duše.

Si mocná bytosť! Nanešťastie na to niekedy zabúdaš, cítiš sa bezvýznamný a neviditeľný. Ale my ťa vidíme – vo dne i v noci. Keď sa cítiš opustený, sme s tebou – vo dne i v noci. Keď sa od teba ľudia odvracajú, sme s tebou – vo dne i v noci. Keď sa od nás odvraciaš, sme s tebou – vo dne i v noci.

Udržujeme energiu v tvojej duši. Posielame ti svetlo a energiu, ktoré potrebuješ k životu. Prizeráme sa, ako vytváraš nový svet. Prizeráme sa, ako prechádzaš zmenami – vo dne i v noci. Sprevádzame ťa v noci, keď tvoja duša transformuje a ty máš sny, ktoré ťa ťažia. Odnášame pre teba tieto transformácie preč, srdiečko moje – vo dne i v noci.

Keď nevieš, ako ďalej a zúfaš si, cítiš sa zbytočný a neviditeľný, posielame ti impulzy spomienok. Prehlbujeme tvoje energetické vzory a šepkáme ti: Zastav sa! Utíš sa a pozeraj sa a cíť svojou dušou –  tam budeš vedieť, tam budeš cítiť, tam budeš vidieť!

V mnohých okamihoch, keď si zatiahnutý do duality, sme s tebou – plní skutočnosti, so všetkou našou láskou, každý deň a každú noc. Nie si sám! Aj keby ťa všetci opustili, my sme s tebou. Keď dokážeš tieto chvíle vnímať a pripustiť ich, zmizne tvoj strach, zmizne pocit, že si bezvýznamný, zmizne pocit, že nevieš ako ďalej.

Zmizne netrpezlivosť. Zmizne ego. To, čo sa zjaví, je lesk žiary tvojho bytia – každý deň a každú noc. Keď máš fyzické symptómy – bolesti, ktoré ťa nútia zameriavať sa na tvoje telo –, držíme tvoju dušu, každý deň a každú noc.

Vo chvíľach ako tieto je nám dovolené hovoriť cez Sangitar, aby sme ti boli ešte bližšie, aby si mohol ešte hlbšie cítiť, že je niečo, čo ťa nesie a čo je pri tebe – aj keď to nevidíš. Sú to okamihy božskosti a ticha, pokoja a bezpečia. V týchto okamihoch ukladáme v tebe energické vzory – a vždy, keď vidíme, že ťa niečo ťaží, že strácaš nádej alebo dôveru, sme tu my, aby sme tieto vzory posilnili a obsypali ťa energiou – každý deň a každú noc.

Dualita sa nafukuje – veľmi sa nafukuje, ale skutočnosť je silnejšia! Svetlo a láska sú silnejšie! Ty si silnejší, oveľa silnejší, ako si myslíš!

A aj keď v tebe zmeny niekedy vyvolávajú strach, v čase, ktorý prichádza, budeš veľmi pokojný – aj počas veľkých transformácií budeš pokojný a uvoľnený, pretože ti prídu na um tieto slová a tieto energie: Nie si sám! Sme s tebou – každý deň a každú noc! To je láska – bezpodmienečná láska!

Máme vysoké vedomie a je pre nás možné pozerať sa do tvojej duše a do tvojho svetelného tela. A kedykoľvek budeš chcieť, urobíme to pre teba, srdiečko moje – každý deň a každú noc. A tak s bezpodmienečnou láskou ti hovorím: Nezabudni, ty si to najlepšie, čo Sol’A’Vana nesie!

A NI O’HEVED O’DRACH.

AN’ANASHA.