Kryon: Symptómy svetelného tela – Aktivácia tretej úrovne svetelného tela

Symptómy svetelného tela sú reakciou nás ľudí na nové, silné energie, ktoré prúdia na Zem. Prejavujú sa nielen na fyzickom tele rôznymi nevoľnosťami a doposiaľ pre nás neznámymi bolesťami, ale aj v našich emóciách, myšlienkach a presvedčeniach. Kryon v tomto channelingu vysvetľuje, ako sa tieto symptómy prejavujú a dodáva nám silu zvládať ich. Navyše, vykoná s nami rituál nášho zasvätenia do tretej úrovne svetelného tela, aby sme ľahšie zvládali zmeny a transformácie, ktoré táto doba prináša. Pozri aj channeling Ashtara Sherana o dôsledkoch aktivácie tretej úrovne svetelného tela v energii Zeme. Channeling je z júna 2009, zverejnený je aj vo štvrtom zväzku kníh 36 radcov svetla. [čítaj ďalej]