O nyónskom svetle v našom systéme

Od: Shira

Keď chcete, aby nyónske svetlo vošlo do fyzickej roviny, treba aktivovať antakaranu (most svetla) v rukách.
Keď chcete, aby vošlo do emócií, treba aktivovať antakaranu v chrbtici. Potom ho cítite v emóciách a súčase aj vo fyzickom tele.
Ak chcete, aby nyónske svetlo (myšlienky boha) vošli do mentálneho ducha, treba aktvivovať antakaranu v hlave. Myšlienky boha okamžite prichádzajú do mentálu, následne ich cítime v emóciách a potom aj vo fyzickom tele.
Ak, chcete, aby nyónske svetlo vošlo do vášho ducha, treba ním aktivovať písmená pôvodného mena. Pozdvihne to ducha a tým pádom všetko ostatné – akoby nás nadnášal.