Kryštál NION – Odpútanie sa

Energia Anjela Michaela

SABINE SANGITAR: Niekedy príde čas zanechať staré vzory a zvyky. Pošli myšlienkovým schémam a presvedčeniam AN’ANASHA a uvoľni ich zo svojho vnútra pomocou kryštálu NION. Zbav sa ich tak, ako sa had zbavuje svojej kože. Pozeraj sa na všetko, čo zanechávaš, s vďakou a rešpektom, pretože to ťa doviedlo tam, kde si dnes.

NION funguje ako nožničky. Jednoducho odstrihne to, čo je už navyše, zvytočné. Ako pridlhé vlasy či brada. Už nám nič dobré neprinesú, naopak, sú nám na príťaž, tak preč s nimi. Ako Michaelov meč Excalibur – odsekne a hotovo. Len NION pracuje s našimi emóciami a myšlienkami. Ak napríklad určité chovanie niekoho vo vašom okolí vo vás vždy vyvolá hnev, ktorý neviete dobre ovládať, použite NION, aby vo vás odstránil vzorec „takéto chovanie – môj hnev“. Alebo ak sa ťažko zbavujete starého presvedčenia, podľa ktorého žili ešte vaši rodičia. Cítite, že je už prežité, no neviete ho opustiť. Vtedy NION tiež pomôže.