Sangitar: Anshaa a Ama’Ranus

Sangitar o kryštáloch Anshaa a Ama’Ranus. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Informácie o Anshaa ste už dostali. Anshaa je navyše kryštál, ktorý posilňuje každú energiu, posilňuje váš úmysel, posilňuje nový čas, tretiu fázu, ktorá sa rozširuje a je veľmi intenzívna. Anshaa je tiež kryštál zosilnenia.

Ama’Ranus je veľký úložný (zásobovací) kryštál. Znamená to: každá nosná energia potrebuje miesto, kde môže takpovediac dokovať. Nemôžete nosnú energiu len tak schytiť za rameno a povedať: „No tak, poďme!“. Nosná energia potrebuje niečo, k čomu sa môže pripojiť, a to môže urobiť pomocou kryštálu Ama’Ranus. Je to veľký úložný kryštál. Ak s ním pracuješ, môžeš využiť svoje osobné ako aj veľké nosné energie. Je to veľmi dôležitý proces! Energia kryštálov vo všeobecnosti neuveriteľne vzrástla a teraz v treťom čase pracujú stonásobne!

Čo ešte môžete urobiť – a čo je neuveriteľne krásne, niečo, čo je mimo našej predstavivosti, je toto: Keď si predstavíš, že počas toľkých inkarnácií po Nyroos si všetky dobré, nosné energie ukladala v Quin’Taas – či už to boli schopnosti, či skúsenosti s ľudskou láskou, osobné šťastie alebo čokoľvek, všetko to bolo uložené a živené v Quin’Taas.

A teraz si môžeš túto výživu vziať a priniesť ju do ďalších tvojich stôp, ktoré neprišli do Quin’Taas, pretože nemuseli byť hlavnými energiami. Napríklad, ak si mala v Avalone lásku, ktorej si prisahala večnú vernosť, bolo to v tom čase užitočné, ale už to nie je užitočné dnes – a napriek tomu tieto energie majú stále veľmi silný účinok. Teraz môžeš túto vyživovanú ľudskú lásku zobrať z Quin’Taas a priniesť sem a rozpustiť to, čo ti už neslúži! To je tiež mimo naše chápanie, ale je to možné!