Elexier – Bezpodmienečná láska

Energia Metatrona, Matky Márie a Ježiša

SABINE SANGITAR: A NI O’HEVED O’DRACH – Si nesmierne milovaný. ELEXIER pramení za hviezdnou bránou. V tvojej realite môžeš cítiť náznak toho, čo v skutočnosti znamená byť nesmierne milovaný. V ELEXIER je všetko spojené.

ELEXIER je čistá božia láska, ktorá JE. Vždy, za každých podmienok. Stála, nemenná, trvalá. Nemá nič spoločné s pocitom lásky či sebalásky, aký zažívame v dualite, pretože pocity lásky môžu prísť a zasa odísť. Elexier, bezpodmienečná láska nikdy neodíde. Nikdy jej nebude menej. Vždy bude rovnaká, nech urobíme čokoľvek.

Aj my sme vo svojej podstate takouto láskou a našou úlohou je, uvedomiť si to, nájsť ten stav bytia, kedy budeme Láska. Kedy lásky v nás nebude ani menej ani viac, nebude prichádzať a odchádzať, jednoducho vždy bude. Dokonale bezpodmienečná, hlboká, pokojná. A nikdy nás neopustí.

Takúto čistú lásku nám prináša kryštál Elexier. Môžeme ju cítiť, keď sme hlboko spojení sami so sebou, v tichu, keď všetko z nás opadne, keď sa zbavíme všetkých hodnotení, keď sa v jej žiare rozpustia všetky strachy.

Nektum – Spomeň si, kto si

Energia Arteeho

SABINE SANGITAR: Spomeň si na svoju úlohu a na svoj pôvod. Spomeň si, že si boží človek. Prebuď svoju božskú časť a otvor sa svojej tvorivej sile. Vizualizuj si NEKTUM a budeš cítiť a vedieť, kto v skutočnosti si. Spomeň si na úlohu, ktorú máš ako OM TAT SAT.

NEKTUM je kryštál, ktorý nám pomáha spomenúť si, kto sme – že sme viac ako len človek a čo to znamená. Že je nejaký svet za závojom, kam naozaj patríme. A čo sme tam robili a prečo sme tu. Že v sebe nosíme boha a keď dovolíme a vypustíme ho von, aj my budeme boh na Zemi. Že máme v sebe tvorivú silu, ktorou sa boh v nás môže prejavovať a posúvať svet ďalej. 

Kryštál An’Anasha

Energia Kozmického Krista

SABINE SANGITAR: Vďačnosť za VŠETKO, ČO JE. Vnímaj vďačnosť v sebe a vysielaj ju navonok, aby bolo prúdenie medzi dávaním a prijímaním. Posielaj z hĺbky svojho srdca AN’ANASHA všetkému, aj každému bloku a každému odporu. Tak sa oslobodíš od všetkého, čo ťa zväzuje a drží v ilúzii. [čítaj ďalej]

Kryštál Anshaa

(bez prekladu)

SABINE SANGITAR: Tento kryštál podporí aktiváciu tvojich schopností, ktoré si sám z vlastného rozhodnutia a z tej najhlbšej lásky v sebe uzamkol v inej časovej epoche (Nyroos). Teraz je čas, keď sa tvoje schopnosti opäť naplno rozvinú a začnú byť vyživované. [čítaj ďalej]

Kryštál An’Theaa – Súcit

Kryštál An’Theaa je kryštál, ktorý má schopnosť vykonať hlboké zmeny v nás aj na celej planéte. Prišiel k nám krátko pred jesenným Kryonfestivalom 2020, v dobe, keď už na planétu silne prúdi nyónske svetlo a kedy je všetko nachystané na finálny krok – zmenu dimenzií, otvorenie Quin’Taas. Kryštál sám je nositeľom nyónskeho svetla a má možnosť zaslúžiť sa o úplný rozpad duality, preto je nanajvýš dôležitý práve v dnešnej dobe. Čím to je, že má tento kryštál v sebe takú silu a možnosti? [čítaj ďalej]

Osobný kryštál

Kryštály zo skutočnosti sú mocné nástroje, ktoré nám pomáhajú meniť a smerovať energie v nás aj okolo nás. Mnohé kryštály už poznáme, no stále je nesmierne veľa tých, ktoré nám ešte neboli zjavené. Čaká nás cesta objavovania nových a nových kryštálov, ktoré zastupujú rôznorodé energie univerza. [čítaj ďalej]

Kryštál Mona’Oha – Dôvera

Energia El Moryu

SABINE SANGITAR: Maj dôveru v božské vedenie a vedz, že všetko, čo sa deje, slúži tvojmu najvyššiemu dobru. No uvedom si, že najskôr musíš dôverovať sám sebe, až potom môžeš mať dôveru v iných ľudí alebo v duchovný svet. Dôveruj tvojej božskej sile.

Mona’Oha je jeden z pre nás najdôležitejších kryštálov. Človek rád všetko rieši rozumom, zvažuje, hodnotí, spochybňuje a hľadá nové odpovede. Toto je však vek dôvery, v ktorom sa človek nikam neposunie, ak zotrvá pri tom, že ho vedie rozum.

Potom, ako Ježiš odišiel späť do univerza, nastal vek, kedy sme zapečatili mnohé naše schopnosti a spomienky na to božské v nás a našou úlohou bolo rozvinúť v sebe dôveru natoľko, aby sme boha v nás našli len cez dôveru, nie cez rozum. Rozum nás vedie v dualite, dôvera v skutočnosti. Úlohu sme ako ľudstvo splnili a vďaka našej dôvere sme dokončili Ježišovo dielo. Bola – je – taká veľká, že sa pomocou nej prebudil kryštál Mona’Oha a začal žiariť – zapálil sa. Viac sa o tom dočítaš tu.

Mona’Oha je veľmi praktický kryštál pre každý deň. Podporuje v nás dôveru, pomáha nám odovzdať sa do rúk božích a nechať veci plynúť bez toho, aby sme s nimi bojovali. Pomáha nám vystúpiť z rozumu a nechať sa viesť božím plánom, ktorý je dokonalý a vždy má zmysel, aj keď ho my dlho nevidíme. Všetko, čo sa nám deje, sa deje preto, aby sa stále približovali k božiemu zdroju, nič sa nedeje proti nám.

Kryštál Maras – Kryštál pre magnetizmus

SABINE SANGITAR: Kryštál MARAS chráni elektrické pole zariadení od magnetických energií, ktoré vysiela tvoje svetelné telo. MARAS tiež chráni ako obal tvoje svetelné telo pred elektrickým žiarením zariadení, napr. mobilu. Prilep ho na prístroje, ktoré môžu zlyhávať kvôli tvojim vysokým energiám. Tiež ho na zadnú stranu mobilu či do miestnosti, kde vzniká veľa elektrického žiarenia.

Kryštál vhodný pre praktický život. Ako naše vedomie stúpa, prijímame stále viac magnetickej energie,  ktorá je hlavnou energiou nového veku – nie elektrická, ako je to teraz. Keďže naša obe energie spolu reagujú, Maras vytvára ochranu, aby sa vedeli spolu dobre vychádzať: jednak chráni všetko elektrické okolo nás, aby to nepoškodila naša zvyšujúca sa magnetická energia, jednak cháni nás samotných pred účinkami elektrických polí (mobily, počítače a ostatné).

Maras môžete použiť aj na veci či situácie, ktoré chcete pritiahnuť do svojho života – ako magnet. Môžete si ho napríklad vložiť do peňaženky (nie do prázdnej) a zmagnetizovať si peniaze, aby pritiahli ďalšie peniaze. Dobré je nezabudnúť, že každá energia chce byť rešpektovaná a chce, aby ste si ju vážili – nie, aby sme si z nej urobili otroka, vtedy odíde a veci nebudú tak, ako sme si možno predstavovali.

Kryštál Hanar – Trpezlivosť

Energia Maha Cohana

SABINE SANGITAR:

Pochop, že čas je ilúzia. Keď sa pohybuješ v skutočnosti, na druhej strane hviezdnej brány, minúty ilúzie ti budú pripadať ako hodiny. Vizualizuj si HANAR a prekroč ilúziu času. Nechaj, nech sa veci dejú tak, ako sa dejú. V čase, keď sa zdanlivo nič nedeje, sa toho deje najviac.

Kryštál vhodný pre nedočkavcov – keď sa nevieme dočkať, pomôže nám upokojiť sa a prinesie nám odstup a trpezlivosť.

Kryštál El’Noras – Kryštál spájania

SABINE SANGITAR: Požiadaj svoju osobnú anjelskú družinu, aby uložila tento kryštál do tvojho aspektu spájania. Keď príde správny čas, spojí sa so všetkými vzormi, čo sú v ňom uložené a naplno aktivuje tvoju merkabu. Cez kryštál EL’NORAS budú v tvojich aspektoch cirkulovať „Otčenáš pre Nový vek“ aj „10 prikázaní Nového veku“. Vytvára to vysoko energetický muster, ktorý ťa bude sprevádzať pri každom nádychu.