Sangitar: Vstup do nového sveta Quin’Taas – Fázy vzostupu

Sangitar hovorí o tom, ako začal vzostup planéty a ako jednotlivé fázy prebiehali. Zdroj: Quin’Taas  Bibliothek. Publikované aj v 8. zväzku kníh 36 radcov svetla.

Pamätám sa ešte dobre na dobu, keď som začínala ako médium a aj na čas predtým, keď som bola dlho školená na moju úlohu. Nevedela som, čo presne je mojou úlohou, ale vždy mi hovorili o „vzostupe“. Bola som vtedy veľmi mladá a úplne neskúsená a vždy som sa pýtala sama seba, čo môj učiteľ [SETH] myslí pod „vzostupom“. Premýšľala som, čo by to mohlo byť, o čom hovorí, a rozmýšľala som, či to naozaj znamená, že budeme vystupovať po schodoch alebo prekonávať hory – jednoducho som tomu dlho nerozumela. Napriek tomu mi znova a znova hovorili o vzostupe, o novom veku.

Potom prišiel čas, keď sa mi prihlásil Kryon a oznámil mi, čo je mojou úlohou, a tak som založila Kryonovu školu a vzniklo 48 krokov. Väčšina channelingov, ktoré mi boli počas mnohých rokov odovzdávané – predovšetkým všetky posolstvá pred rokom 2012 –, sa vždy zaoberali vzostupom. [čítaj ďalej]