Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Nový svet Quin’Taas

Od: Myriel

Sangitar hovorí o tom, čo je Nový svet Quin’Taas a ako môžeme doňho vstúpiť. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Keď sa ešte raz vrátime späť do fázy vývoja vedomia, kedy sa všetci pýtali, ako to bude v novom svete, boli vtedy predstavy, že odteraz bude všetko iné, alebo že sa zjavia všetky bytosti svetla. Z toho je zrejmé, že každý človek má prirodzene svoje vlastné predstavy – a to je pre vytváranie nového sveta veľmi dôležité a správne!

Niektoré predstavy, ktoré sa ku mne dostali, boli nádherné. Dá sa vidieť, že ľudia sú v spojení so sebou a že sa cez inšpiráciu, cez lucidné sny, cez meditácie alebo tým, že srdcom prijímajú posolstvá duchovného sveta, pokúšajú pochopiť, čo by mohol nový svet znamenať. Počula som aj veľmi zvláštne veci – a aj to je v poriadku.

Pekné je, že teraz budete stále viac pozorovať, ako je všetko logické, dobre pripravené a jednoduché. Ježiš a Kryon v mnohých channelingoch vždy opakovali: „Boh je jednoduchý!“, a keď je boh jednoduchý, potom je jednoduché aj všetko božské a aj energia, ktorá je s tým spojená. Je veľmi jednoduché vytvárať nový svet! Ťažká na tom je zvyšná dualita, ktorý stále panuje na našej planéte. To je v podstate to jediné ťažké: vydržať dualitu a nestrácať kvôli nej vieru, že vytvárať nový svet je jednoduché!

Keď sa obzrieme len kúsok späť, môžeme lepšie pochopiť, ako duchovný svet sprostredkováva informácie: Quin’Taas bol spočiatku nazývaný ako „Kryštálové mesto“, ako „jasne žiariace pole“. Informácie o Quin’Taas boli prinášané pomaly: „Tam boli uložené všetky vaše nosné energie, vaše osobné, dobré, pozitívne energie a v každej inkarnácii a počas všetkých epoch tu boli uchovávané“, ale nikdy nebolo spomenuté, že Quin’Taas je nový svet. V tom čase by to bolo privčas, no nedávno už prišlo posolstvo: „Quin’Taas je nový svet!“

Ako si to máme teraz predstaviť? Aké predstavy o novom svete máme spoločné v našich myšlienkach, pocitoch, vnútornom oku? Ako Quin’Taas vyzerá? Je to kryštálové mesto, čo niekde stojí a musíme ho nájsť a vojsť doňho ako do domu a povedať: „Dobrý deň, som tu! Môžem vojsť do nového sveta?“ Nie, Quin’Taas nie je taký.

Quin’Taas je vybraná časová epocha, ktorú vytvoril duchovný svet a ktoré sa ako bublina alebo membrána rozprestiera okolo celej planéty. V poli Quin’Taas sú obrovské kryštálové miesta [miesta s energiami skutočnosti]. Sú tam energetické dráhy (leylines), ktoré sú spojené so svätými grálmi. Quin’Taas je obrovské energetické pole.

Keď k vám duchovný svet hovorí a povie: „cestujeme do Quin’Taas“, môžete si predstaviť, že vo vás je energetické pole, ktoré sa spája s Quin’Taas, s touto obrovskou membránou. Je to vo vás a kúsok ďalej vás ponesie. Toto energetické pole bolo aktivované, ale nebolo vám sprístupnené.

Teraz už je sprístupnené a keď duchovný svet povie: „cestujeme do Quin’Taas“, máte možnosť po energetických líniách, ktoré sú vo vás, navštíviť toto pole. Táto energetická úroveň, ktorá je vo vás uložená, vás okamžite spojí s Quin’Taas a dovolí vám, aby ste so svojimi aspektami vstúpili do tohto obrovského energetického poľa.

Toto sú teraz metafory, pretože Quin’Taas vo svojej podstate – to ako Quin’Taas vyzerá – sa nedá opísať: Keď si predstavíte Quin’Taas ako obrovskú guľu svetla, ktorá je veľká ako naša planéta, v ktorej je všetko uložené, všetky vaše osobné, pozitívne energie a všetky vysoké nosné energie, dokážete si možno lepšie predstaviť, aký bude nový svet, keď doňho vstúpite. Je veľmi dôležité pochopiť, že nový svet ste začali vytvárať už v Nyroos a všetky energie, ktoré boli nosné, dôležité pre manifestáciu nového sveta, boli do Quin’Taas ukladané.

Je ťažké to vysvetliť slovami, pretože keď vstúpime do Quin’Taas, stále si to predstavujeme ako niečo žiarivé, do čoho vstupujeme svojimi aspektmi. Do malej miery to tak je, ale je to preto, lebo ešte nemôžete ísť ďalej. Budete vidieť, čo Quin’Taas naozaj je: Quin’Taas je naša planéta!

Quin’Taas je raj – bez akejkoľvek energie duality! Energia duality zostáva vonku a ľudia, ktorí nie sú ešte pripravení vojsť do nového sveta a nemajú natoľko rozvinuté vedomie, zostanú vonku a budú prechádzať školeniami – až kým nebudú pripravení vstúpiť do Quin’Taas.

Nie každý človek môže len tak vojsť do Quin’Taas. To nejde. Je potrebné určité vedomie – preto prebieha po celej planéte množstvo školení vedomia, preto existujú kroky k prebudeniu a preto je dôležité nasledovať volanie duše, pretože tieto školenia umožňujú vstúpiť do Quin’Taas. Vy ste nasledovali impulzy svojej duše, prešli ste cez prekážky a stali ste sa súčasťou kolektívu – teraz musíte ešte prejsť cez most…

Tieto informácie sú pre vás možno výzvou, ale teraz je čas, aby ste si to uvedomili! Budete vidieť: Krok za krokom budete lepšie a hlbšie chápať, čo nový svet zhŕňa a čo znamená.