Zapálenie kryštálu MONA’OHA a začiatok tretieho času

Od: Myriel

Na konci Atlantídy chcel boh ukončiť celý experiment s oddelením od jeho lásky a vdýchnuť Zem aj všetky planéty zasiahnuté dualitou (pozri aj o NYROOS). My sme si však vymodlili, aby počkal, a tak bolo rozhodnuté, že experiment môže pokračovať, ale cestu naspäť musíme nájsť len cez našu dôveru.

Išlo to dobre. Prišiel Ježiš, aby dielo zavŕšil, no kvôli jeho krátkej pochybnosti, potom ako ho zradila jedna frekvencia, sa koniec cesty oddialil. Znova sme to boli len my, kto sme celý boží plán, a tým aj Ježišovo dielo, mali dokončiť. Každou láskavou myšlienkou, každým momentom, keď sme dôverovali, v každej časovej epoche a každej inkarnácii, sme k tomu prispievali.

Nakoniec sa nám to podarilo, na energetickej úrovni. Naša dôvera narástla tak veľmi, že sa sám zapálil kryštál MONA’OHA. Nastal čas, na ktorý sme čakali každú jednu našu inkarnáciu. Stalo sa tak 11. mája 2014 na stretnutí pionierov svetla (pod vedením Sangitar) v Izraeli. Je to najväčšia udalosť, aká sa kedy na Zemi stala. Tým bolo rozhodnuté: dielo je zavŕšené, podmienky sme splnili, boh nás nevdýchne. Planéta sa môže vrátiť domov, nový svet sa môže začať tvoriť.

Zapálenie kryštálu MONA’OHA je začiatok nového sveta. Nulová fáza, tretí čas, kedy je všetko možné, svet sa tvorí odznova. Duchovný svet tento čas volá aj adaptačná fáza. Tretí čas je čas zmeny vedomia. V treťom čase je možné úplne všetko. Je to čas veľkej manifestácie, čas vytvorenia nového sveta. Nový svet je už tu. Štruktúra moci sa zlomí, staré sa rozpustí a príde nové. My sme tvorcami nového sveta. Ako bude vyzerať, je na nás.

Čo sa vlastne v tejto dobe deje? Ľudia sa často zameriavajú na dualitu, a tá má stále obrovskú moc. Dokáže ľuďom nahnať strach. Pokúša sa neustále manipulovať. Chce nás stiahnuť na svoju stranu, pretože so strachom sa dá veľmi veľa dosiahnuť. Na rozdiel od toho skutočnosť vôbec nemanipuluje. Skutočnosť je veľmi jemná. Často je aj veľmi tichá, plná lásky. Kvôli hluku duality ju niekedy ťažko rozoznať.

V novom siedmom zväzku knihy 36 radcov svetla nám Kryon radí, čo s tým: „Všetko, čo ti môžem dať ako podporu, je, aby si zamerala svoju pozornosť na to, čo ťa vyživuje. Na tvoju dôveru, tvoje božské svetlo, na istotu, trpezlivosť, na všetky tvoje schopnosti a na všetko, čo ti umožňuje rásť. Na všetko, čo je jemné, láskavé. To neznamená, že máš zatvárať oči pred bolesťou, ktorú mnoho ľudí v dualite zažíva. Treba pre týchto ľudí veľmi veľa súcitu, no tento súcit môžeš cítiť len zo sfér skutočnosti. Ale keď sa sama necháš nachytať na svoje strachy, keď dôveruješ tomu, čo ti druhí ľudia hovoria, čo by s tebou mohlo stať, potom ťa ulapila dualita. Ale ty si ten, kto sa rozhoduje. A to v každej minúte tvojho života. S každým tvojím nádychom máš možnosť sa rozhodnúť, kam zameriaš svoju pozornosť. Je to odvážne, veľmi odvážne zameriavať fokus na dôveru, na to, čo si, na tvoje schopnosti, aby si si znova uvedomovala, že si viac ako len človek. Že cítenie a prežívanie tvojej duše klopká jemnučko a ukazuje ti, kde je pravda. Pretože skutočnosť je pravda, dualita je ilúzia a nikdy neboli naše posolstvá dôležitejšie ako teraz, pretože každý jeden človek stojí pred obrovskými výzvami.“

Odkedy nastal Tretí čas, na Zem začalo prúdiť veľa energie SHADEES, ktorá má silne transformačné účinky, pomáha rozpustiť staré, aby mohlo prísť nové. Vďaka SHADEES sú všetky transformácie jemnejšie, ľudské aj planetárne.

Všetci teraz stojíme na bode zlomu, kedy sa môžeme rozhodnúť, či chceme byť tvorcovia nášho osobného aj „veľkého“ sveta. Čas veľkej manifestácie už začal. Záleží len na nás, aby sme si vytvorili nový svet.

AN’ANASHA