Môže každý zažívať najvyššiu energiu na Zemi, energiu chrámu Sa’Maa’Tah?

Áno, môže. Ale musí sa na to najskôr pripraviť. Je to ako so šoférovaním alebo pečením makroniek. Človek musí najskôr nadobudnúť určitý stupeň istej zručnosti, musí dozrieť na to, aby mohol bezpečne šoférovať auto alebo napiecť dokonalé makronky.

Landras je jedna z planét, ktoré už majú vzostup za sebou, ich vlastný „Quin’Taas“ sa už otvoril. A tak ako aj na našej planéte musí existovať ešte vyššia energia, vďaka ktorej energie Quin’Taas môžu na Zemi existovať – energie chrámu Sa’Maa’Tah, miesta, kde prebýva Ježiš Kristus –, rovnako existuje takáto energia aj na Landrase. [čítaj ďalej]