Atrana – Čisté pocity

Energia Shivu

SABINE SANGITAR: Vnímaj svoje pocity. Vnímaj ich bez toho, aby si ich hodnotil. Nesúď seba ani svoje pocity. Uvedom si, že v každom pocite je božskosť a že za každým pocitom vždy stojí láska. Pošli každému pocitu AN’ANASHA.

ATRANA je jeden z kryštálov na každodenné použitie. Pomocou neho čistíme a uzemňujeme našu emocionálnu rovinu, pretože nám pomáha presmerovať naše emócie a pocity tak, aby nás neoberali o energiu, ale naopak prinášali nám pokoj, lásku, silu, vyrovnanosť, harmóniu. Otočí náš fokus z duality, z energií kolektívu okolo nás, z pocitov hodnotenia  a posudzovania na ten jediný pravý pocit: na čistú lásku. Atrana transformuje všetko, čo nie je láska, na lásku. Je dobré používať vždy, keď sa pristihneme, že naše pocity sa zatúlali na tmavé cestičky, keď sme skĺzli do pochybností, strachu, obáv, menejcennosti, hodnotenia, súdenia, boja, odmietania, pohŕdania, vyvyšovania a pod. Okamžite naše myšlienky presvetlí.

Atrana má svojho dobrého kamaráta MOHA’RA – čisté myšlienky. Keďže myšlienky priamo ovplyvňujú naše pocity a pocity naše myšlienky, sú veľmi úzko späté, a preto je dobre používať oba kryštály spolu: začať v mentálnej rovine s Moha‘Ra a pokračovať v emocionálnej rovine s Atrana.