Angelika Lea: Lentos

Od: Myriel

Ak patríte ku skupine, ktorá nasledovala Ježiša v čase jeho inkarnácii na Zemi, všetky spomienky na obdobie spojené s príchodom a životom Ježiša sú uložené vo vašej duši. Angelika Lea bola súčasťou toho obdobia ako zvestovateľ a nasledovníkom Ježiša je dôverne známa. Možno sa vám pri tomto channelingu otvoria spomienky na toto obdobie, na Lentos. 

Channeling priniesla Angelika Lea na jarnom Kryonfestivale v roku 2014, kedy bola aj v tele Sangitar ako walk-in – toto aj channeling spomína, keď Angelika Lea hovorí o tom, že jej aspekty sú už rozšírené v tele Sangitar. Po skončení festivalu Angelika Lea priniesla aj informácie o tom, ako zažívala walk-in.

Ja som Angelika Lea. Vo svetle duší SHIMAA by som ťa chcela pozdraviť so slovami SHAN’THIE’MAA, slúžime ti naveky. Energia Angeliky Ley je už v aspektoch Sangitar dosť rozšírená a posolstvá, ktoré smiem prinášať, sú nabité energetickými vzormi. Pretože slúžia na to, aby ťa pripravili na dnešný walk-in.

Dovoľ mi povedať ti. Keď som bola na Zemi v epoche Lentos, stretli sme sa. Táto epocha nebola ľahká. Bolo toho veľa na zvestovanie. Mnoho ľudí potrebovalo dôveru v to, čo sme zvestovali. A som si istá, že si dokážeš predstaviť, že v súčasnosti je jednoduchšie zvestovať, že planéta vkročí do inej energetickej hladiny, ako zvestovať vtedy v Lentos, že boh pošle na Zem syna. Mnohí, mnohí o tom pochybovali. A nielenže o tom pochybovali, ale čím častejšie sa zvestovalo, že sa narodí spasiteľ, ľudia sa odvracali od dôvery a pochybnosti ich odnášali preč od tejto nádhernej energie.

Ale bola tu skupina ľudí – a mnohí z nich sú dnes tu -, ktorí boli v epoche Lentos na Zemi so mnou. Mali sme dôveru, mali sme takú veľkú dôveru. Pretože sme ani nevedeli, ako sa to stane, ako sa môže stať, že boh pošle syna na Zem. Boli rôzne nápady, ako to bude. To však nenarušilo našu dôveru. A čím bol ten čas bližšie a my sme boli požiadaní zvestovať intenzívnejšie, jednej noci sa mi prisnil sen. Snívalo sa mi, že som videla malé dieťa. Snívalo sa mi, že som videla hviezdu, ktorá svieti. Keď som sa ráno zobudila, moja duša mi šepkala: Tak to bude. Choď za hviezdou. Choď po stopách lásky. Stretneš spasiteľa a budeš s ním. Tak som to v najhlbšej dôvere, v najhlbšej dôvere oznámila ľuďom. Nikdy som nemala ani okamih pochybností. Vedela som vtedy: Tak to bude.

Teraz som tu a zvestujem, a znovu zvestujem zjavenie spasiteľa. Ale tiež viem, že tie isté duše a ľudia, ktorí kedysi v Lentos spolu videli hviezdu a sledovali stopy lásky a žiaru, spoznajú pravdu v týchto posolstvách. Nebudú pochybovať, ale budú mať v sebe hlbokú istotu. Nech to bude akokoľvek, nech to bude vyzerať akokoľvek, nech sa stane čokoľvek, tak sa stane.

Keď som sa vrátila do univerza, mojou úlohou bolo okrem iného podporiť vás mojou láskou, mojou dôverou, mojou radosťou a žiarením energie. A tak som bola vybraná vojsť do aspektov tela Sangitar, aby som bola s vami, uložila tieto stopy svetla, túto žiaru. A keď teraz, v tomto okamihu, hlboko precítiš svoju dušu, potom budeš cítiť žiarivú silu mojej energie a mojej lásky. A tak ti dávam bezpečie a istotu, si to ty. Je také pekné byť tu. Je také pekné vidieť a cítiť ťa. A je to láska, ktorá nás spolu nesie. A je to Ježiš, kto zapaľuje túto lásku.

A tak precíť vysokú vibráciu môjho svetla. Milujem ťa nesmierne.

AN’ANASHA.