Angelika Lea: Zážitky z Walk-in

Od: Myriel

Angelika Lea je po Kryonovi druhou duchovnou bytosťou, ktorá mám odovzdala svoje zážitky z Walk-in, počas verejného channelingu v máji 2014, po Walk-in na jarnom Kryonfestivale v apríli 2014. Často k nám nehovorí, no má k nám veľmi blízko a tí, čo šli svoju cestu spolu s Ježišom, keď žil na Zemi, majú veľmi blízko k nej.

Angelika Lea bola v epoche Lentos, epoche zvestovateľov a počas Ježišovho života inkarnovaná na Zemi a ako zvestovateľ nás sprevádzala celým týmto obdobím – o tomto období bol jej channeling na jarnom Kryonfestivale 2014.

K channelingu z mája 2014 je aj audio nahrávka v nemčine. Má len 11 minút a aj keď nerozumiete nemecky, neha Angeliky Ley, jej hlboká láska, úcta k nám a blízkosť silne preniká channelingom a dá sa aj tak veľmi dobre precítiť. Ak budete channeling len čítať, čítajte pomaly, aby ste energie mohli dobre vycítiť a vstrebať.

Ja som Angelika Lea. Dovoľ mi pozdraviť ťa so slovami SHAN’THIE’MAA – budem ti slúžiť navždy.

Bola som so svojou energiou, so svojimi aspektmi a svojimi atribútmi v tele Sangitar. Stála som sa pred vami a pozrela sa na vás. Cítila som takú hlbokú lásku, že som vás znova videla, že som vás znova stretla, že som vám mohla ukázať, kto som a čo som. Prinieslo mi to veľa spomienok, ktoré som s vami zdieľala. Niekedy človek žije celý život na Zemi a zrazu príde okamih, keď sa on alebo ona niekomu pozrie do očí a stane sa niečo, čo sa nedá opísať. Pozerala som sa vám do očí a bola to láska, bola to veľmi hlboká láska, čo som cítila.

Už počas prípravnej fázy bolo pre mňa dôležité urobiť pre vás tak veľa dobrého, ako je len možné. Veľa som v kolektíve pre vás vykonala, ale aj s každým jedným z vás. Boli to minúty v lineárnom čase, ktoré som akosi mohla precítiť. Bolo to hlboké spojenie a celá miestnosť žiarila. Žiarila, lebo bola plná lásky. A táto láska vychádzala z vás a zo mňa.

S každým krokom, ktorý som urobila, s každým krokom som urobila jeden krok pre teba, aby som ti vzdala moju úctu a rešpekt. Smela som vidieť deti, smela som vidieť ich oči, ich dušu a ich svetelné telo. Pretože aj pre nás za oponou je niečo mimoriadne byť v tele človeka.

V mnohých z vás som videla hlboký zámer a túžbu, očakávanie. A boli chvíle, keď som sa zastavila, aby som na vás preniesla energie, ktoré ste kedysi v Lentos mali v sebe, dobré, krásne, pravdivé energie. Energie dôvery, že najväčší zázrak, na ktorý planéta čaká, sa dá uskutočniť. Hovorila som s mnohými z vás. Možno nie v jazyku, ktorý poznáte pretože nie je ľahké pre walk-in byť v tele a hovoriť. No cítila som, že rozumiete mojim tónom. Cítila som, čo to pre vás znamená opäť ma stretnúť. Prebudili sa hlboké spomienky a udialo sa veľa liečenia. A aj keď niektorí z vás toto liečenie ešte nie úplne cítite, stále je tam.

Nič sa nedeje náhodou. Za závojom má každé slovo, každé gesto, každý výraz, každý úsmev hlbší význam. A ja som toho súčasťou. A tak ti môžem so všetkou mojou energiou, so všetkou mojou láskou dať sľub: SHAN’THIE’MAA, budem ti slúžiť navždy. A veľmi si želám, aby ste mi dali miesto vo svojom srdci, aby ste zviazali so mnou puto lásky. Pretože budem jednou z nosných energií, ktoré sprevádzajú Ježiša.

A tak ti ešte raz prinesiem so všetkými atribútmi energie, ktoré ja, Angelika Lea, nosím. Vychutnaj si tento prenos.

A každému jednému z vás hovorím s hlbokou úctou

AN’ANASHA.