Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Fázy vzostupu

Od: Myriel

Sangitar hovorí o tom, ako začal vzostup planéty a ako jednotlivé fázy prebiehali. Zdroj: Quin’Taas  Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kník 36 radcov svetla.

Pamätám sa ešte dobre na dobu, keď som začínala ako médium a aj na čas predtým, keď som bola dlho školená na moju úlohu. Nevedela som, čo presne je mojou úlohou, ale vždy mi hovorili o „vzostupe“. Bola som vtedy veľmi mladá a úplne neskúsená a vždy som sa pýtala sama seba, čo môj učiteľ [SETH] myslí pod „vzostupom“. Premýšľala som, čo by to mohlo byť, o čom hovorí, a rozmýšľala som, či to naozaj znamená, že budeme vystupovať po schodoch alebo prekonávať hory – jednoducho som tomu dlho nerozumela. Napriek tomu mi znova a znova hovorili o vzostupe, o novom veku.

Potom prišiel čas, keď sa mi prihlásil Kryon a oznámil mi, čo je mojou úlohou, a tak som založila Kryonovu školu a vzniklo 48 krokov. Väčšina channelingov, ktoré mi boli počas mnohých rokov odovzdávané – predovšetkým všetky posolstvá pred rokom 2012 –, sa vždy zaoberali vzostupom.

Myslím, že sotva existuje niekto, kto prešiel cestou prebudenia a ani raz sa nepýtal, čo sa presne myslí pod vzostupom. Zrejme nebudeš taký neznalý, ako som bola ja predtým, ale snáď si aj ty niekedy premýšľal o otázkach: Čo presne je vzostup? Čo si pod tým mám predstaviť? Čo sa vlastne stane? Čo sa zmení? Ako vznikne nový svet? Čo prinesie nové vedomie? Čo znamená vstúpiť do nového veku? Ako to bude v novej dobe?

Duchovný svet to v channelingoch svojím spôsobom vždy ukrýval. Informácie, ktoré prichádzali, boli, že prídu transformácie a moc sa začne rozpadať, že nič skutočné nemôže byť zničené a že budeme privedení do raja. To boli výpovede, ktoré nám Kryon, Ježiš aj Melek Metatron často prinášali.

48 krokov nám slúžilo na to, aby sme rozšírili svoje vedomie a preprogramovali svoje bunky, aby sme dokázali vydržať vysoké energie nového veku, a na to, aby sa naše energetické telo rozšírilo na 88 percent svetla, aby sme mohli dosiahnuť hlboké prebudenie. Viem, že niektorí ľudia si predstavovali prebudenie trochu inak a možno aj dnes sa pýtajú, či sú vôbec prebudení, pretože stále nedokážu skutočne vnímať svoje prebudenie.

Potom prišiel rok 2012 – dátum, na ktorý všetci čakali. O tomto dátume hovorilo mnoho spirituálnych spoločenstiev – ako Mayovia a aj my, zlato-modrá frekvencia. Rok 2012 sa netrpezlivo očakával a viem, že mnohí sa nádejali, že ráno 1. januára 2013 bude všetko úplne iné. Myslím, že niektorí si predstavovali, že keď sa ráno zobudia, na nebi uvidia dve slnká, pred nimi nový svet, dualita bude preč, Ježiš bude tu a všetko bude v poriadku. Niektorí sa na to aj pripravovali.

Ale ja som vedela, že lineárny čas je niečo, čo samo o sebe nič neznamená a že duchovný svet vždy pracuje s nejakou energiou, energetickým bodom alebo uvedomením si nejakej energie, podľa ktorých sa ľudia môžu orientovať. Bolo mi jasné, že určite to nebude presne rok 2012, kedy sa udeje vzostup.

A tak po roku 2012 prišla doba, ktorá bola veľmi dôležitá, ale nesmela som o tom hovoriť, pretože podmienkou na to, aby sme vstúpili do nového sveta, bolo, že sa zapáli kryštál Mona’Oha. Mona’Oha však nemožno zmanipulovať, nedá sa ani prehovárať ani ospevovať – tento kryštál sa mohol sám od seba zapáliť iba vtedy, keď sa pochybnosti, ktoré mali mnohí ľudia práve po roku 2012, zmenia na dôveru…

Bolo to veľmi náročné – pre mňa aj pre duchovný svet –, neustále pripomínať ľuďom, že čas nehrá žiadnu rolu a že všetko, čo nám bolo povedané, sa vyplní, a udeje sa aj vstup do nového veku, do nového sveta, do raja. Kedy sa to stane, nikto nevie – ale stane sa to!

V tom čase bolo mojou úlohou ako média živiť dôveru. Duchovný svet tiež hovoril v channelingoch stále viac o dôvere. Ježiš sa k nám so svojimi posolstvami obracal stále častejšie a dotýkal sa našich sŕdc a duší, aby sme z pochybností prešli do dôvery – a podarilo sa to! Stalo sa niečo veľkolepé, čo sa nedá pochopiť rozumom – ale to najväčšie, čo sme doposiaľ dosiahli, je zapálenie kryštálu Mona’Oha! To je skrátka to najväčšie, a nielen pre túto inkarnáciu, ale pre celý tento vek!

Zapálením kryštálu Mona’Oha sa začala tretia nulová fáza. To znamená, že čas začína od začiatku, pretože nový čas môže začínať nulovou fázou – a táto tretia nulová fáza začala v bode, keď sa zapálil kryštál Mona’Oha. Najkrajšie na tom je, že tento kryštál je naozaj plný dôvery a zapálil sa najhlbšou láskou – nie rozumom, nie vôľou a nie námahou. Zapálil sa vašou láskou, vašou dôverou a vašou výdržou!

Ako Ježiš povedal, na ceste spirituality sú aj prekážky a pochybnosti – najmä v našej zlato-modrej frekvencii je to prirodzené. Vy ste boli prvé duše, čo sa ponorili do duality, prví, ktorí v sebe našli odvahu a rozhodli sa byť pri tom, keď sa planéta privedie späť do božích magnetických línií. Prežili ste mnoho vekov, mnoho inkarnácií a my, zlato-modrá frekvencia, dostávame na podporu nášho poslania tak veľa informácií – je preto samozrejmé, že prídu tiež prekážky a niekedy aj pochybnosti. To je v poriadku. Len cez pochybnosti, cez prekážky rastieme – keď ich prekonáme a pokračujeme ďalej. Hovorí sa tomu „uvedomovanie si“.

Urobím to najlepšie, ako viem, aby som vám priblížila, čo znamená nový svet, ako si môžete Quin’Taas predstaviť. Poviem vám o paralelnej planéte a vysvetlím, čo sa stane s ľuďmi, ktorí ešte nechcú úplne vstúpiť do nového sveta. Dúfam, že vám to všetko budem môcť priblížiť – no aj dnes bude tak, že nie všetko, čo vám vysvetlím a nie všetko, čo vám povie duchovný svet, budete vedieť prijať rozumom. To nie je možné. Ale vaša otvorenosť a ochota byť dnes tu a teraz ukazuje, že ste pripravení. Som z toho veľmi šťastná a som vám za to veľmi vďačná!