Sabine Sangitar: Kryštály zo skutočnosti – popisy

Popisy kryštálov, ako ich uvádza Sabine Sangitar, sú dostupné už aj ako PDF: