Môže každý zažívať najvyššiu energiu na Zemi, energiu chrámu Sa’Maa’Tah?

Od: Myriel

Áno, môže. Ale musí sa na to najskôr pripraviť. Je to ako so šoférovaním alebo pečením makroniek. Človek musí najskôr nadobudnúť určitý stupeň istej zručnosti, musí dozrieť na to, aby mohol bezpečne šoférovať auto alebo napiecť dokonalé makronky.

Landras je jedna z planét, ktoré už majú vzostup za sebou, ich vlastný „Quin’Taas“ sa už otvoril. A tak ako aj na našej planéte musí existovať ešte vyššia energia, vďaka ktorej energie Quin’Taas môžu na Zemi existovať – energie chrámu Sa’Maa’Tah, miesta, kde prebýva Ježiš Kristus –, rovnako existuje takáto energia aj na Landrase. Tu je to perlové pole s Ježišovou energiou. Je to sväté miesto, ktoré majú Ladrasania vo veľkej úcte. Túžbou každého jedného z nich je vstúpiť do tohto poľa, ponoriť sa do neho. (Viac o tom v channelingu od Noriny: Cesta na Landras.)

Nie každému je to však umožnené. Landrasania si svoje perlové pole chránia. Láskaví, no prísni strážcovia nevpustia do neho niekoho, koho vedomie sa ešte nerozvinulo dostatočne na to, aby mohlo prijímať energie perlového poľa. Taký Landrasan  musí najskôr sám prejsť svoju vlastnú cestu rastu vedomia a keď sa mu to podarí, keď jeho vibrácie budú dostatočne vysoké na to, aby dokázali ladiť s vibráciami perlového poľa, potom sa bude môcť do neho aj ponoriť.

Podobne sa to deje už dnes aj u nás na Zemi. Energie chrámu Sa’Maa’Tah silnejú každým dňom a už dnes existujú miesta, kde cirkulujú veľmi silne, kde sa človek s vedomím natoľko rozvinutým, že rezonuje s vibráciami Sa’Maa’Tah, môže do neho ponoriť. Platí však aj to, čo na Landrase: Ak vedomie človeka nie je ešte dostatočne rozvinuté, ak medzi jeho vibráciami a vibráciami chrámu Sa’Maa’Tah je ešte veľký rozdiel, nie je mu umožnený vstup do Sa’Maa’Tah.

Ako sa to prejavuje vo fyzickom svete? Energie chrámu Sa’Maa’Tah sú to najvyššie, čo na Zemi je a bude. Vibrujú veľmi vysoko, sú veľmi jemné a pritom veľmi silné, veľmi jasné. Čistá božia láska, čistá božia moc, moc stvorenia. Žiadny priestor pre ego, pre nelásku, hodnotenie, pochybnosti, nedôveru, odsudzovanie, ohováranie, svár, hnev, urážanie sa či urážanie iných, ziskuchtivosť, sebectvo, vnútornú neslobodu, potrebu presadiť sa… Ak teda niekto ešte tieto rôzne pocity a myšlienky sám v sebe nespracoval, ak stále neverí vo vlastnú moc, ktorú má v sebe, že sám je tvorcom svojho sveta, ak nevidí v každom jednom človeku, ktorého stretne, rovnako dokonalú božskú bytosť ako je on sám, ak má pocit, že je obeťou a ostatní mu len ubližujú, že ho nikto nemá rád, ak stále hľadá vinníkov, ak neustále verí tomu, čo hovoria iní okolo neho a nehľadá svoje vlastné myšlienky a pocity, ak sa nechá manipulovať mienkou médií, ak nemá v úcte všetko živé, čo je okolo neho, ak sa poddáva svojim strachom, potom jeho vedomie nie je ešte dostatočne zrelé na to, aby sa s enegiami Sa’Maa’Tah stretol. Pretože takéto stretnutie by pre neho nebolo vôbec príjemné. V Sa’Maa’Tah neplatia už žiadne kompromisy. Tam sú energie neúprosné a ak človek nevibruje v súlade s nimi, pocíti to na všetkých úrovniach, podľa toho, aký veľký rozdiel vo vibráciách je – od zlých pocitov až po fyzickú nevoľnosť či migrénu.

Energie Zeme a Sa’Maa’Tah narastajú každým dňom. Kto na sebe nepracuje a nezvyšuje svoje vedomie, kto naďalej ostáva uväznený v mentálnych pasciach dualitných vzorcov správania, kto sa stále snaží vyzerať pred ostatnými lepší, krajší, zaujímavejší, milší, múdrejší, bohatší… ten sa od nich vzďaľuje stále viac a viac.

A keďže sa nič nedeje skokom, ale procesy prebiehajú postupne a energie postupne silnejú, môžeme si už dnes predstaviť, čo bude znamenať vzostup, zmena dimenzie, otvorene Quin’Taas. Tam už nebude žiadny priestor na dualitu. Aby sa skutočnosť mohla naplno otvoriť, musí najskôr to staré odísť. Musí tým prejsť každý jeden. Sám za seba. Nikto to neurobí za neho. Nikto nič za neho nevyrieši. Nikto nemávne čarovnou paličkou, aby všetko „zlé“ zrazu zmizlo. To bude prvá fáza vzostupu – všetko, čo patrí do starého sveta, bude musieť odísť a každý sa s tým bude musieť popasovať sám. Bez toho to nepôjde. Ako veľmi to bude bolieť, to má každý vo svojich rukách. Buď sa začne prebúdzať už teraz a začne v sebe meniť všetko to, čo v ňom nie je láska na lásku – a zmena potom bude jednoduchšia, alebo si to nechá na posledný možný čas, na vzostup – a potom to môže byť veľmi nepríjemné. No jedno je isté: nevyhne sa tomu. To, čo príde potom, však bude tá najkrajšia zmena, akú si môžeme želať.