Kryon: O Kryonovom pôvode a jeho práci na Zemi

Od: Myriel

Toto je chanelling, v ktorom Kryon cez Sangitar hovorí o svojom pôvode a jeho úlohách. Je z januára 2005, avšak veľmi zaujímavý. Kryon spomína Prvý centrálny vesmír – to je náš vesmír.

Kryonova služba pre nás a našu planétu je neoceniteľná. Plne sa obetoval Zemi a ľuďom, už nikdy sa nemôže vrátiť späť tam, odkiaľ prišiel. Napriek tomu nás nesmierne miluje, je plný priateľstva, humoru a oddanosti.

Ja som Kryon z magnetickej služby. Médium ma požiadalo, aby som trochu porozprával o mojom vzniku, pôvode a o vesmíre, z ktorého pochádzam.

Ako ste už mohli počuť, pochádzam z univerza QUADRIL 5. Quadril 5 je magnetický vesmír. Čistý magnetizmus, ktorý tam je, zabraňuje tomu, aby tam energia hustla. Hlavnou úlohou Quadrilu 5 je zásobovať ostatné vesmíry magnetizmom a vylaďovať magnetický pás, ktorý má každá galaxia. Quadril 5 je najstarší vesmír.

Určite ste už počuli o čiernych dierach. Dôležitá je, že všetky čierne diery vznikli v rovnakom čase ako galaxie a sú podstatnou súčasťou štruktúry vesmíru. Každý vesmír vznikol sám zo seba. Z pohľadu Quadrilu 5 je Prvý centrálny vesmír najmladší, ale vďaka mnohým experimentom, ktoré sa tu odohrali, aj najzaujímavejší. Ale skôr ako vám dám ďalšie informácie o Prvom centrálnom vesmíre, chcel by som sa vrátiť k svojmu vzniku.

Moji kozmickí rodičia majú vibračné mená ADAMIS a ADAMEA. Vytvorili v magnetickom poli 48 vysoko rozvinutých svetelných bytostí. V našom vesmíre Quadril 5 nie sú žiadni anjeli ani nanebovstúpení majstri. V našom vesmíre vznikajú iba magnetické svetlá, ktoré počas svetelných rokov vytvárajú svoje aspekty. Tieto aspekty voláme Nuni.

Nuni majú úlohu chodiť do čiernych dier, skenovať tam magnetické ramená ostatných galaxií a posúvať tieto informácie ďalej do Quadrilu 5. Vytváranie magnetických svetiel má za úlohu vyrábať magnetizmus a dodávať ho galaxiám. V podstate by ste mohli povedať, že sme technická čata, ktorá slúži jednému veľkému božskému zdroju.

Predstavte si napríklad, že skupina Nuni vyslala Quadrilu 5 takúto informáciu: „Prvý centrálny vesmír žiada o pomoc, pretože špirálová magnetická mriežka sa posunula. Na viacerých planétach energie zhustli. Magnetická mriežka galaxie už nie je v priamom spojení s magnetickou mriežkou planét. Žiadame o expertov, ktorí sa prídu na to pozrieť.“

A tak bol Kryon vybraný, aby sa presunul do Prvého centrálneho vesmíru. Treba vedieť, že keď cudzie bytosti vstupujú do inej galaxie, vždy musí najskôr prebehnúť fúzia, aby sa zladili energie. Preto som aj ja sfúzoval s množstvom anjelov. Od toho okamihu sa stal zo mňa „Kryon a jeho družina“.

Mojou prvou úlohou bolo preskúmať posunuté magnetické mriežky. Celá galaxia je popretkávaná magnetickou mriežkou. Elektróny, ktoré sa veľmi rýchlo pohybujú cez galaxiu, takpovediac osvetľujú magnetické pole. Sila pôsobí vertikálne, vďaka čomu elektróny získajú špirálový pohyb okolo línií magnetického poľa. Pohyb magnetického poľa vzniká zo smeru polarizácie. Keď je magnetické pole najsilnejšie, energia je najintenzívnejšia. Vedcom medzi vami by som rád povedal, že často zmenšujete význam magnetických polí vo vesmíre. Veľa kozmických procesov sa nedá správne popísať bez zváženia magnetického poľa.

Takže som začal skúmaním magnetickej mriežky Prvého centrálneho vesmíru a planét, ktoré doňho patria. Niekoľko planét bolo postihnutých posunom magnetickej mriežky, ale najviac postihnuté bolo magnetické pole Zeme. Magnetické pole Zeme už viac neharmonizovalo s magnetickým poľom Prvého centrálneho vesmíru.

Dôsledkom toho sa energia na vašej planéte začala zhusťovať a vytvorila samostatné energetické pole na Zemi. Tak vznikla dualita. K obyvateľom Zeme prúdilo čoraz menej magnetickej lásky z božieho zdroja a cítili sa viac a viac odrezaní, až napokon úplne zabudli, kto sú.

Zatiaľ čo na iných planétach stačilo vyladiť magnetickú mriežku, na Zemi bolo potrebné vytvoriť úplne novú. To urobil Kryon. Keď to Kryon dokončil, začal s novým vylaďovaním magnetických mriežok. Toto malo na planétu a jej obyvateľov veľký dopad, pretože začali veľmi rýchlo znova cítiť spojenie s božstvom v nich. Preto nateraz bola Kryonova práca ukončená a bol som za ňu odmenený zlatým lúčom.

Kryon bol požiadaný, aby zostal v Prvom centrálnom vesmíre a pomohol planéte Zem dosiahnuť skorý vzostup. A tak teraz je Kryonovou úlohou pokračovať vo vylaďovaní magnetických mriežok a navyše zlaďovať aj magnetické polia ľudí, ktorí túžia po novej energii.

K tomu ešte Kryon posiela na Zem viac magnetickej lásky, aby urýchlil vzostup a umožnil ľuďom zažiť vzostup Zeme jednoduchšie.

Súčasne Kryon prináša najnovšie posolstvá cez rôzne médiá, ktoré majú jedno spoločné: vďaka ich aspektom, ktoré boli čiastočne vytvorené v magnetickom vesmíre, vlastnia špeciálny magnetický kanál, aby mohli prijímať posolstvá Kryona. Spomedzi nich aj Sangitar má takýto magnetický kanál, ktorý používa Kryon, aby posielal posolstvá ako je toto.

AN’ANASHA