Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Nový svet Quin’Taas

Sangitar hovorí o tom, čo je Nový svet Quin’Taas a ako môžeme doňho vstúpiť. Zdroj: Quin’Taas Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Keď sa ešte raz vrátime späť do fázy vývoja vedomia, kedy sa všetci pýtali, ako to bude v novom svete, boli vtedy predstavy, že odteraz bude všetko iné, alebo že sa zjavia všetky bytosti svetla. Z toho je zrejmé, že každý človek má prirodzene svoje vlastné predstavy – a to je pre vytváranie nového sveta veľmi dôležité a správne!

Niektoré predstavy, ktoré sa ku mne dostali, boli nádherné. Dá sa vidieť, že ľudia sú v spojení so sebou a že sa cez inšpiráciu, cez lucidné sny, cez meditácie alebo tým, že srdcom prijímajú posolstvá duchovného sveta, pokúšajú pochopiť, čo by mohol nový svet znamenať. Počula som aj veľmi zvláštne veci – a aj to je v poriadku.

Pekné je, že teraz budete stále viac pozorovať, ako je všetko logické, dobre pripravené a jednoduché. Ježiš a Kryon v mnohých channelingoch vždy opakovali: „Boh je jednoduchý!“, a keď je boh jednoduchý, potom je jednoduché aj všetko božské a aj energia, ktorá je s tým spojená. Je veľmi jednoduché vytvárať nový svet! Ťažká na tom je zvyšná dualita, ktorý stále panuje na našej planéte. To je v podstate to jediné ťažké: vydržať dualitu a nestrácať kvôli nej vieru, že vytvárať nový svet je jednoduché! [čítaj ďalej]