Kryštál Don’Adas – Božia milosť

Energia univerza otca Metatrona, energia univerza matky Shakti, energia univerza syna Ježiša

SABINE SANGITAR: Vnímaj milosť vo svojom srdci. Keď kráčaš po ceste svetla, milosť sa stane tvojou súčasťou. Posielaj DON’ADAS ľuďom, ktorí sú okolo teba. Zavolaj anjelov DON’ADAS, keď potrebuješ podporu. Manifestujú sa okamžite v plnej sile.

Don’Adas je instantá božia milosť. Preniká cez všetky závoje a pôsobí okamžite, netreba čakať, kým sa prejaví. Akonáhle zavoláte tento kryštál, tisíce anjelov Don’Adas sa ponáhľajú, aby priniesli božiu milosť tam kam zameriate svoj fokus. Je to rýchla prvá pomoc v každej nečakanej ťažkej situácii, aj boží zásah pre situácie, ktoré sami nedokážete vyriešiť. Dôležitá je pri tom neutralita – nesnažiť sa dať niečo do poriadku – to by bol len prejav vlastného ega, ale nechať to na anjelov, aby pôsobili pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených.