Sangitar o kryštáli El’Achai

Od: Myriel

Sabine Sangitar približuje vlastnými slovami, ako k nám prišiel kryštál El’Achai a aké energie sú v ňom uložené. Text je v nemeckom origináli zverejnený tu, publikovaný je aj v deviatom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Viac o kryštáli El’Achai nájdeš tu.

„Poviem teraz niečo o kryštáli El’Achai. Bol nám prinesený, keď sme boli na ceste v Izraeli. Keď sme boli na Hore blahorečení a dávala som channeling s Ježišom, Ježiš mi stále hovoril: „Achai, Achai, Achai!“ a požiadal ma, aby som nakreslila kryštál, túto vibráciu.

Už keď sme tam stáli, bola to neuveriteľná energia, keď prichádzali slová „El’Achai“, „Achai – ich bin hier“, rovnako aj pri kreslení. Od prvého momentu som si uvedomovala, že tento kryštál vyžaduje veľa pozornosti a je veľmi dôležité bližšie ho vysvetliť, pracovať s ním a pochopiť „El’Achai“ aj srdcom.

Osobne si myslím, že je to veľmi pekný kryštál – už len samotná kresba –, ale chcem začať s tým, čo mi k významu „Achai“ povedal Ježiš: „Achai“ je hebrejsky a ak by si sa spýtal človeka, čo hovorí hebrejsky, čo „Achai“ znamená, odpovedal by ti: „Znamená to toľko, ako ‘k mojim bratom a sestrám’“.

V hebrejčine však môže mať jedno slovo viacero významov – a tak je to aj pri „Achai“. Ježiš sám popisuje jeho tóny predovšetkým ako „večný život“, kolobeh, ktorý sa znova a znova opakuje. Nesú aj vibráciu „Som tu! Bol som tu a vždy tu aj budem!“ a tretí význam, ktorý „Achai“ nesie, je „Som tu!“, osobne povedané Ježišom. To sú tri preklady, ktoré mi dal duchovný svet.

Výnimočné na tomto kryštáli je to, že má v sebe veľa energetických vzorov a že je vo svojich energetických vzoroch rozdelený na tri vrstvy – podľa toho, s akým fokusom sa na jednu z vrstiev zameriaš, prejaví sa zodpovedajúca energia.

Prvá energetická vrstva znamená: „Som tu!“ povedané Ježišom. Nesie energiu, ktorá ťa veľmi hlboko a ešte hlbšie – ak to je vôbec možné – spája s Ježišom. Mnohým zo zlato-modrej rodiny, ktorí uvidia kryštál, alebo počujú tóny „El’Achai“, príde kryštál povedomý. Je to preto, že Ježiš k nám tieto slová hovoril, keď bol inkarnovaný na Zemi. Stále nám hovoril: „El’Achai – ich bin hier!“

Vibrácie tónov „Som tu!“, ktorú prináša Ježiš, nesú energie a energetické vzory bezpečia, útechy, lásky a viery – a to je pre mňa veľmi dojemné, pretože táto energia je aj nosnou energetickou vibráciou kryštálu.

Druhá energetická vrstva kryštálu je: „Mier tebe samému!“ a tento mier zahŕňa liečenie, vykúpenie, vieru a vyrovnanosť. To znamená, že kryštál pôsobí aj veľmi liečivo. Sníme z teba vnútornú rozorvanosť, ktorú možno poznáš a obdaruje ťa hlbokým pocitom vnútorného mieru a vyrovnanosti. To veľmi narastá.

A tretia energetická vrstva kryštálu je „Mier pre všetky národy Zeme!“ To je nadradené. Keď na to zameriaš svoj fokus, budeš vidieť, že sa zmení celý kryštál, celá jeho energia. Vystúpiš do vyššieho vedomia a isté veci uvidíš úplne inak, z úplne inej perspektívy. V tejto energii je nosným vzorom súcit, pokora a milosrdenstvo.

To, že sa môžu zavolať tieto tri aspekty energií, ktoré El’Achai v sebe nesie, robí kryštál veľmi výnimočným – a ak nezameriaš na kryštál žiadny fokus, ale v tebe uložený, vždy príde Ježiš, vždy jeho bezpečie.

V kresbe kryštálu je tiež veľmi veľa uložené. Pre niekoho je to kvet života, večný život, ustavičný život. Je mnoho prekladov „El‘Achai“, nechcem ich všetky vymenovať, aby ste z toho neboli zmätení, ale „Achai“ znamená tiež: „vracajúci sa späť“. Obsahuje v sebe Ježišov sľub: „Vrátim sa!“

Kresba nesie v sebe okrem iného perly liečenia a je spojená s dedičstvom božím, s kalichmi lásky – takže so všetkým, čo je. Nesie všetky energie, ktoré tu Ježiš vo svojej inkarnácii zanechal – celé dedičstvo Ježiša a k tomu perly liečenia.

Keď je v tebe tento kryštál uložený a cirkuluje, ožíva vo svojej forme. Ožíva aj vtedy, keď hovoríš slová, vibračný tón. Vtedy začína cirkulovať a meniť sa. Začne sa hýbať, a to raz vo forme kruhových energetických pohybov a tiež aj do seba sa vťahujúcich a potom znova rozťahujúcich pohybov.

Vyskúšaj to – aj bez uloženia kryštálu. Zober kryštál El’Achai, zatvor oči a nechaj ho pár minút pôsobiť.

(Daj si chvíľu čas.)

Možno dokážeš aj cítiť, ako hlboko je tento kryštál spojený so svätými grálmi.

A ak dokážeš cítiť, ako hlboko a nádherne teraz tento kryštál v tebe pôsobí, je to príprava na to, aby Ježiš v tebe El’Achai uložil.

Keď sme stáli na Hore blahorečení a bol v nás uložený kryštál El’Achai, bolo to také silné, že niektorí z nás sa vôbec nedokázali udržať na nohách. Ale kryštál bude v tebe uložený tak, ako je pre teba dobré a správne.