Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Paralelná planéta

Sangitar o to, čo je paralelná planéta a čo sa stane s ľuďmi, ktorí sa nedostanú do piatej dimenzie. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Teraz prichádzam k ťažšej časti, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti, veľa vedomia a veľa porozumenia srdcom. Časť, ktorú teraz vysvetlím, nebude pre mnohých ľahko pochopiteľná a pre mnohých nepochopiteľná, pretože predstavy o paralelnej planéte boli doteraz často iné.

Začnem takto: Naša Zem Sol’A’Vana má planetárne vedomie. Quin’Taas zaberá veľkú časť Sol’A’Vany. Zem bola pokrstená do tónov Solvana a so zjednotením všetkých frekvencií do tónov Sol’A’Vana. Sol’A’Vana obsahuje energie skutočnosti z Quin’Taas, a napriek tomu stále aj dualitu.

Keď príde Quin’Taas a táto bublina – to je metafora! – sa bude vyživovať a narastať stále viac a viac… Čo sa stane so zvyškom planéty? Čo si myslíte, čo to je? To je paralelná planéta. [čítaj ďalej]