Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Paralelná planéta

Od: Myriel

Sangitar o to, čo je paralelná planéta a čo sa stane s ľuďmi, ktorí sa nedostanú do piatej dimenzie. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Teraz prichádzam k ťažšej časti, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti, veľa vedomia a veľa porozumenia srdcom. Časť, ktorú teraz vysvetlím, nebude pre mnohých ľahko pochopiteľná a pre mnohých nepochopiteľná, pretože predstavy o paralelnej planéte boli doteraz často iné.

Začnem takto: Naša Zem Sol’A’Vana má planetárne vedomie. Quin’Taas zaberá veľkú časť Sol’A’Vany. Zem bola pokrstená do tónov Solvana a so zjednotením všetkých frekvencií do tónov Sol’A’Vana. Sol’A’Vana obsahuje energie skutočnosti z Quin’Taas, a napriek tomu stále aj dualitu.

Keď príde Quin’Taas a táto bublina – to je metafora! – sa bude vyživovať a narastať stále viac a viac… Čo sa stane so zvyškom planéty? Čo si myslíte, čo to je? To je paralelná planéta.

To znamená, že keď sa presťahujete do Quin’Taas a prijmete ho za svoj domov, budete cestovať z Quin’Taas na paralelnú planétu Sol’A’Vana. Ťažko sa mi tu hovorí o „Sol’A’Vane“, lepšie by sa v tejto súvislosti hodilo „Zem“. No musíte si to takto predstaviť: V channelingoch sa vždy hovorilo, že je potrebné určité vedomie, určitý energetický nárast, aby bolo možné zažiť Nový vek, aby bolo vôbec možné vydržať vysoko vibrujúcu energiu skutočnosti. Táto vysoká energia má na človeka poriadny účinok!

Vždy sa hovorilo, že bude existovať paralelná planéta, kde budú ľudia školení a budú mať možnosť ďalej sa rozvíjať a dosiahnuť potrebný nárast, aby mohli vstúpiť do Nového sveta. Keď je Quin’Taas teraz vyživovaný – ľudia, ktorí ešte nie sú pripravení prijať novú energiu z Quin’Taas, to sú ľudia, ktorí sú stále školení, ktorí majú možnosť sa v tejto fáze prispôsobovania tak rozvinúť, že budú môcť byť pri tom, keď sa Quin’Taas naplno otvorí a keď sa celá planéta stane jediným prvotným tónom a jediným rajom.

Dovtedy však títo ľudia nebudú v Quin‘Taas. Nedostanú sa do Quin’Taas. Preto sa zvyšok duality označuje ako paralelná planéta.

Quin’Taas je prejavená piata dimenzia. V Quin’Taas je veľa energií na úrovni, ktorá nemôže existovať mimo tohto poľa skutočnosti. A energia paralelnej planéty – mimo poľa skutočnosti Nového veku – bude vo svojej energii stále intenzívnejšia a násilnejšia, pretože energia duality sa vehementne bráni. Našou úlohou je pripraviť týchto ľudí, pozvať ich, aby zvyšovali svoje vedomie – a to robíme nielen my v našej frekvencii, ale robia to všetky frekvencie. Teraz je potrebný veľký nárast vedomia.