Kryštál OM TAT SAT – Pracovník svetla

SABINE SANGITAR: Ty si OM TAT SAT. Máš svoju úlohu. Zameraj  pozornosť na tvoje silné stránky a božiu moc, čo nosíš v sebe. Plň tvoju úlohu.

Pracovník svetla je každý, kto sa v tomto či inom živote snažil a snaží o to, aby narastali energie svetla a tmy bolo čoraz menej. Všetci tí, ktorí zobrali na seba úlohu vrátiť planétu naspäť domov. Oslovuje nás takto duchovný svet.