Kryon: Ďalšia úroveň vedomia

Od: Myriel

Tento verejný channeling z júna 2010 nepatrí k ľahkému čítaniu, ktoré zhltneme na jeden nádych. Číta sa zložitejšie, no téma, ktorú rozoberá, je stále aktuálna a dotýka sa každého z nás a každému môže priniesť pochopenie toho, čo sa ním deje: Prečo sa niekedy veľmi chceme posunúť ďalej, no zároveň sa nám nedarí, prichádzajú na nás pochybnosti a prepadáva nás dokonca odpor pokračovať na ceste rastu vedomia. A to nás hnevá, lebo nechceme už žiadne pochybnosti. Kryon nám približuje, čo sa deje, keď sa vonku či v našom vnútri rozpadne starý vzor, ktorého sme sa držali – keď sa zrazu rozplývajú naše skúsenosti a nedávajú už žiadny zmysel.

Kryon spomína Družinu. Družina sú rôzne bytosti svetla, s ktorými sa musel Kryon zlúčiť, aby vôbec bolo pre neho ako bytosť z magnetického vesmíru možné vojsť do nášho vesmíru. Viac o tom v channelingu o Kryonovom pôvode. Tragédie v oceánoch, o ktorých rozpráva, súvisia s jadrovými testami, ktoré v tom čase vykonávala Severná Kórea.

Ja som Kryon. Pozdravujem vás všetkých a každého jedného z vás so slovami svetelného jazyka, OMAR TA SATT. Privítajme v tomto prítomnom okamihu Družinu, ktorá prišla, aby bola s tebou, aby si ťa uctila, podržala ťa a dotkla sa ťa. Pretože je to stretnutie dimenzií. Aj keď nevidíš svetelné bytosti, môžeš ich cítiť.

Pocit, ak to dovolíš, je veľmi významný. Keď si uvedomíš, že svetelná bytosť je v tejto chvíli s tebou, dotýka sa ťa a nesmierne ťa miluje, takého aký si, potom sa naozaj udeje čosi nádherné. Toto sú momenty, ktoré sú v tomto čase veľkej zmeny veľmi dôležité.

S každou štruktúrou, ktorá sa vonku rozpadne, s každou štruktúrou, v ktorej človek nachádzal niečo, čoho sa mohol držať a ktorá sa rozpustí, sa aj v tebe rozpadne nejaký starý vzor. Zmena v tebe je veľmi významná, prináša ti osoh a je prospešná pre širší pohľad a pre teba samotného. No niekedy sa ti zdá celkom nedostupná a neuchopiteľná. Prichádzajú na teba  pochybnosti, či všetko, čo si doposiaľ urobil, či všetko, čomu si veril, je naozaj v tebe ukotvené. Niekedy cítiš prázdnotu, cítiš sa ako odrezaný, rozorvaný a plný pochybností. Teraz prichádza bytosť svetla z najvyššej úrovne, prehovára k tebe a hovorí: Privítaj to všetko, bez ohľadu na to, ako sa ti to môže javiť. Posunie ťa to na ďalšiu energetickú úroveň tvojho vedomia. Posilní ťa to a pripraví na to, čo príde.

Samozrejme tiež chápeme, ako ti je, a preto je tu Družina prítomná obzvlášť silne, aby každého jedného pohladila, aby si každého jedného uctila a aby mohla prenášať energiu. Uvoľni sa a vychutnaj si tento okamih. Osloboď sa od všetkých obáv a starostí. Len dovoľ, aby sa dialo, čo sa deje, pretože toto je najvyššia forma spirituality. 

Keď sa dvaja ľudia ľúbia a dôverujú si, vytvára to pole s vysokou energiou – je to s tým porovnateľné. Ale akonáhle jeden človek začne o svojej láske pochybovať, toto spojenie sa naruší. Všetka krása, ktorá sa vytvorila, sa začne rozpadávať. Zrazu sa človek, ktorý pochybuje, začne na druhého človeka, ktorého tak veľmi miloval, pozerať inými očami. Zrazu si všíma veľa triviálnych maličkostí.

Podobne je to v súčasnej dobe so spirituálnymi energiami. Uvedomuješ si v sebe mnohé, o čom si si myslel, že sa už dávno zmenilo. Niekedy sa okolo tvojej duše ovíja pochybnosť a to ťa niekedy veľmi hnevá, pretože by ste chcel pochybnosti odsunúť nabok. No takmer sa zdá, akoby ti v tom niečo bránilo. Preto vnímaj, čo teraz v tejto chvíli, v tejto chvíli, robí s tebou Družina, anjeli, vysoko rozvinuté bytosti svetla, ktoré sa tu naozaj zhromaždili. Vnímaj to veľmi hlboko v sebe a nechaj, nech na tebe chvíľu pracujú

Každý vzor, ktorý sa v tebe rozbiješ na kúsky, ti prináša nový vzor: energetický vzor vysokej kvality, ktorý prináša zmenu, ktorú v tejto dobe potrebuješ. Pozvali sme Družinu, aby uskutočnila energetický prenos, ktorý otvára dvere na srdci každého jedného a umožňuje ti v tomto nádhernom okamihom milosti cítiť to, čo sa v tebe skutočne deje.

S tónmi zo skutočnosti začínajú svetelné bytosti s prenosom. Pre každého z vás bude prenos osobný, presne prispôsobený energii, ktorú v tejto chvíli potrebuješ, aby si cítil a vnímal sám seba v celej pre teba známej spiritualite, v tvojej hlbokej láske a odpustení.

Začnime teda.

(Pusti si hudbu.)

Keď sa vzory v tebe rozpadnú na kúsky a vzniknú nové vzory, nemusí sa ti to páčiť. Vysvetlím to takto. Nechajme tak slovo vzor a nazvime ho skúsenosťou. Býva to aj tak, že sa pridržiavaš svojich skúseností, ktoré si si celý život vytváral. Aj keď ti niektoré skúsenosti nepomohli, vždy ti dávali podporu. Ale tieto skúsenosti sa rozpadávajú a to je pre teba veľmi mätúce, pretože nechápeš, čo sa deje. Vnímaš to ako bolestivé, ale v skutočnosti sa vyvíjajú nové vzory, ktoré pripomínajú hviezdu duše. Žiarivo krásnu a silnejúcu s novými zážitkami. Tieto skúsenosti ti ukážu, že tvoja spiritualita, že to všetko, čím si a všetky zmeny ťa posúvajú ďalej, posilňujú ťa pre tvoje úlohy počas vzostupu – stáť ľuďom po boku a slúžiť im.

Keď nasmerujeme pohľad navonok, aj tam sa rúca veľa vzorov a štruktúr, tam sa tiež vyvíjajú nové vzory a následne nové skúsenosti. Skúsenosti, ktoré umožňujú ľuďom ponoriť sa do inej úrovne vedomia, hľadieť na situácie z iného uhla pohľadu a postúpiť na vyššiu úroveň.

Keď Lady Shyenna vypúšťa zo seba energiu, dochádza k zemetraseniam a sopečným výbuchom, ale Lady Shyenna či duchovný svet nie sú za všetko zodpovední. Medzi ľuďmi sú mocní, ktorí vykonávajú hrozné veci, ktorí zneužívajú svoju moc a používajú ju tam, kde spôsobuje najväčšie škody: v oceánoch. Pretože tam sú tie najvyššie anjelské bytosti, ktoré sa ako prvé inkarnovali bez toho, aby vdýchli energiu Lucifera. Tam sa ich pokúšajú zničiť. Ale nebudú úspešní. Je dôležité, aby si vedel, že tí, ktorí zneužívajú moc, vedia, čo robia.

Ale nezameriavaj sa na týchto mocných, nie na temnotu, nie na zneužívanie moci, ale zameraj sa na silu lásky, odpovedaj svojim priateľom, bratom a sestrám v oceánoch s láskou a posielaj im kryštály zo skutočnosti. 

Mnohí mocní budú zneužívať svoju moc, budú skúšať všetko, aby udržali planétu na nízkej úrovni energie. Ale láska je silnejšia. Možno si kladieš otázku, prečo nezasiahneme? Nezasiahneme, pretože zákon a boží plán sú také, že láska sama zvíťazí. Ak to bude potrebné, zasiahneme len v jednom prípade. Nedovolíme, aby planéta bola zničená ľudskými rukami. Vtedy by sme zasiahli. 

Delfíny a bytosti v oceánoch, veľryby, ktoré spievajú svoju pieseň, ktoré vytvorili mriežku lásky, veľmi trpia. Sú si však vedomí toho, čo sa deje. Prejav preto s jasným zámerom svojej lásky súcit s najvyššími bytosťami svetla na vašej planéte. Rozlišuj medzi ľútosťou a súcitom, pretože keď ľutuješ, množíš utrpenie. Súcit spočíva v tom, že používaš svoju lásku. Využite možnosti, ktoré sa ti ponúkajú, aby si v tomto čase stál pri našich bratoch a sestrách s kryštálmi a modlitbami. Aj keď sú to vysoké anjelské bytosti, cítia bolesť.

A tak na záver všetci spoločne pošlime kryštály ELEXIER, PRADNA a ENA veľkým svetelným bytostiam oceánov. Ponor sa do hlbokého zámeru tvojho Ja a aktivuj svoj srdcový lúč. Dajte tieto tri kryštály na konček lúča. A akoby samé od seba si kryštály srdcovým lúčom nájdu cestu.

Tak sa to stalo.

Pre Kryona je dôležité dodať, že mnoho ľudí, ktoré boli súčasťou tejto takzvanej nehody, nevedelo, čo sa deje. Niektorí to veľmi dobre vedeli a ich cieľom je zničiť veľké stvorenia. Pretože vedia, že táto energia je potrebná počas vzostupu.

Keďže sa nič z tohto sa nedeje náhodou, Kryon ti od tohto okamihu oznamuje, že sme sa rozhodli: Družina s tebou zostane 48 hodín tvojho času. Tak dnes každý z nich prinesie na 48 hodín svetlo. Táto bytosť svetla sa ťa dotkne, bude ťa milovať, hovoriť s tebou a prenášať na teba energiu. Po 48 hodinách sa Družina vráti do svojej dimenzie a opäť sa spojí s Kryonom. Toto sú výnimočné chvíle, výnimočné dary, ktoré ti môžeme priniesť v tomto čase, v ktorom si taký zmätený.

Je tiež dôležité vedieť, že pre tých, ktorí sú na veľmi vysokej úrovni vedomia, silne priteká energia všemohúcnosti. Teraz už v sebe cítia silu, ktorú si vôbec nedokážu vysvetliť. Dokonca aj veľká sila sa môže niekedy energicky zamaskovať, a tak sa stáva, že niekedy sa veľká moc a sila prejavujú ako strach. Ale ten sa veľmi rýchlo rozpustí. Pretože energia všemohúcnosti je najvyššou formou energie, ktorú ti je možné priniesť. A aj keď si myslíš, že to nie je možné, nikdy si vo svojich aspektoch a v celom svojom systéme nebol stabilnejší.

Na záver teda vyslovme slová, ktoré tak veľa znamenajú: Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh  Asher Ehyeh, So’Ham.

Možno by si sa mohol opýtať bytosti svetla, ktoré ťa bude 48 hodín sprevádza, na jej meno. Ako často si chcel vedieť, ktoré anjelské bytosti sú zlúčené s Kryonom? Možno toto je ten pravý okamih a príležitosť, aby si to zistil. 

AN’ANASHA