Modlitba „Otče náš“ pre nový vek

Tak ako končí starý svet, končia s ním aj staré energie. To, čo nám kedysi pomáhalo prežiť, dnes už nie je potrebné. Prichádzajú nové energie a s nimi aj nový svet. Tak, ako s príchodom Ježiša prestal platiť Starý zákon a začal platiť Nový zákon, tak s príchodom nového Zlatého veku prestáva platiť to, čo sme po mnoho životov ctili a prichádza nové, to, čo nás vovedie do Zlatého veku a bude nás ním viesť. Súčasťou toho je aj modlitba „Otče náš“ pre nový vek, ktorú nám priniesol duchovný svet. [čítaj ďalej]

Nový vek a nová spiritualita

Čo majú spoločné stará a nová spiritualita? Je to poctivosť, disciplína, autentickosť, charakter, ľudskosť, morálka, pravdivosť, vernosť sebe a svojej ceste, zvládať denné situácie (nie úlet), dobrá vôľa, láskavosť, láska k životu a k iným ľuďom. Je to aj vytrvalosť. Aký je rozdiel medzi starou a novou spiritualitou, medzi starými a novými energiami? Je toho viac, tak si to rozmeňme na drobné. [čítaj ďalej]