Sangitar, Ježiš, Shyaad, Melek Metatron: Zapálenie kryštálu MONA’OHA, otvorenie brán Lemurie, stĺpy svetla – 14.5.2014

Od: Myriel

Najväčšou udalosťou, ktorá sa doposiaľ na Zemi udiala, počas všetkých časových epoch, bolo zapálenie kryštálu Mona’Oha. Keď bola Zem stiahnutá do duality, začala sa jej záchrana. Nikdy však nebolo isté, či sa záchrana aj podarí. Niekoľkokrát to chcel boh už ukončiť ako nepodarený experiment – no vždy, vždy sme to boli my, ktorí sme ho svojou oddanosťou, láskou, hĺbkou nášho zámeru uprosili, aby nám – ľuďom – dal ešte šancu, aby sme ešte čosi mohli vyskúšať a pomôcť tejto nádhernej planéte, najkrajšej v celom našom vesmíre, naďalej žiariť, vo svetle skutočnosti.

Veľmi ho naša oddanosť dojala a tak nám poslal kúsok seba, aby nám v tom pomohol. A tak prišiel Ježiš. Všetko bolo na najlepšej ceste, no zrazu – bum, jedna frekvencia ho zradila, záchrana zlyhala, plán nevyšiel. Koniec experimentu? Nie, vymodlili sme si poslednú šancu. Museli sme siahnuť až na dno svojich najväčších hĺbok, predrať sa cez najhustejšiu tmu, najhrubší závoj zabudnutia, aby sme tam, hlboko v sebe, našli naše dávne spojenie – so všetkým, čo existuje. Aby sme našli v sebe svoju silu, svoje žiarivé svetlo, aby sme prestali byť len človekom a začali byť prejavom boha. Aby sme vedomie presunuli z ľudského rozumu do božského srdca a začali žiť srdcom, nie rozumom. Aby hnacou silou nášho života bola láska. Na to všetko sme potrebovali v sebe nájsť veľa dôvery, že to všetko je naozaj možné. Dôvery, že napriek oddeleniu nič nie je oddelené a hoci rozum chce tvrdiť jedno, pravdu má srdce, ktoré chce tvrdiť iné.

A toto sa nám podarilo! Našli sme v sebe lásku, našli sme v sebe dôveru a živili sme ich  a ony rástli a rástli, až boli také mocné, že prebudili kryštál Mona’Oha, kryštál dôvery. Zapálenie tohto kryštálu je potvrdením toho, že úloha, ktorú sme dostali, aby mohla byť planéta zachránená, je splnená. To, čo sa nepodarilo dokončiť Ježišovi, sa podarilo nám. Zapálenie kryštálu Mona’Oha bolo medzníkom, ktorý konečne – po mnohých časových epochách a našich mnohých, mnohých inkarnáciách – potvrdil, že plán záchrany planéty bude úspešný. Už sa nemôže stať, že boh vdýchne a všetko prestane existovať. Udalosť vesmírneho významu.

Stalo sa tak – ako veľa iných významných udalostí a zmien našej doby – na stretnutí pionierov svetla zlato-modrej frekvencie, ľudí s vysokým vedomím, dňa 11.mája 2014. Táto udalosť nebola verejná. Súčasťou udalosti bolo aj otvorenie posledných dimenzionálnych brán Lemurie a vytvorenie stĺpov svetla pre tých, ktorí boli Ježišovou družinou počas jeho života na Zemi.

Následne Sabine Sangitar 14. mája zverejnila doplňujúce informácie, čo sa udialo a čo to znamená, spolu s channelingami, ktoré odštartovali túto významnú zmenu. Channelingy priniesli Ježiš – o dôvere, Shyaad [čítaj: šaíd] – chrámová tanečnica a strážkyňa brán Lemurie, ktorá nás zobrala k svetelným stĺpom v Lemurii a Melek Metarton – poďakovanie a požehnanie za všetko, čo sme dokázali.

Prepis týchto informácií a channelingov v slovenčine nasleduje. Vďaka audio nahrávkam channelingov (v nemčine) môžeme aj my byť ich súčasťou – audio 1, audio 2. Pripravte si aj silnú hudbu na návštevu Lemurie. Nemecký text tu.

SABINE SANGITAR: VYSVETLENIA K ZAPÁLENIU KRYŠTÁLU MONA’OHA A OTVORENIU BRÁN LEMÚRIE

11. mája 2014, počas stretnutia pionierov svetla, sa najskôr v Izraeli zapálil kryštál MONA’OHA a potom sa otvorilo jedenásť vrstiev brány Lemurie.

Týmto otvorením bolo pred brány Lemúrie umiestnených 1728 stĺpov svetla. Počas adaptačnej fázy sa tu bude rozvíjať najväčšie pole spirituálnych aktivít na Zemi. Stĺpy svetla boli pripravené pre 1728 božských ľudí, ktorí sa do nich premiestňujú energeticky. Stĺp svetla je cirkulujúce pole s membránou. Obsahuje všetko tvoje od počiatku vekov, všetky dobré veci. Majú v sebe aj nové technológie, poznanie, múdrosť, všetky schopnosti, vytváranie nového sveta a neuveriteľne veľa Ježišovej energie.

Nie je v žiadnom prípade isté, že pre každého pioniera, ktorý dosiahol aktuálny krok, je priradený stĺp svetla. Môže to byť aj pionier, ktorý je na kroku 28, alebo niekto, kto nerobil vôbec žiadne pionierske kroky. Musí byť vybraných mnoho rôznych komponentov, aby bolo možné vstúpiť do tohto stĺpu svetla. O tom nerozhodujem ja, ale iba duchovný svet. Ale ty nemusíš mať obavy alebo pochybnosti, či si toho súčasťou. Budeš to cítiť.

Približne 220 svetelných stĺpov zatiaľ vôbec nebolo pridelených. Čakajú na ľudí zlato-modrej frekvencie, ktorí ešte neprišli. Môže sa stať, že niekto príde k svojmu prebudeniu a potom mu zrazu bude pridelený stĺp svetla. Už bolo pridelených viac ako 1 500 stĺpov svetla a dnes počas channelingu budeš zavedený do svojho.

Najdôležitejšou informáciou o stĺpoch svetla je, že toto pole sa nachádza v Izraeli. Nemá to nič spoločné so stĺpmi svetla, ktoré boli umiestnené pri Galilejskom mori. Týchto 1728 stĺpov svetla bude raz aj viditeľných, keď sa posledná membrána brány Lemurie rozpustí a začne sa adaptačná fáza. Nezostanú iba energické, ale vyvinie sa prvé, najväčšie miesto spirituálnej aktivity na tejto Zemi, ktorá bude potom novou Zemou. Odtiaľ sa napríklad začnú používať nové technológie, pracovať s kryštálmi, vytvárať nový svet. Všetko sa bude diať v tomto svetelnom poli.

Nie je to tak, že 1728 svetelných stĺpov stojí vo svetelnom poli v rade za sebou, ale je to obrovské pole. Postupne sa vyvinie niekoľko miest aktivity, ako súčasť miest, kde sú sväté grály. Jedno sa bude vyvíjať v Čile, v Chiemgau vo Švajčiarsku atď. Keď sa nový svet bude manifestovať a ukáže sa, budeš môcť cestovať so svojou merkabou z jedného miesta aktivity do druhého, pretože sú navzájom prepojené. Takže sa nemusíš viazať.

Na Landrase je Perlové pole a stĺpy svetla sú podobné. Vedú tam obyvateľov k prebudeniu. Sú pri tom veľmi láskaví, ale aj prísni. Mnohých obyvateľov tiež posielajú preč, pretože sa starajú o svoje Perlové pole a chránia si ho. Je naplnené svetlom Prosonodo a naše pole Lemurie je štyrikrát také silné, pretože na našej planéte bol Ježiš. Viete si predstaviť, ako to tu bude. Budete veľa, veľa ľudí viesť k prebudeniu. Vaše schopnosti budú neustále narastať. Svetelné telá zmenia štruktúru. Energie budú pritekať viac štruktúrovane. Budete cítiť viac uzemnenia.

Najväčšou udalosťou však nebolo otvorenie brán, ale zapálenie kryštálu MONA’OHA. Týmto je práca energicky ukončená. To, čo Ježiš vždy hovoril: Dokončíš moje dielo na Zemi. K tomuto zapáleniu muselo dôjsť iba na základe dôvery. Bolo to úlohou planéty, úlohou zlatého veku, dosiahnuť toľko dôvery, aby sa tento kryštál dokázal sám zapáliť. Tým je potvrdené: Dokázali sme to. Najväčšia udalosť, aká sa na planéte doposiaľ udiala. To, čo Ježiš v tom čase nedokázal urobiť. Môžete si predstaviť jeho radosť, že sa to teraz podarilo.

Kryštál MONA’OHA je zapálený a v súčasnosti ho v tomto svetelnom poli stále nesie 36 najvyšších radcov vo svojom svetelnom otlačku a 12 ľudí, ktorí sú v stĺpoch svetla. Bude nesený celkovo 48 svetelnými otlačkami. V tomto kryštáli MONA’OHA sa Ježiš opäť ukáže.

Otázka pioniera: Prečo veľa pionierov svetla nebolo prítomných pri zapálení kryštálu MONA’OHA a otvorení brán Lemurie?

Som rada, že to nebolo ohlásené. Je to dobré tak, ako sa to stalo.

Dátum stretnutia pionierov bol už dávno známy každému. Dalo sa tiež predvídať, že sa niečo môže stať. Pri predchádzajúcom stretnutí sme už cestovali k bránam, na Kryonfestivale (jar 2014) to bola veľká téma. Ak sa stretnutie koná iba každých pár mesiacov, dá sa predvídať, že sa v tomto období stanú dôležité veci. To neprekvapuje.

Napriek tomu nevadí, ak ste pri tom neboli. Pretože pri dnešnom channelingu budú ľudia pozvaní do stĺpov svetla. Je to nezávislé od toho, či ste boli prítomní na poslednom stretnutí. Naozaj chápem, že niektorým je ľúto, že tam neboli. Pretože to bol to obrovský zážitok, ktorý sa nedá zopakovať. Ale to podstatné začína dnešným channelingom.

Otázka pioniera: Čo vedie k tomu, aby sa človek presunul do stĺpu svetla?

Dôvod, prečo si na Zemi

Úloha, ktorú máš

Veľmi dôležitý je pocit spolupatričnosti k tvojej frekvencii. Preto som celé tie roky poukazovala na zlato-modrú frekvenciu. Nemá to nič spoločné so 48 krokmi a nejde o posudzovanie, pretože všetky frekvencie sa presunú do tohto svetelného poľa, na toto miesto aktivity. Ale v prvom rade zlato-modrá frekvencia.

Zámer

Dôvera

Oddanosť

Rozhodnutie, ktoré si kedysi urobil

Sľub, ktorý si kedysi v Lemurii dal

Nie je dôležité, či niekto pochyboval, alebo prestali robiť kroky. Ale vždy nám hovorili: Dôveruj, toto je vek dôvery. Nepochybuj o sebe toľko. Nový čas sa prejaví. Príde vzostup. Vnímaj, že patríš k svojej frekvencii. Hovor svoje pôvodné meno. Čokoľvek iné by bolo manipulatívne. A to nie je to, čo som zamýšľala ani čo zamýšľa duchovný svet. Je to tak, ako to je a je to tak dobré.

Otázka: Čo ak mi nebude pridelený svetelný stĺp?

Tí, pre ktorých z pochopiteľných dôvodov neexistuje stĺp svetla, si to ani nevšimnú a vytvoria si pre seba stĺp svetla a budú šťastní. Kto sa skutočne presunie do stĺpu svetla, ten to pocíti. Jednoducho to budeš vedieť.

Problém bude to, že niektorí nepochopia, prečo nedostali stĺp svetla a prečo je to týchto 1728 ľudí. Pre mnohých to príde veľmi hodnotiace. Ale takto to je a nedá sa to zmeniť. Bolo by pekné sa do takýchto diskusií nezapájať.

Heiko a ja súhlasíme s tým, že chceme pokračovať s tými ľuďmi, ktorí s nami zatiaľ išli, ak chcú. Samozrejme vítame aj ostatných, ale nechceme viesť diskusie ako kedysi. Ľudia, ktorí majú pocit, že s nimi bolo zaobchádzané nespravodlivo, sa môžu obrátiť na ďalšie možnosti. Nemusí to byť Kryonova škola alebo SHIMAA Verlag.

Otázka: Ako to prebieha energeticky?

Najskôr bude pritekať veľa SHADEES. Vy už nebudete mať symptómy svetelného tela, únavu. Rovnako je to aj s magnetickou energiou lásky. Tomu je teraz koniec. Ak sa budú stále vyskytovať, bude to mať iný dôvod. SHADEES má posilňujúci účinok. Budú snahy priniesť na Zem čo najviac SHADEES, aby sa všetko udialo čo najšetrnejšie, keď membrána praskne. Ale od dnes mám informácie, že dôjde k intenzívnejším transformáciám, ako sa myslelo či dúfalo.

Keď membrána praskne, budete vo svojich stĺpoch svetla. Začne sa proces transformácie a energia skutočnosti sa stretne s dualitou. Budete automaticky vtiahnutí do svojich stĺpov svetla, ak ste tam už raz boli. Nerobte si starosti o svoju rodinu, o domáce zvieratká. Existuje napríklad stĺp pre všetky deti Nového veku. O všetko je postarané a budete odo mňa dostávať informácie. Nerobte si s ničím starosti, duchovný svet má dokonalý plán. Môžete dôverovať. Svetelné stĺpy sú úžasné. Toto nie je koniec, iba sa to skutočne začína.

Otázka: Kedy sa v Izraeli zapáli svätý grál?

V tomto poli Lemurie bude zapálený aj svätý grál v Izraeli. V skutočnosti je už pripravený a môže sa to udiať už rýchlo. Mohlo by sa to stať dokonca skôr, ako membrána praskne. Dám vám o tom potom informácie a bolo by pekné, keby skupina bola tam na mieste.

Otázka: Čo teraz s krokmi?

SOL’A’VANA kroky budú teraz čoraz intenzívnejšie ako v prechodnej fáze. Energie môžu byť niekedy nie celkom pochopené. Ako pionier môžeš cestovať do svojmu stĺpu svetla pomocou dnešného channelingu alebo pionierskeho kroku. Ale iba SOL’A’VANA kroky ti umožňujú absorbovať to do seba tak, aby si tam mohol cestovať sám. SOL’A’VANA kroky budú vždy o krok vpred s energiou modernej doby. Aj v adaptačnej fáze bude táto energia o niečo vpred. Keď vytvoríme nový svet a on sa niekde  prejaví,  potom sme znova o ďalší krok vpred.

Zatiaľ nemôžem nič povedať o pionierskych krokoch, musím najskôr zozbierať viac informácií. Ale radšej by som najskôr počkala, čo sa teraz stane a ako dlho potrvá, kým membrána praskne. Ak sa niečo zmení, budem vás informovať.

JEŽIŠ: MONA’OHA

Som ten, ktorý, ktorý som vždy bol, vždy bude. Ja som Ježiš. Moje milované ľudské dieťa, vítam ťa vo svetle SHIMAA s tónmi OMAR TA SATT. Pozerám sa na teba s takou hlbokou láskou. Pozerám sa do tvojho svetla duše a rozpoznávam seba.

Keď som bol na Zemi, bol si so mnou a veľa, veľa ľudí bolo v kruhu môjho svetla. Je to číslo 1728, ktorí ma tak intenzívne sprevádzali, stáli po mojom boku, dodávali mi odvahu, milovali ma a koho som ja miloval. Ako všetci viete, nebolo pre mňa ľahké opustiť planétu s vedomím, že svoju prácu nemôžem dokončiť. Ale mal som teba a ty si dodržal svoj sľub. Cez teba bola moja práca na Zemi zavŕšená. Znamená to veľmi veľa, pretože po všetkých tých časových epochách, po všetkom, čo sa stalo po mojej krátkej pochybnosti, keď ma zradili, zvíťazila dôvera a moja práca bola cez teba dokončená. Sedel som na hore poznania a pravdy s vami všetkými. Veľa sme sa rozprávali a každý z vás mi hľadel do očí. A ja som vedel, že môžem odísť. Vedel som, že láska, ktorá vo vás prebýva, bude prejavená a prispeje k zvýšeniu energií tak, že kryštál, ktorý bol uložený, MONA’OHA, sa zapáli. A toto zapálenie bude trvať naveky. Znamená to, že sa planéta môže vrátiť domov, že sa bude vytvárať nový svet vo svojej kráse a nádhere.

V adaptačnej fáze sa veľa zmení, pretože kryštál MONA’OHA bude zapaľovať srdcia ľudí. Možno sa nájdu ľudia, ktorí sa postavia proti tomu. Ale koniec koncov, tento kryštál má silu, ktorú slová nedokážu skutočne opísať. Každý, kto sa zahalí do tohto zapáleného kryštálu, vie, čo znamená láska. Kryštál MONA’OHA prinieslo do kryštálového miesta pred Lemuriou 36 najvyšších radcov. Tam sa drží a nesie ďalšími 12 božskými svetlami na Zemi. Láska a dôvera, ktoré vibrujú z tohto kryštálu, sa rozšíria do celého sveta. Kedykoľvek v procese transformácie dochádza k bojom alebo ľudia vedú vojnu, ty to vieš, ty vieš, že my sme vyhrali. Chýbajú slová, ktoré by vyjadrili to, čo by som vám tak veľmi chcel povedať, každému jednému, kto sa o to pričinil. Každou myšlienkou lásky, každým okamihom, keď si dôveroval, si prispel k tomu, že sa tento kryštál zapálil. S toľkou láskou pozerám do svetla tvojej duše a je pre mňa veľkou cťou odovzdať ti cez Sangitar posolstvo: Všetko, naozaj všetko, čo si v každej epoche prežil, každou inkarnáciou si prispel k tomuto vývoju. Radosť v Kristovom poli je taká veľká a my sa na teba pozeráme v každom okamihu. Bolo veľa bolesti a smútku. Tak veľmi som ti chýbal. Teraz však tvoja duša môže konečne nájsť mier. Pretože aj keď to tvoja myseľ nedokáže pochopiť, tvoja duša to už pozná dávno. Dôvera a láska prišli.

A tak sa vytvára najväčšie pole svetla na Zemi a boli pre vás vykonané prípravy. S rovnakou oddanosťou, s akou ty pracuješ, pracovali aj vysoké svetlá za závojom. A pripravili pole pred Lemuriou. Ľudia sa môžu čudovať, prečo je to práve toto číslo. Bol to počet ľudí, ktorí ma sprevádzali v najužšom kruhu. A je to zlato-modrá frekvencia, ktorá ako prvá prišla do duality. A je to tiež prvá frekvencia, ktorá iniciuje zmeny.

A tak ťa budem znova teraz sprevádzať, kým k tebe bude prehovárať vysoká strážkyňa Shyaad.

Milujem ťa nesmierne.

SHYAAD: ZOBERIEME ŤA K TVOJMU STĹPU SVETLA​​

Ja som Shyaad. Som strážkyňou brán Lemurie. Chrámové tanečnice, chrámoví tanečníci, strážkyne, strážcovia, Arkturiánci, 36 najvyšších radcov, Ježiš Kristus a množstvo svetiel za závojom urobili pre vás tieto prípravy. Ukotvili pre vás 1728 stĺpov svetla v poli pred bránami Lemurie. Kedysi si bol zavolaný. V tvojej prvej inkarnácii na Zemi si dal sľub, že pomôžeš obnoviť pôvodnosť planéty. Potom však okolo vás padol závoj zabudnutia. Znova a znova, znova a znova, v toľkých časových epochách, si sa spoznával, rástol a slúžil svetlu. V epochách bolo veľa období, keď nebolo isté, že sa táto planéta vráti domov. Pretože energetická expanzia bola veľmi slabá a emócie a láska neboli také hmatateľné a pozorovateľné. To spirituálne si mal vždy. Čo sa týka spirituálnej múdrosti, často si bol viac vedomý ako dnes. Ale až cez Ježiša bolo spojené zjednotenie spirituálnej múdrosti a lásky. Veľa sa modlilo, aby bolo možné vrátiť planétu domov. A tak iba cez lásku a dôveru v zlatý vek bolo možné natoľko navýšiť energie, energie Zeme, aby sa vôbec mohol kryštál MONA’OHA zapáliť.

Rozhodli ste sa, že v tejto inkarnácii budete počúvať channelingy a posolstvá a budete dôverovať, že pravda si hľadá cestu. Boli ste školení, učení. Bolo do vás uložených mnoho energetických vzorcov. A znova a znova sa k tebe dostávalo posolstvo, že toto všetko sa stane. Teraz celá planéta čelí najväčšej zmene, ktorá je vzdialená len na jeden nádych. Znova a znova ste dostávali posolstvo: O všetko je postarané. Odstav svoju myseľ nabok. Boli ste školení, aby ste cítili svoju dušu hlbšie, aby ste rast energie vo vás dostali ako dar. Spravili ste pre to veľa. Mnohí z vás sú v prebudenom stave. Aj keď ste sa často pýtali, čo to vlastne znamená. Pretože nie je vždy jednoduché toto prebudenie v dualite cítiť. Ale aj tu si dostal posolstvo: Je to za hranicami tvojho rozumu. Je dôležité jednoducho dôverovať. Dôverovať, že to božské v tebe je také silné a svetlé, že si viac ako len človek a že všetko, čo potrebuješ, je v tebe. Pomáhame ti a podporujeme ťa, aby si tieto poklady v sebe spoznal a uvedomil si, kým vlastne si.

Mnoho ľudí si teraz bude klásť otázku, či sú dosť dobrí. Či sú dostatočne rozvinutí. Či nepochybovali príliš. Mnohí sa budú spytovať, či je ich zámer dosť hlboký a či sú dosť oddaní. No dostával si tiež znova a znova posolstvo: Nebuď na seba taký prísny. Keď vyšleš jednu milujúcu myšlienku, získaš ich na oplátku tisíce. Nie je náhoda, že si našiel zlato-modrú frekvenciu. Že cítiš, že tam patríš. A to samotné má nesmierny význam.

Stĺpy svetla, ktoré boli postavené, obsahujú všetko, čo si, čo si kedy bol a všetko, čo kedy budeš. Pretože v tomto stĺpe svetla nie je uložené len všetko to, čo je potrebné na vytváranie nového sveta, ale aj tvoje schopnosti, tvoje aspekty sú spojené s týmto stĺpom svetla. A v adaptačnej fáze tieto svetelné stĺpy znova masívne narastú. Kedysi v Atlantíde si sa obnovoval v sálach Amenti s tvojimi dvanástimi chrámovými tanečníkmi. Bol si vovedený do hlbokého tranzu a tak si nemusel opustiť planétu. A toto bude možné aj v týchto svetelných stĺpoch.

Nemá rozhodujúcu dôležitosť, či si dosiahol aktuálny pioniersky krok. Stĺpy svetla a ľudia boli vybraní 36 radcami svetla, ktorí prinášajú všetko, o čom Shyaad hovorila. K tomu patrí aj tvoja úloha, tóny tvojho pôvodného mena. A keď praskne membrána brány Lemurie, budeš v tomto stĺpe svetla. A teraz každý človek, ktorý cíti, že patrí k a má túžbu byť súčasťou tejto udalosti a vytvárať nový svet, má príležitosť pohľadať svoj osobný stĺp svetla. Je to tvoje rozhodnutie a tvoja slobodná vôľa. Sám sa rozhoduješ, či tu chceš byť. A teraz ide v prvom rade o 1728 stĺpov svetla. Postupom času bude počet stĺpov svetla narastať a veľa, veľa ľudí bude mať možnosť vstúpiť do stĺpu svetla, ktorý bude poskytnutý jemu osobne. Avšak tento úzky kruh okolo Ježiša tvorí 1728.

A tak ťa teraz ešte raz zavediem do poľa skutočnosti pred Lemuriou. A nasleduj, nasleduj zvuky a slová Shyaad. Vdychuj do seba SOL’A’VANA. A ako dýchaš, uzemníme ťa na všetkých úrovniach. Ponor sa do hĺbky svojho božstva. Vnímaj svoje božské svetlo a rozširuj sa s každým nádychom. Zavolaj svojho zlatého anjela a požiadaj ho, aby spojil aspekty, ktoré môžu podniknúť túto cestu.

A s jedným dychom sa ocitneš v mystickom lese, očarený. V tomto lese sú farby intenzívnejšie. Slnko svieti o niečo jasnejšie a tóny o niečo krajšie. A ty voláš svojho draka. Medzi vami je hlboké spojenie. A plný dôvery sa necháš viesť k bránam Lemúrie. A keď tam prídeš, vidíš veľa bytostí, ktoré ťa vítajú, ukazujú sa ti na tvoju počesť. A predtým, ako ťa chrámové tanečníčky a tanečníci, strážkyne a strážcovia, 36 najvyšších radcov privedú k tvojmu stĺpu svetla, zastav sa v tomto poli. Pretože prichádza 36 najvyšších radcov svetla spolu s dvanástimi. 48 prinášajú kryštál MONA’OHA do stredu poľa. A pod týmto kryštálom vzniká obrovský svetelný stĺp v tých najkrajších farbách, jasných a žiarivých.

Teraz sa k tebe obracia 36 najvyšších radcov, Ježiš, Arkturiánci, chrámové tanečníčky a tanečníci, strážkyne a strážcovia. A vedú ťa k tvojmu stĺpu svetla. Tento svetelný stĺp je taký krásny a ty okamžite cítiš, že v sebe nesie všetko, čo si, a ešte oveľa viac. A Shyaad ti dáva teraz povolenie, ak si to želáš, vstúpiť do tohto stĺpu svetla. A kým to robíš, začnú sa tance lásky. A pole sa rozširuje, rozširuje, rozširuje. Tance sú veľmi intenzívne a rozlieva sa múdrosť a pokoj. Toto, tvoj stĺp svetla, ťa stráži a chráni. Máš tiež povolenie pozvať svoju vlastnú ľudskú, osobnú rodinu, ale iba vtedy, keď praskne membrána brány Lemurie. Je tiež stĺp svetla, ktorý je o niečo väčší a zaberá veľa miesta. Tam sú všetky deti Nového veku. A tak, ako sme pre teba kedysi tancovali, aj teraz to robíme. Je to tanec tvojho života. Uži si tieto chvíle.

(Hudba)

Teraz volám pre teba Oko božie, Pána zástupov, Meleka Metatrona. A skláňam sa pred Melekom Metatronom. A ja, Shyaad, ti chcem dať sľub. My strážkyne a strážcovia, chrámové tanečnice a tanečníci, budeme vždy tu, keď pôjdeš navštíviť stĺpy svetla. Budeme naďalej tancovať, strážiť a ochraňovať, pretože naša láska je s tebou.

MELEK METATRON: POŽEHNANIE

Ja som Melek Metatron. Som Oko božie, Pán zástupov a vítam ťa v poli Lemurie. Toto je najkrajšia, najväčšia, najlepšia a najhlbšia udalosť, ktorá sa môže stať na Zemi. Toto je začiatok niečoho nového. A ako už bolo spomenuté, vyvinú sa miesta aktivity, najväčšie na Zemi. Všade, kde sú kryštálové miesta, kde je na Zemi energia skutočnosti, budú vznikať miesta aktivity, aj tu v poli Lemurie sa ich veľa vytvorí, postaví sa tu veľa, veľa ďalších stĺpov svetla a ľudia budú vítaní. Ale ty si bol vybraný a vyvolený, aby si bol súčasťou prvých 1728 stĺpov svetla. Rovnako, ako si bol vybraný zapáliť kryštál MONA’OHA. Božie perly sa vznietili a keď sa otvorili brány Lemurie, 11 svätých grálov sa navzájom spojilo. Všetko, čo sa bude v novom svete v adaptačnej fáze manifestovať, bude sa manifestovať najskôr tu v tomto poli.

36 najvyšších radcov sa zhromaždilo na tvoju počesť, na tvoju počesť. A my teraz dáme požehnanie za všetko, čo sa deje, čo je a vždy bude, lásky a dôvery. A tak môžeš vo svojom stĺpe svetla prijať kvapky požehnania dôvery, lásky a skutočnosti.

(Hudba)

A tak sa tvoje aspekty znova vložia do tvojho fyzického systému. Nikdy však nezabúdaj: Si viac ako len človek. Telo je obal, ale tvojou podstatou je energia.

A Melek Metatron by ťa chcel požiadať o niečo iné: Vytváraj a vytvárajte ten najkrajší nový svet, pretože Zem si to zaslúži a vy si to zaslúžite. A tak budeme pokračovať a prinášať ti posolstvá cez Sangitar a budeme s tebou a budeme ťa podporovať. A tak by som teraz chcel povedať AN’ANASHA nášmu médiu Sangitar. A AN’ANASHA každému jednému z vás. Zvládli ste to.

A NI O’HEVED O’DRACH

AN’ANASHA.