Sangitar o kryštáli El’Achai

Sabine Sangitar približuje vlastnými slovami, ako k nám prišiel kryštál El’Achai a aké energie sú v ňom uložené. Text je v nemeckom origináli zverejnený tu, publikovaný je aj v deviatom zväzku kníh 36 najvyšších radcov svetla. Viac o kryštáli El’Achai nájdeš tu.

„Poviem teraz niečo o kryštáli El’Achai. Bol nám prinesený, keď sme boli na ceste v Izraeli. Keď sme boli na Hore blahorečení a dávala som channeling s Ježišom, Ježiš mi stále hovoril: „Achai, Achai, Achai!“ a požiadal ma, aby som nakreslila kryštál, túto vibráciu.

Už keď sme tam stáli, bola to neuveriteľná energia, keď prichádzali slová „El’Achai“, „Achai – ich bin hier“, rovnako aj pri kreslení. Od prvého momentu som si uvedomovala, že tento kryštál vyžaduje veľa pozornosti a je veľmi dôležité bližšie ho vysvetliť, pracovať s ním a pochopiť „El’Achai“ aj srdcom. [čítaj ďalej]