Kristovo vedomie

Čo je to Kristovo vedomie? Ježiš, keď pochopil, kto je, čiže syn boží povedal: „Ja a otec sme jedno“ a „nik sa k otcovi nedostane inak, ako cezo mňa“. ESCHA’TA je vlastne vstupný portál do jednoty, medzidimenzionálny prah. Tade musí každý prejsť, aby vnímal jednotu s Bohom. Jednota je možná len v Bohu, v dualite nie. Hoci v nej všetci túžime dokonalé splynúť s niekým, alebo s niečím, jedná sa len o prechodný spoločný záujem. Nie je to trvalé. Keď prejdeme cez bránu ESCHA’TA, sme automaticky zajedno so všetkým, čo je. Individuálne vedomie, ktoré je súčasťou veľkého celku, BOHA, kde každý má svoje miesto a svoju úlohu.