Kryštál Har’Atora – Harmónia

Energia veľkého kozmického svetla Chamuela

SABINE SANGITAR: Tento kryštál vytvára harmóniu. Vizualizuj si ho alebo nakresli do svojej aury a vnímaj pokoj a vyrovnanosť, čo z neho vychádza. Vysielaj HAR’ATORA do miestnosti, priestoru alebo napätia, ktoré vnímaš okolo seba.

Majster Lao Tse o harmónii v jednom z channelingov hovorí:

„Pri zmenách v tebe – napríklad, keď sa trápiš, keď pochybuješ, keď si myslíš, že za nič nestojíš, keď necítiš svoje schopnosti alebo pri posolstve vnímaš odpor – tvoj systém vypadáva z rovnováhy. Preto je harmónia dôležitá!

Pretože harmónia sa líši od mieru v tom, že harmónia je niečo veľmi osobné, pretože má niečo spoločné so sebaláskou, s láskou stvoriteľa, s božou láskou.

Keby si len na jeden okamih spoznal, aké možnosti sú v tebe a vedel, že pochybnosti o tebe samom ťa neposunú ani o krok ďalej – ver mi, slnko v tvojom srdci sa začne usmievať -, potom budeš cítiť radosť a aj harmóniu.“